Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiElämänturva24.3.2023

Kyselyn mukaan 57 prosenttia lappilaisista osaa elvyttää - ”Tärkeimmät ensiaputaidot ovat 112 ja rohkeus mennä auttamaan”

LähiTapiola järjestää tänä vuonna Sankarikoulutuksia 10 000 viidesluokkalaiselle yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa. LähiTapiola Lappi on kouluttanut tähän mennessä ensiaputaitoja 4500 lappilaiselle viidesluokkalaiselle.

Kansainvälisissä tutkimuksissa* on osoitettu, että noin 40-60 prosenttia sydänpysähdyksen saaneista jää vaille tarvitsemaansa apua. Tuore LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely valottaa asiaa suomalaisten näkökulmasta. Kyselytulosten** mukaan yli puolet LähiTapiola Lapin alueen vastaajista kertoo osaavansa elvyttää (57 %) ja avata hengitystiet (53 %), jos henkilö ei hengitä.

Kyselyssä selvitettiin muutenkin suomalaisten toimintakykyä tilanteessa, jossa toinen henkilö tarvitsee ensiapua.

- Vaikka ensiapukoulutuksia, tietoa ja taitoa on enenevissä määrin, niiden osuus, jotka uskaltautuvat elvytystilanteessa auttamaan, jää vajaaksi. Tämä on valitettava fakta ja globaali ilmiö. Moni aikuinen sanoo, että pelkää tekevänsä jotain väärin tai ei luota omiin ensiaputaitoihinsa. Osa kertoo menevänsä solmuun tositilanteessa, kertoo koulutuspäällikkö Minna Sihvo Punainen Risti Ensiavusta.

Sihvo tekee työnsä ohessa tutkimusta siitä, miten tekniikkaa ja digitaitoja voi hyödyntää ensiaputaitojen kouluttamisessa. Hän on kiinnostunut eritoten tunteista tutkimuskohteena.

- Meissä suomalaisissa on vahva halu auttaa, ja ensiaputaidot ovat meillä väestötasolla melko hyvin hallussa. Tarvetta koulutukseen on kuitenkin edelleen paljon. On tärkeää, että valamme ihmisiin uskoa, että olette hyviä ja pystytte siihen, Sihvo sanoo.

Viidesluokkalaiset ovat innostuneita ja hyviä antamaan ensiapua
Arjen katsaus -kyselyn mukaan yhdeksän lappilaista kymmenestä (92 %) uskoo osaavansa hälyttää apua tilanteessa, jossa toinen ihminen tarvitsee ensiapua sekä tietää, miten hätäkeskus voi auttaa tilanteessa. Sihvon mukaan tärkeimmät ensiaputaidot ovatkin juuri hätäpuhelun soittaminen numeroon 112 ja rohkeus mennä auttamaan.

- On valtavan hienoa, että ensiaputaitoja opetetaan pienestä pitäen. Viidesluokkalaiset ovat tosi hyviä antamaan ensiapua. He ovat innostuneita, taitavia ja kuuntelevat tarkkaan – ja heiltä ehkä puuttuu aikuisten huoli: entä jos en osaa, Sihvo sanoo.

Lapin pitkien välimatkojen vuoksi ensiavun saapumista saattaa joutua odottamaan pitkään ja siksipä elvytystaidot ovat alueella avainasemassa autettavan henkilön selviämisen kannalta.

-On hienoa nähdä, että Arjen katsaus –kyselyn mukaan lappilaisilla on ensiaputaidot ovat hyvin hallussa. Haluamme olla osaltamme tukemassa elvytystaitojen säilymistä hyvällä tasolla ja uusia osaajiakin tarvitaan. Siksi näemme tärkeänä olla mukana kouluttamassa ensiaputaitoja lappilaisille koululaisille, LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela kertoo.

LähiTapiola Lappi tukee tänäkin vuonna viidellesadalle (500) Lapin alueen viidesluokkalaisille järjestettävää ensiapukoulutusta. Sankarikoulutukset käydään opettajan johdolla luokassa niin, että Punainen Risti Ensiavun kouluttaja on etäyhteydellä mukana. Kotiläksynä osallistujilla on opettaa tajuttoman ensiapu ja 112 Suomi -sovelluksen käyttö muulle perheelle.

-Sankarikoulutus on vakiinnuttanut paikkansa lappilaisissa kouluissa, ja saamme paljon toiveita koulutettavista luokista opettajilta ja vanhemmilta, Salmela kertoo.

Ei liene sattumaa, että Arjen katsaus -kyselyn valtakunnallisten tulosten mukaan lapsiperheissä usko omiin taitoihin oli keskimääräistä vahvempaa.

Mikä Sankarikoulutus?

  • LähiTapiola on kouluttanut jo 150 000 sankaria vuodesta 2016 lähtien.

  • LähiTapiola Lappi on tukenut tähän mennessä jo 4500 viidesluokkalaisen ensiapukoulutusta.

  • Tänä vuonna elvytystaitoja opetetaan viidesluokkalaisille ja LähiTapiolan asiakasyrityksille sekä yhteistyökumppaneille valtakunnallisesti ympäri Suomen.

  • Koulutukset tehdään yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa.

  • Lisätietoja osoitteesta www.sankarikoulutus.fi

Lisätietoja:

Minna Sihvo, koulutuspäällikkö, Punainen Risti Ensiapu, minna.sihvo@redcross.fi
Kari Salmela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 050 4225 311, kari.salmela@lahitapiola.fi


* Linkki tutkimukseen: https://rdcu.be/cZg2n

**LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 4.–30.1.2023 yhteensä 5 567 suomalaista. LähiTapiola Lapin toiminta-alueelta vastaajia oli 182. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Lapin alueella noin +/- 7,2 prosenttiyksikköä.