Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Elämänturva11.4.2023

Vastuullisuustyömme rakentaa elämänturvaa myös muuttuvien riskien maailmassa – Tutustu vuoden 2022 vastuullisuusraporttiimme

Vastuullisuus on LähiTapiolan pitkäjänteisen ja kannattavan liiketoiminnan edellytys. Tänään julkaistu LähiTapiola-ryhmän vastuullisuusraportti kokoaa yhteen viime vuonna vastuullisuuden parissa tekemämme työn.

Vastuullinen liiketoiminta tärkeä osa asiakkaidemme tahtoa

LähiTapiola on olemassa omistajiaan eli asiakkaitaan varten. Koska LähiTapiolan omistaja-asiakkaita ovat vakuutuksenottajat, eivätkä ulkopuoliset osakkeenomistajat, käytämme tuotot laajasti omistaja-asiakkaiden hyväksi ja heidän toiveidensa mukaisesti. Vuonna 2022 omistaja-asiakkaidemme kanssa laatimamme Omistajatahdon linjaukset painottavat LähiTapiolan toiminnassa asiakaskeskeisyyden ja asiakashyödyn kasvattamisen ohella pitkäjänteistä vastuullista liiketoimintaa.

Vaikuttava vastuullisuus kaikkialla Suomessa on myös yksi strategiamme viidestä kärkitavoitteesta. Pääjohtaja Juha Koposen mukaan LähiTapiolan suurimmat vaikutukset ja vaikutusmahdollisuudet liittyvät taloudelliseen ja hallinnolliseen sekä sosiaaliseen vastuuseen – ympäristövastuuta unohtamatta.

– Haluamme LähiTapiolassa kasvattaa yhteiskunnallista kädenjälkeämme tavoitteellisella vastuullisuustyöllä, Koponen kiteyttää.

LähiTapiola-ryhmän vastuullisuusraportin rakenne ja sisältö perustuvat vuonna 2022 hyväksyttyihin ryhmätasoisiin strategisiin vastuullisuustavoitteisiin, jotka ovat vahvasti kytköksissä ydinliiketoimintaamme: vakuuttamiseen ja sijoittamiseen. Muuttuvien riskien ja paikallisten olosuhteiden asiantuntijana ehkäisemme vahinkoja ja autamme asiakkaitamme varautumaan.

– Huomioimme vastuullisuustavoitteissamme toimintaympäristön muutoksia ja ennakoimme asiakkaiden tarpeita. Asiakkaidemme luottamuksen pohjalta ja henkilöstömme sitoutuneella työllä rakennamme elämänturvaa muuttuvien riskien maailmassa, Koponen kertoo.

LähiTapiola on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumisen edistämiseen ryhmän vastuullisuustavoitteissa, ryhmästrategiassa, liiketoimintaperiaatteissa ja YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteiden allekirjoittajana. Ilmastonmuutoksen riskit huomioimalla LähiTapiolalla on mahdollisuus parantaa asiakkaidensa varautumisen tasoa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kykyä toipua sään ääri-ilmiöiden aiheuttamista vahingoista.

Huomioimme vuosittain seurattavassa LähiTapiola-ryhmän hiilijalanjäljessä oman toimintamme suorat ja epäsuorat päästöt sekä muut epäsuorat päästöt. LähiTapiolan oman toiminnan suorat päästöt ovat pienet, ja merkittävimmät ilmastovaikutuksemme aiheutuvat sijoituksista, investoinneista kiinteistöjen uudis- ja korjausrakentamiseen sekä ostetuista tuotteista ja palveluista. Vuoteen 2021 verrattuna kokonaispäästöt laskivat 32 prosenttia.

– Päästöjen vähentyminen johtui erityisesti ryhmän yhtiöiden sijoitusten hiili-intensiivisyyden selvästä pienentymisestä sekä sijoituskiinteistöjen uudis- ja korjausrakentamisen päästöjen vähentymisestä, kertoo LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja ja jatkaa:

–  Vaikka LähiTapiolan oman toiminnan hiilidioksidipäästöt ovat pienet verrattuna koko arvoketjumme päästöihin, meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään kaikilla toimintamme tasoilla. Merkittävällä osalla asiakkaitamme on myös tarve sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin.

Lue lisää ilmastotavoitteistamme LähiTapiola-ryhmän vastuullisuusraportista.

LähiTapiola-ryhmän kolmatta kertaa julkaistava vastuullisuusraportti noudattaa kansainvälistä vastuullisuusraportoinnin viitekehystä, GRI-standardia. Raportti on ulkoisesti varmennettu KPMG:n toimesta. Englannin- ja ruotsinkieliset versiot raportista julkaistaan viimeistään kesällä.

Nostoja vuodesta 2022

  • LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallitus hyväksyi ryhmän uudet, strategiset vastuullisuustavoitteet helmikuussa. Ryhmätasoiset tavoitteet kytkevät vastuullisuuden vahvasti ydinliiketoimintoihimme, vakuuttamiseen ja sijoittamiseen.

  • LähiTapiola-ryhmän yhtiöt tukivat yhteisöjä 2,6 miljoonalla eurolla. Tuesta 620 000 euroa lahjoitettiin korkeakouluille ja oppilaitoksille eri puolilla Suomea. Lahjoituksia kohdistettiin myös Ukrainan sodasta kärsivien ihmisten auttamiseen ja mielenterveyden tukemiseen.

  • Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa määrittelimme ryhmän toimintaa ohjaavaan Omistajatahdon. Linjauksissa painottuvat asiakaskeskeisyys, asiakashyödyn kasvattaminen sekä pitkäjänteinen ja vastuullinen liiketoiminta.

  • LähiTapiola nousi jälleen Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon korkean ROIHU-henkilöstötutkimuksen tuloksen ansiosta (77,8/100, korkein AAA-luokka). Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus myönnetään vuosittain parhaille Eezy Flow’n PeoplePower-tutkimukseen osallistuneille organisaatioille.

  • LähiTapiola Varainhoito sai Challenger-sarjan parhaan Responsible Investment Award -palkinnon ja Gold Award -laatupalkinnon Scandinavian Financial Research -tutkimusyhtiön institutionaalisille sijoittajille suunnatussa kyselytutkimuksessa.

  • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito saavutti kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusvertailussa 80 pistettä sadasta ja neljä tähteä viidestä. Vertailussa oli mukana 1 820 toimijaa 74 maasta. Korkeimmat pisteet Kiinteistövarainhoito sai sosiaalisesta ja hallinnollisesta vastuusta.

Lue lisää:

LähiTapiolan Vastuullisuusraportti 2022 (pdf)