Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-PohjanmaaTalous15.8.2023

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan tulostiedote 1.1.-30.6.2023: Maksutulon ja asiakasmäärän kasvu kertovat asiakkaiden luottamuksesta

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallituksen päätös olla korottamatta vakuutusten hintoja vuodelle 2023 oli merkittävä vastaantulo asiakkaille tilanteessa, jossa muut kustannukset nousevat. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vakavaraisuus säilyi vahvana. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 21,9 miljoonaa euroa.   Vahva tuloksemme mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.

Antikainen Juha LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Juha Antikaisen kommentit:

”Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään paljon kehitystä positiiviseen suuntaan. Maksutulon ja asiakasmäärän kasvu kertoo asiakkaidemme luottamuksesta vakuutuspalveluja kohtaan. Olemme jatkaneet aktiivista palvelujen laadun kehittämistä kaikissa palvelukanavissa ja asiakastyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla. Olemme kasvaneet ja pystyneet säilyttämään kannattavuuden hyvällä tasolla omaa toimintaamme tehostamalla. Sijoitusmarkkinoiden toipuminen on kasvattanut kokonaistulostamme ja vakavaraisuutemme on säilynyt edelleen vahvana.

Toimintaympäristössämme on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakulujamme ja korvausmäärät ovat olleet kasvussa.

Ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut sekä terveysvakuutusten kysyntää, että korvausmenoa. Korvauskulut ovat kokonaisuutena kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta.  Olemme kevään aikana tehneet lahjoitukset mm. Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistykselle ja Pro Agria Ry:lle Ihmisillä menestykseen IHME-hankkeeseen. Lisäksi olemme sponsoroineet erityisesti nuorten liikkumista tukevia urheiluseuroja ja –joukkueita.

Meille on tärkeää kasvattaa omistaja-asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Järjestimme tammikuun puolivälissä Ikäihmisten palvelut Etelä-Pohjanmaalla -seminaarin Seinäjoella. Lähes joka toinen eteläpohjalainen on vakuutuspalvelujemme käyttäjä, ja siksi meillä on suuri vastuu niistä vakuutuspalveluista mitä maakunnassa tarjotaan. Järjestimme keväällä asiakkaillemme maksuttomat sammutintarkastuspäivät 25 paikassa maakunnassa. Sammuttimia tarkastettiin lähes tuhat enemmän kuin vuotta aiemmin. Tarjoamme tänäkin vuonna 500 eteläpohjalaiselle viidesluokkalaiselle Sankarikoulutuksen, jossa opetellaan hätäensiaputaitoja. Kouluttajana toimii Punainen Risti Ensiapu.

Voimakas kustannusten nousu on heikentänyt suomalaisten taloutta kuluvan vuoden aikana, mutta useiden kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset eivät halua karsia vakuutusturvastaan. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on myös osaltaan halunnut tukea omistaja-asiakkaitaan jättämällä hinnankorotukset tekemättä vuodelle 2023.

Epävarmuus taloudessa jatkuu yhä vuoden toisella puoliskolla. Inflaation hidastuminen ja nousevat palkat luovat kuitenkin uskoa kulutuskysynnän parantumiselle.”

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2023

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 35,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,7 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Korvauskulut ovat kasvaneet erityisesti kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi. Korvauskulut olivat 21,9 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 58,6 prosenttia.

Inflaatio kasvatti myös toimintakuluja, jotka kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 4,1 prosenttia.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,6 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 93,5 prosenttia.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan kokonaistulos oli 6,9 miljoonaa euroa ja liiketulos 5,3 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan positiivinen kehitys ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2,4 prosenttia.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan asiakkaille maksettiin korvauksina 21,9 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,6 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,9 miljoonaa euroa.

EP Puolivuositulos 2023


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:
Juha Antikainen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa. Puhelin 0400 595 625
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi