Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjoinenTurvallisuus12.4.2024

Pohjois-Pohjanmaan jokivarsilla varauduttava kevättulviin

Pohjois-Pohjanmaan jokivarsilla kiinteistöjä uhkaavat monin paikoin tulvat säätilan muutoksen vuoksi, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kokosimme neuvot tulvavahinkoihin varautumisesta ja toiminnasta tulvatilanteessa.

Tarkista onko kiinteistösi tulvariskialueella:

Voit tarkistaa kiinteistösi tulvariskin karttasovelluksesta tästä. ELY-keskus arvioi tulvista tulevan tavanomaista suuremmat. Seuraa ajantasaista viranomaistiedotusta tulvavesistä tästä.

Tulviin voi ja kannattaa varautua:

 • Tulviin varautumisessa korostuvat toimenpiteet, joilla suojataan omaisuutta ja vähennetään tulvavesien aiheuttamia vahinkoja.

 • Kellarivarastoissa säilytettävää tavaraa ei tulisi säilyttää lattiatasolla vaan nostettuna esimerkiksi hyllylle tai vastaavalle. Kaikki arvokas omaisuus ja haitalliset aineet tulee siirtää kokonaan pois kellareista. Pumpusta voi olla apua kellaritilojen tyhjennyksessä.

 • Kellarin tulvimisen varalta, varmista viemärin takaiskuventtiilin kunto ja varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino.

 • Pyri suojaamaan myös vaarassa olevat sähkölaitteet.

 • Tontista riippuen rakennusta voi pyrkiä suojaamaan pengertämällä tai hiekkasäkein ja avata pintavesien kulkureitit pois tontilta. Vahvalla rakennusmuovilla voidaan suojata rakennuksia tukemalla se paikoilleen hiekan avulla.

 • Selvitä salaojien ja rumpuaukkojen tukkimisen mahdollisuudet ettei tulvavesi pääse esim. tiepenkereen ali tontille.

 • Tulvat voivat vahingoittaa myös autoja ja siksi myös auto kannattaa mahdollisuuksien mukaan siirtää turvaan tulvan alta.

 • Lisätietoa tulviin varautumisesta.

Toiminta tulvatilanteessa:

 • Jos rakennuksiin kuitenkin nousee vesi, niin tärkeintä on estää lisävahinkojen syntyminen. Katkaise pääkatkaisemisesta sähköt ja pyri rajaamaan mahdollisuuksien mukaan veden leviäminen. Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit. Seuraa viranomaisten ohjeita.

 • Vältä autoilua veden valtaamilla alueilla. Pääsääntönä vakuutuskorvauksissa on, että ajoneuvon veteen ajamisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata kaskovakuutuksista.

 • Vesi- ja vuotovahinkojen korjaaminen on aloitettava mahdollisimman pian vahingon havaitsemisesta. Näin voidaan estää ja rajoittaa lisävahinkoja sekä pelastaa vahingoittumatonta omaisuutta. Vaurioitunut omaisuus kannattaa kuvata ennen korjaustöiden aloittamista.

Ilmoita vakuutusyhtiölle:

 • Kaikkien asiakkaiden kannattaa tarvittaessa tehdä vahinkoilmoitus tulvan aiheuttamista omaisuusvahingoista. Vahingoittunut omaisuus kannattaa kuvata.

 • Kun veden pinta on kääntynyt laskuun, tilaamme kosteutuskartoituksen. Kartoituksen perusteella saadaan tieto, miten jatkotoimenpiteiden osalta edetään.

 • Kotivakuutusten ehtojen mukaan vain poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot ovat korvattavia. Vesistötulvissa poikkeuksellisuuden raja on, kun tulvimisen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Suomen ympäristökeskus määrittää vakuutusehtojen mukaisen poikkeuksellisuuden, jonka jälkeen voidaan tehdä päätökset vahinkojen korvattavuudesta. Siksi tulvavahinkojen korvattavuus selviää aina vasta viiveellä.

 • Ilmoita vahingosta verkkopalvelussa tai puhelimitse 08 814 2500.