Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiTyöelämä15.11.2023

Visiomme on olla tulevaisuudessa Lapin paras - Samalla luomme edellytyksiä positiiviselle työelämäpuheelle

LähiTapiola Lapin visiona on olla Lapin paras työpaikka vuoteen 2026 mennessä. Yhtiö haluaa levittää työelämän ilosanomaa sekä lievittää nuorten kasvavia työelämän pelkoja ja uskomuksia.  Samalla oman työyhteisön hyvinvointi kasvaa ja yhteistyön kulttuuri vahvistuu.

Kuormittuneisuus työelämässä on nykyään yleistä. Tämä käy ilmi LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn tuloksistakin*, jonka mukaan 60 % täysi-ikäisistä suomalaisista kokee nyt tai on joskus kokenut työelämän liian kuormittavaksi. Tulosten mukaan kuormittuneisuus on yleisempää naisten, kuin miesten keskuudessa.

Kun peilaa työuupumuksen yleisyyttä lisäksi siihen, että saman kyselyn* mukaan yli puolet täysi-ikäisistä suomalaisista puhuu nuorille työelämästä negatiiviseen sävyyn, ei määrä enää yllätä. LähiTapiola Lapin henkilöstöpäällikkö Henna Nurminen toivoo lisää positiivista työelämäpuhetta työelämän pelkoja ja ennakkoluuloja lievittämään.

-Asia ei ole yksinkertainen ja muutos ei tapahdu hetkessä, mutta haluamme osaltamme olla edistämässä hyvinvointia työpaikoilla. Töissä saa, ja pitääkin olla mukavaa. Näin meillä ainakin on. Huumori on osa meidän ammattitaitoisten ihmisten työpäivää, Nurminen kertoo.

Toimiva työyhteisö on kaiken keskiössä

Nurminen näkee, että työnantajat voivat vaikuttaa omilla toimillaan työelämäpuheeseen. Tähän perustuu myös LähiTapiola Lapin visio tulla Lapin parhaaksi työpaikaksi.

-Se tarkoittaa sitä, että meillä töissä viihdytään, työ on mukavaa ja merkityksellinen osa elämäämme, Nurminen tarkentaa.

-Jotta visioon päästään, korostuu mielestäni hyvän johtamisen merkitys. Meillä hyvä johtaminen on kiteytetty LähiTapiola-ryhmän tasolla tehtyihin konkreettisiin johtamislupauksiin - jokainen esihenkilö on sitoutunut johtamaan työtä aktiivisesti, arvostavasti ja tavoitteellisesti, Nurminen lisää.

Vaikka LähiTapiola Lapin visio katsookin vahvasti tulevaisuuteen, on moni asia jo nyt todella hyvin. Tämä näkyy esimerkiksi vuosittain toteutetun PeoplePower -henkilöstötutkimuksen tuloksissa, jotka ovat Suomen toimihenkilönormiin nähden erinomaisella tasolla.

-Työhaastatteluissa rekrytoitavat kertovat useimmiten arvostavansa hyvää työyhteisöä, jossa toiset otetaan huomioon ja saa olla oma itsensä. Iloksemme voimme tähän aina vastata, että meillä on tällainen työyhteisö, tutkitusti, Nurminen kertoo.

LähiTapiola Lappi haluaa myös haastaa Lapin alueen yrityksiä pohtimaan, miten omaa toimintaa ja työyhteisön hyvinvointia voisi parantaa.

-Olisi hienoa, jos useampi työpaikka pyrkisi olemaan Lapin paras ja voisi sanoa sen rohkeasti ääneen. Sehän tarkoittaisi sitä, että yhä useammassa työpaikassa työhyvinvointiin panostettaisiin, Nurminen toteaa.

Työkaverit tekevät työpäivän

LähiTapiola Lapissa on vahva yhteistyön kulttuuri, joka nojaa LähiTapiola-ryhmän yhteisiin arvoihin – rohkeus, intohimo ja hyväntahtoisuus. Arvot määrittävät vahvasti asiakaskohtaamisia, mutta myös yhtiön sisäistä vuoropuhelua. Etenkin hyväntahtoisuus näkyy henkilöstön päivittäisissä kohtaamisissa.

Myös LähiTapiola Lapin markkinointiasiantuntija ja työsuojeluvaltuutettu Mirva Smeds viihtyy työssään.

-Työkaverit ja työyhteisö on meillä aivan mahtavia, kaikki ollaan samalla viivalla titteleistä riippumatta ja apua saa - ja halauksenkin, jos sitä kaipaa.

Työsuojeluvaltuutetun roolissa Smeds käy myös tarvittaessa vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajan välillä. Myös sen osalta hänellä on positiivisia kokemuksia.

-Työnantajan puolelta päätöksenteko on myös tehty mahdollisimman läpinäkyväksi ja koen, että meillä keskustellaan asioista avoimesti. Eri mieltäkin saa olla, ja sekin kuullaan ja käydään lävitse, Smeds kertoo.

*LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 19.-25.5.2023 välisenä aikana 2 129 suomalaista. He edustavat maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä, Ahvenanmaalla asuvia lukuun ottamatta. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:
Henna Nurminen, henkilöstöpäällikkö, LähiTapiola Lappi, p. 040 835 4114, henna.nurminen@lahitapiola.fi

Mirva Smeds, markkinointiasiantuntija, LähiTapiola Lappi, p. 041 730 2572, mirva.smeds@lahitapiola.fi