Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiTurvallisuus11.7.2023

Aurinkopaneelit ovat yleistyneet – asennuksiin liittyy paljon riskejä

Aurinkosähköjärjestelmät yleistyvät vauhdilla niin liike- ja tuotantorakennusten kuin asuintalojenkin katoilla. Ennen aurinkopaneelien hankintaa on syytä selvittää paikallisviranomaisten lupamenettely, asentajien ammattipätevyys sekä EU-direktiivien edellyttämät turvallisuusvaatimukset.

Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on kasvanut sähkökriisin aikana. Kuluttajat arvostavat paitsi sähköntuotannon omavaraisuutta, myös aurinkopaneelien ekologisuutta. Aurinkopaneelien yleistyessä myös niihin liittyvät riskit ovat kasvussa. Suurimmat riskit liittyvät epäammattimaisesti tehtyihin asennuksiin.

-Aurinkopaneelien asennuksissa on paljon vikoja, eikä asentajilla ole välttämättä edes asennuslupaa. Puutteellisesti maadoitetut, palavalle taustalle asennetut invertterit, vääränlaiset liittimet ja huonosti kiinnitetyt johtimet ovat esimerkkejä huolimattomista asennuksista. Myös puuttuvia merkintöjä sekä asennus- ja varmennustarkastusten puutteita tulee vastaan, LähiTapiola Lapin korvausjohtaja Janne Koskela kertoo.

Pahimmillaan asennusvirheet voivat johtaa omaisuus- ja henkilövahinkoihin. Viime vuosina Suomessa aurinkosähköjärjestelmistä on aiheutunut vuosittain keskimäärin kymmenen tulipaloa. Lisäksi myrskyt ja suuret lumikuormat voivat vaurioittaa järjestelmää, ja siksi ne tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Aurinkopaneelien huolimaton kiinnitys voi, ehkä hieman yllättäen, johtaa myös vuotovahinkoihin. Kattoasennuksissa on varmistettava, että kiinnitysmekanismi soveltuu kattopinnoitteeseen.

-Tiedossa on tapauksia, joissa aurinkopaneelien kiinnityksen läpimeno vesikatteeseen on aiheuttanut kattovuodon, Koskela kertoo.

Aurinkopaneelien oltava ammattilaisen asentamat ja EU-standardien mukaiset

Aurinkopaneeleja harkitsevan kannattaa kiinnittää huomiota ammattitaitoiseen ja kokeneeseen asentajaan, jolla on aurinkosähköön liittyvät luvat ja osaaminen.

-Asennuksille on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen aurinkopaneelien käyttöönottoa sähköalan ammattilaisen toimesta. Lisäksi varmennustarkastus on tehtävä, jos sulakekoko on yli 35A.  Näiden tarkastusten laiminlyönnistä voi seurata korvausten alentaminen vahinkotilanteessa, jos vahingon syynä on asennusvirhe, Koskela muistuttaa.

Tasavirtaa vaihtovirraksi muuttavien inverttereiden asennuksissa on huomioitava, että ne on aina asennettava sisätiloissa palamattomalle pinnalle tekniseen tilaan, joka tarkoittaa käytännössä pannuhuoneen vaatimukset täyttävää tilaa. Invertterit suositellaan asennettavaksi mieluummin ulos laitteen asennusohjeiden mukaisesti palamattomalle pinnalle. Ulkoasennus varmistaa paremman jäähdytyksen laitteelle.

Nykyisin suositellaankin aurinkopaneelien asennusta maatelineille kattojen sijaan. Aurinkosähköpaneelien tulee täyttää EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset eli sillä pitää olla CE-merkintä.

Sähköturvallisuuslain vaatimukset koskevat myös aurinkosähköjärjestelmiä. Lain mukaan aurinkosähköjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että järjestelmästä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

-Määräyksiin ja ohjeistuksiin perehtymiseen kannattaa varata hetki, jos toinenkin. Esimerkiksi pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on laatinut paloturvallisuusohjeen, joka sisältää keskeiset riskit, turvallisuusmääräykset, ohjeet ja suositukset niin aurinkosähköjärjestelmien omistajien, suunnittelijoiden, rakentajien kuin viranomaistenkin käyttöön, Koskela vinkkaa.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava myös varoituskylteistä ja tietokortista pelastus- ja huoltohenkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Aurinkosähköjärjestelmän tietokortti on tiivistetty kuvaus järjestelmästä ja sen sijainnista kiinteistössä. Siitä saa nopeasti tarvittavat turvallisuustiedot esimerkiksi pelastus-, huolto- tai remonttitöihin. Tietokortti nopeuttaa pelastuslaitoksen työtä kaikissa hälytystehtävissä.

Vinkit aurinkopaneeleja harkitsevalle

  • Varmista mahdollisten lupien vaatimus ja paikallinen käytäntö kunnan rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin ennen aurinkosähkölaitteistojen hankintaa.

  • Tarkista palveluntarjoajan oikeus tehdä aurinkosähköjärjestelmien asennuksia Tukesin rekisteristä.

  • Tutustu Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kokoamaan Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohjeeseen.

  • Huolehdi tarvittavista varoituskylteistä ja aurinkosähköjärjestelmän tietokortista. Lisätietoja vaadittavista merkinnöistä löytyy Motivan sivuilta.

Lisätietoja:

Janne Koskela, korvausjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 563 5051, janne.koskela@lahitapiola.fi