Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Keski-SuomiTalous15.8.2023

LähiTapiola Keski-Suomi: Luottamus vakuutuspalveluja kohtaan näkyy tuloksessa

LähiTapiola Keski-Suomen vakavaraisuus säilyi alkuvuonna vahvana. Vahva tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaiden etujen ja palveluiden kehittämisen myös jatkossa. Alkuvuonna korvauksia maksettiin asiakkaille 14 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Keski-Suomen vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään kehitystä positiiviseen suuntaan. Yhtiön maksutulo ja asiakasmäärä ovat kasvaneet ja vakavaraisuus on säilynyt vahvana. Yhtiön vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli vuoden 2023 alkupuoliskolla 30,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 5,6 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Keski-Suomen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

– Voimakas kustannusten nousu on heikentänyt suomalaisten taloutta kuluvan vuoden aikana, mutta useiden kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset eivät halua karsia vakuutusturvastaan. Vahva alkuvuosi ja korkea asiakaspysyvyys vahvistivat asemaamme alueemme markkinajohtajana, LähiTapiola Keski-Suomen toimitusjohtaja Teemu Toivanen kertoo.

LähiTapiola Keski-Suomen asiakasmäärä kasvoi alkuvuonna 2009 asiakkaalla ja kesäkuun lopussa yhtiöllä oli yhteensä 83 159 asiakasta. Markkinajohtajan asemasta kertoo, että noin kolmasosa (32%) kaikista yhtiön toimialueella olevista ajoneuvoista on LähiTapiola Keski-Suomessa vakuutettuja.

Inflaatio lisää korvauskuluja

Vahvasta tuloksesta huolimatta LähiTapiola Keski-Suomen toimintaympäristössä on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakuluja ja korvausmäärät ovat olleet kasvussa. Yhtiön korvauskulut olivat 16,5 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 60,0 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 4,0 prosenttia.

– Inflaation lisäksi korvauskuluja kasvattivat kohonnut vahinkomäärä, Kela-korvausten leikkaukset ja maksetut suurvahinkojen korvaukset, Toivanen luettelee.

Sijoitustoiminta kehittyi positiivisesti

LähiTapiola Keski-Suomen vahinkovakuutustoiminnan kate oli alkuvuonna 0,9 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 95,7 prosenttia. Yhtiön kokonaistulos oli 5,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,3 miljoonaa euroa.

– Kokonaistulokseemme vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan positiivinen kehitys. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2,5 prosenttia, Teemu Toivanen kertoo.

LähiTapiola Keski-Suomen asiakkaille maksettiin korvauksina 14,0 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,4 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,9 miljoonaa euroa.

– Keskittämisetujen lisäksi olemme tarjonneet asiakkaillemme uusia maksuttomia asiakasetuja kuten lapsiperhetapahtumia sekä entistä laajempaa sammutintarkastusetua. Vallitsevassa taloustilanteessa nämä edut on otettu asiakkaidemme keskuudessa ilolla vastaan, Toivanen sanoo.

Paikallisena ja asiakkaidensa omistamana yhtiönä LähiTapiola Keski-Suomi haluaa tukea myös alueen elinvoimaisuutta ja kehitystä. Maaliskuussa yhtiö lahjoitti 60 000 euroa Laukaassa sijaitsevaan Capeenpuro-projektiin, jonka tarkoituksena on luonnonmukaistaa entinen kalanviljelylaitosalue uudeksi virtavesialueeksi.

– Capeenpuro on mittakaavassaan ainutlaatuinen ja sen tavoitteena on elvyttää uhanalaista kalakantaa sekä lisätä tietoa ja tutkimusta virtavesialueista. Tämä on tärkeä hanke alueellemme ja haluamme omalta osaltamme kantaa kortemme kekoon luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Olemme saaneet asiakkailta positiivista palautetta hankkeessa mukana olemisesta, Teemu Toivanen sanoo.

LähiTapiola Keski-Suomen avainluvut

1-6/2023

1-6/2022

1-12/2022

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

30,4

28,8

49,9

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

5,6

5,9

4,9

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

95,7

86,7

86,4

Riskisuhde, %

60,0

50,8

51,0

Toimintakulusuhde, %

35,7

35,9

35,5

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

2,5

-6,9

-6,8

Liiketulos, milj. eur.

4,3

2,6

5,1

Kokonaistulos, milj. eur.

5,3

-10,4

-6,9

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

314,0

320,8

336,8


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:
Teemu Toivanen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Keski-Suomi
p. 0400 625 612, teemu.toivanen@lahitapiola.fi