Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola EteläTalous16.8.2023

Toimintaympäristön haasteista huolimatta LähiTapiola Etelän vakavaraisuus ja tulos säilyivät vahvoina

LähiTapiola Etelän vakavaraisuus ja tulos ovat säilyneet vahvoina, mikä osoittaa yhtiömme kyvyn sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja tehokkaasti hallita riskejä. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 17 miljoonaa euroa. Vahva tuloksemme mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.

LahiTapiola Etela Salon toimisto

- Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään paljon kehitystä positiiviseen suuntaan. Maksutulon ja asiakasmäärän kasvu kertoo asiakkaidemme luottamuksesta vakuutuspalveluja kohtaan. Jatkamme ponnisteluja tarjotaksemme asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja varmuutta heidän taloudelliseen turvallisuuteensa. Sijoitusmarkkinoiden toipuminen on kasvattanut tulostamme ja vakavaraisuutemme on säilynyt edelleen vahvana, kertoo LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Mikko Lempiäinen.

- Toimintaympäristössämme on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakulujamme ja korvausmäärät ovat olleet kasvussa. Ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut, sekä terveysvakuutusten kysyntää että korvausmenoa. Korvauskulut ovat kokonaisuutena kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi, Lempiäinen jatkaa.

LähiTapiola Etelä on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta.  Jatkoimme alkuvuonna mittavan vahinkovakuutuksen tuoteuudistuksemme toteutusta. Uudistus aiheutti jonkin verran tavallista enemmän yhteydenottoja. Henkilöstömme erinomaisen työn ansiosta asiakastyytyväisyytemme on säilynyt edelleen hyvänä.

Voimakas kustannusten nousu on heikentänyt suomalaisten taloutta kuluvan vuoden aikana, mutta useiden kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset eivät halua karsia vakuutusturvastaan. LähiTapiola Etelä on myös osaltaan halunnut tukea omistaja-asiakkaitaan laskemalla henkilö- ja pakettiautojen liikennevakuutusten hintoja 20 % 1.1.2023 alkaen.

Epävarmuus taloudessa jatkuu yhä vuoden toisella puoliskolla. Inflaation hidastuminen ja nousevat palkat luovat kuitenkin uskoa kulutuskysynnän parantumiselle.

LähiTapiola Etelän keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2023

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 26,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 1,9 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Etelän korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti henkilövakuutuksissa.

Korvauskulut ovat kasvaneet erityisesti kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi. Korvauskulut olivat 17,0 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 71,4 prosenttia.

Inflaatio kasvatti myös toimintakuluja, jotka kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 9,8 prosenttia.

LähiTapiola Etelän vahinkovakuutustoiminnan kate oli -0,9 miljoonaa euroa eli lievästi tappiollinen. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 103,9 prosenttia.

LähiTapiola Etelän liiketulos oli 2,3 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan lievästä tappiosta huolimatta sijoitustoiminnan positiivinen kehitys nosti tuloksen voitolliseksi. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli 3,1 prosenttia ja sijoitustoiminnan tulos 3,5 miljoonaa euroa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Etelän avainluvut

1-6/2023

1-6/2022

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

26,6

26,1

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

1,9

5,5

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

103,9

91,9

Riskisuhde, %

71,4

61,7

Toimintakulusuhde, %

32,4

30,2

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

3,1

-6,6

Liiketulos, milj. eur.

2,3

3,9

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

254

263

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Nimitykset

Mikko Lempiäinen on nimitetty LähiTapiola Etelän toimitusjohtajaksi 1.7.2023 alkaen.

Katja Virta on nimitetty LähiTapiola Etelän liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2023 alkaen. Virta on toiminut tehtävässä viransijaisena lokakuusta 2022.