Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pirkanmaa23.5.2024

Ikäautoilijat koulun penkillä – LähiTapiola Pirkanmaa tarjoaa kokeneille kuskeille kertausta liikennesäännöistä ja opastusta turvalliseen ajamiseen

Suomessa väestö vanhenee ja samalla ajokortillisten ikääntyneiden osuus kasvaa. Erityisesti vanhimmissa ikäluokissa ajokortit lisääntyvät reippaasti. LähiTapiola Pirkanmaa ja Liikenneturva tarjoavat liikennesääntöjen kertauskurssia kokeneille kuljettajille. Tutustu autovakuutukseen

Ikäkuljettajien määrän on ennustettu kasvavan ainakin 2040-luvulle asti. 2010-luvulla 65 vuotta täyttäneiden ajokortin haltijoiden lukumäärä kasvoi yli 300 000 henkilöllä. Se on enemmän kuin tapahtunut ajokortin haltijoiden määrän kasvu kaikissa ikäluokissa yhteensä. Traficomin tilastojen mukaan yli puolella miljoonalla vähintään 70-vuotiaalla suomalaisella on voimassa jokin ajokortti. 80 vuotta täyttäneiden ajokortin haltijoiden on arvioitu nelinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Ajokorttien määrän kasvu selittyy osittain sillä, että ikääntyneemmät ovat entistä terveempiä. He sekä haluavat että pystyvät jatkamaan liikkumista omalla autolla.

LähiTapiola Pirkanmaa ja Liikenneturva ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan luennoimalla liikenneturvallisuudesta nuorille kuljettajille yläkouluissa ja 2. asteen oppilaitoksissa. Viime syksynä yhteistyötä laajennettiin, ja nyt Liikenneturvan Ikäautoilijan kuntokursseja tarjotaan LähiTapiola Pirkanmaan asiakkaille. Kurssilla kerrataan liikennesääntöjä sekä käydään läpi turvallista autoilua, ennakoivaa ajamista ja haasteita iäkkäille autoilijoille.

- Ennakoiva riskienhallinta, vahinkojen ennaltaehkäisy ja aktiivinen rooli omassa lähiyhteisössämme on meillä vastuullisuustyön ytimessä. Liikenneturva suomalaisen tieliikenteen turvallisuuden edistäjänä on meille erittäin tärkeä kumppani. Yhteistyössä toteutetut luennot ja kurssit ovat olleet erittäin vaikuttavia ja kovasti pidettyjä. Uskomme yhdessä Liikenneturvan kanssa siihen, että näiden tapaamisten seurauksena muutama onnettomuus tai ainakin läheltä piti -tilanne jää tapahtumatta. Ja varmasti liikenneturvallisuustietämys leviää, sillä erityisesti Ikäautoilijat keskustelevat näistä aiheista myöhemmin myös ystäviensä kanssa, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Taina Hiltunen.

- Lähes joka kurssilla ikäautoilijat sanovat, että taas oppi jotain uutta. Kurssilaiset myös kertovat hanakasti omia kokemuksiaan ja havaintojaan liikenteestä. Kuulee niin kommelluksista, joita heille on sattunut, kuin myös parannusehdotuksista, joita liikenneympäristöön voisi tehdä. Yksin ei tarvitse olla äänessä. Ikäautoilijat osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja kyselevät. Heiltä saatu kiitos ja toive, että näistä asioista puhuttaisiin useamminkin, tuntuu hyvältä. Tarvetta liikenneturvallisuusasioiden läpikäymiselle myös kokeneemmille kuskeille on, kertoo Liikenneturvan Tampereen toimipisteen yhteyspäällikkö Marko Nieminen.

Ikääntyneiden tyypilliset riskit liikenteessä

Henkilöauton kuljettajien onnettomuusriski lähtee nousemaan noin 70 vuoden iässä, kun se suhteutetaan ajokortinhaltijoiden määrään ikäryhmässä. Ikääntymisen aiheuttamat muutokset kehossa altistavat vakavalle loukkaantumiselle ja menehtymiselle liikenteessä. Kehon muutokset vaikuttavat myös siihen, millaisia onnettomuuksia ikääntyneelle väestölle tyypillisesti tapahtuu. Liikennetilanteiden havaitseminen, arviointi ja reagointi voivat hidastua, mikä tekee erityisesti nopeatempoisista ja monimutkaisista liikennetilanteista haastavia.

Tilastokeskuksen onnettomuustilastoissa näkyy, kuinka liikenteessä kuolleiden osuus on suuri nuorissa ja sitten taas vanhimmissa ikäryhmissä. Vuoden 2023 ennakkotiedon mukaan tieliikenteessä menehtyi 181 henkilöä, joista 62 eli lähes joka kolmas oli vähintään 65-vuotias. Viimeisen kolmen vuoden aikana loukkaantui lähes 600 yli 64-vuotiasta tienkäyttäjää. Vuoden 2022 tietojen mukaan 62 ikäryhmään kuuluvaa loukkaantui vakavasti.

Ikääntyneiden kuljettajien aiheuttamien kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien taustalla ovat useimmiten havainto- ja ajovirheet. Myös sairaskohtauksia esiintyy. Iäkkäille sattuu muuta väestöä vähemmän onnettomuuksia, joissa taustalla on riskikäyttäytymistä, kuten alkoholin käyttöä tai ylinopeutta.

Ikääntyneille tyypillisiä riskejä liikenteessä ovat

  • auton kuljettajana kolmion takaa ajaminen risteykseen, erityisesti vasemmalle kääntyminen,

  • jalankulkijana suojatien ylittäminen sekä kaatuminen ja

  • pyöräilijänä risteysajo.

Ikä ja sairaudet lisäävät riskejä liikenteessä

Onnettomuustietoinstituutti OTI on koonnut Ajoterveysraporttiinsa tietoa tutkijalautakuntien 2014-2018 tutkimista kuolonkolareista. Kuljettajan sairauskohtauksesta johtuneita kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia tapahtui OTIn mukaan vuosina 2014-2018 kaikkiaan 141. Näissä onnettomuuksissa aiheuttajakuljettajan mediaani-ikä oli 66 vuotta ja valtaosa heistä oli miehiä. Useimmin sairaus-kohtausonnettomuudessa menehtyy vain kuljettaja, mutta toisinaan tapahtuu yhteentörmäyksiä.

Kaikkien kuljettajien ajokyky ei automaattisesti heikkene ikävuosien myötä, vaan kokemus voi päinvastoin tuoda lisää varmuutta ja harkintakykyä ajamiseen. Terveet, hyväkuntoiset ja ajamaan tottuneet ikääntyneet kuljettajat eivät muodosta erityistä riskiä liikenteessä. Useimmilla meistä kuitenkin näkö, kuulo, muisti tai reagointikyky heikkenevät iän karttuessa. Myös sairaudet ja niihin käytetty lääkitys voivat vaikuttaa ajokuntoon. Oman olotilan tarkkailu ennen liikenteeseen lähtöä ja siellä ollessa on tärkeää.

Vanhetessa autosta voi olla vaikea luopua – vaakakupissa painaa oma ja muiden turvallisuus

Oma auto mahdollistaa monille ikääntyneille omien asioiden hoitamisen ja yleensä liikkumisen paikasta toiseen. Siksi siitä luopumiseen voi olla korkea kynnys.

Kaikki vanhenevat eri tahdissa, ja usein muutokset tapahtuvat vähitellen. Siksi läheiset saattavat huomata muutoksia, joita emme itse vielä näe. Jos on huolissaan läheisen ajokunnosta, se on hyvä ottaa ajoissa puheeksi. Kuljettaja ja läheiset voivat pohtia ajokykyä niin kuljettajan oman kuin muiden liikenneturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi ajaminen vain päiväsaikaan ja tutuilla reiteillä voi olla hyvä keino lisätä ikääntyvän ajoturvallisuutta.

Varttuneen kuljettajan ajoterveys tulee arvioitavaksi viimeistään siinä vaiheessa, kun ikää on tullut 70 vuotta ja ajokortti pitää uusia. Esimerkiksi henkilöauton ajokortin uudistamisen yhteydessä yli 70-vuotiaan kuljettajan pitää toimittaa lääkärinlausunto. Lääkäri voi myös aiemmin ilmoittaa poliisille kuljettajan heikentyneestä ajoterveydestä. Liikenteessä poliisi valvoo kaikkien ajokuntoa.

Lähteet:

Liikenneturva: Ikääntyneet liikenteessä

Tilastokeskus: Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot maakunnan, tienkäyttäjäryhmän, sukupuolen ja iän mukaan

Onnettomuustietoinstituutti OTI: Ajoterveysraportti vuodelta 2021

Kuvassa vasemmalla Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen ja oikealla LähiTapiola Pirkanmaan vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Taina Hiltunen