Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Loimi-HämeTalous15.8.2023

Kasvumme kertoo asiakkaiden luottamuksesta vakuutuspalveluja kohtaan

LähiTapiola Loimi-Hämeen vakavaraisuus säilyi vahvana. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 17,2 miljoonaa euroa. Vahinkomäärien kasvu ja muutama miljoonaluokan vahinko nostivat korvausmenoja 34 % vertailujaksolla. Vahva tuloksemme mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.


”Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään paljon kehitystä positiiviseen suuntaan. Maksutulon ja asiakasmäärän kasvu kertoo asiakkaidemme luottamuksesta vakuutuspalveluja kohtaan. Sijoitusmarkkinoiden toipuminen on kasvattanut kokonaistulostamme ja vakavaraisuutemme on säilynyt edelleen vahvana.

Toimintaympäristössämme on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakulujamme ja korvausmäärät ovat olleet kasvussa.

Ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut sekä terveysvakuutusten kysyntää, että korvausmenoa. Korvauskulut ovat kokonaisuutena kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi. Lisäksi ajoneuvojen kohonneet korjauskustannukset ovat kasvattaneet korvausmenoa.

LähiTapiola Loimi-Häme on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta ja ennaltaehkäistä vahinkoja. Tänä vuonna lahjoitimme suojatieturvallisuutta parantamaan Välkky-havainnekapseleita yhteensä 12 suojatielle viidelle eri paikkakunnalle. Teemme jatkuvaa riskienhallinta- ja vahinkojen ennaltaehkäisytyötä toimialueellamme. Kesän aikana tarkistutimme 1600 sammutinta ja kerroimme tapahtumissa aurinkopaneelien turvallisesta hankinnasta.

LähiTapiola Loimi-Hämeessä olemme parantaneet asiakaskokemusta muun muassa lisäämällä resursseja korvauspalveluihimme. Jatkoimme alkuvuonna mittavan vahinkovakuutuksen tuoteuudistuksemme toteutusta. Uudistus aiheutti jonkin verran tavallista enemmän yhteydenottoja. Henkilöstömme erinomaisen työn ansiosta asiakastyytyväisyytemme on säilynyt edelleen hyvänä ja ollut jopa normaalia korkeampi henkilökohtaisissa asiakaskohtaamisissa.

Voimakas kustannusten nousu on heikentänyt suomalaisten taloutta kuluvan vuoden aikana, mutta useiden kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset eivät halua karsia vakuutusturvastaan. LähiTapiola Loimi-Häme on myös osaltaan halunnut tukea omistaja-asiakkaitaan pitämällä hinnankorotuksensa maltillisina.

Epävarmuus taloudessa jatkuu yhä vuoden toisella puoliskolla. Inflaation hidastuminen ja nousevat palkat luovat kuitenkin uskoa kulutuskysynnän parantumiselle.”

LähiTapiola Loimi-Hämeen keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2023


Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 27,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 4,2 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Loimi-Hämeen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti omaisuus-, henkilö- ja kaskovakuutuksissa. Erityisesti yritysliiketoimintamme on kasvanut voimakkaasti jo usean vuoden ajan.

Korvauskulut ovat kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi. Korvauskulut olivat 17,6 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 69,3 prosenttia.

Inflaatio kasvatti myös toimintakuluja, jotka kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 1,9 prosenttia.

LähiTapiola Loimi-Hämeen vahinkovakuutustoiminnan kate oli - 0,8 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 103,0 prosenttia.

LähiTapiola Loimi-Hämeen kokonaistulos oli 2,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,5 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan positiivinen kehitys ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2,4 miljoonaa euroa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut


LähiTapiola Loimi-Hämeen asiakkaille maksettiin korvauksina 17,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli +33,6%. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,1 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,8 miljoonaa euroa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Nimitykset

LähiTapiola Loimi-Hämeen hallituksen uusiksi jäseniksi nimitettiin finanssialan asiantuntija Miia Antin Hattulasta ja talousjohtaja Petri Heino Loimaalta.

Lisätiedot

Lauri Riekkola, toimitusjohtaja, +358 50 0535917, lauri.riekkola@lahitapiola.fi.