Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Varsinais-SuomiTurvallisuus17.3.2023

LähiTapiola Varsinais-Suomi: Aurinkopaneelien suosion kasvu lisää vahinkojen riskiä

Aurinkosähköjärjestelmien kehitys on ollut hyvin nopeaa ja niiden määrä kasvaa Suomessa kiihtyvällä vauhdilla. Sama trendi näkyy vahvana myös Varsinais-Suomessa. Kasvavilta markkinoilta on saatavissa monenlaisia järjestelmiä ja niihin liittyy uudenlaisia riskejä, joista käyttäjien tulisi olla tietoisia.

Aurinkosähköjärjestelmän tarkoitus on tuottaa sähköä aurinkopaneelien avulla. Paneelivalikoima on laaja eri käyttötarkoituksia varten. Paneeleiden ominaisuuksia määrittelee mm. käyttökohde, vaadittava koko ja sijoituspaikka sekä se, onko paneeli kytkettävissä sähkönjakeluverkkoon vai ei.

- Aurinkopaneeleista ja niiden aiheuttamista riskeistä on käyty keskustelua asiantuntijoiden kesken meillä LähiTapiolassa. Olemme todenneet riskien liittyvän pääsääntöisesti epäammattimaisesti tehtyihin asennustöihin. Aurinkopaneelit itsessään eivät ole merkittävä riski, mutta jos sähköasennuksissa on käytetty vääränlaisia komponentteja tai esimerkiksi vääriä kaapeleita, on meillä merkittävä paloriski käsissämme, sanoo LähiTapiola Varsinais-Suomen riskipäällikkö Mikko Suominen.

Tekijät, joihin aurinkopaneeleita harkitsevan kannattaa kiinnittää huomiota ovat siis ammattitaitoinen ja kokenut asentaja, jolla on juuri aurinkosähköön liittyvää osaamista sekä toki myös itse tuotteen alkuperä ja toimittaja. Tuotteen tulisi täyttää sitä koskevat EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset eli sillä pitäisi olla CE-merkintä.

- Olemme törmänneet esimerkiksi tapaukseen, jossa aurinkopaneelijärjestelmä oli tilattu maasta, jossa tuotteen ei tarvitse täyttää kaikkia niitä vaatimuksia, joita meillä täällä Suomessa on. Asentajan ammattitaidon lisäksi tuotteen alkuperään kannattaa siis myös kiinnittää huomiota, toteaa Suominen.

Viime vuosina Suomessa aurinkosähköjärjestelmistä on aiheutunut vuosittain enintään kymmenkunta tulipaloa. Pääosin palot ovat tapahtuneet kevät- ja kesäaikaan. Paloja on tapahtunut niin pienissä kuin suurissa rakennuksissa. Suurissa rakennuksissa uhattuna olleet omaisuusarvot ovat olleet luonnollisesti myös suuria. Aurinkosähköjärjestelmien tulipaloja ovat aiheuttaneet mm. kaapelistot, akustot, vaihtosuuntaajat ja muut komponentit. Tilastojen valossa aurinkosähköjärjestelmien palojen syyt ovat moninaisia. Myös myrskyt ja isot lumikuormat voivat vaurioittaa järjestelmää ja siksi ne tulee ottaa myös huomioon jo suunnittelussa ja kattorakenteiden kantavuuden mitoituksessa.

Paitsi kiinteistölle aiheutuvaa riskiä, aiheuttavat aurinkopaneelit riskin vahingon satuttua myös pelastustyöntekijöille. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä niin kauan kuin saavat valoa riippumatta siitä, onko sähkönsyöttö paneeleista kiinteistöön katkaistu. Tämä aiheuttaa todellisen vaaratilanteen mahdollisessa pelastustoimenpiteessä. Myös rikkoutunut paneeli tai vioittunut järjestelmä voi aiheuttaa suuren jännitteen, jolloin sähköisku voi olla hengenvaarallinen tai vaurio voi aiheuttaa tulipalon.

Aurinkosähköjärjestelmä on osa kiinteistön sähkölaitteistoa. Sähköturvallisuuslain vaatimukset koskevat siten myös aurinkosähköjärjestelmiä. Lain mukaan aurinkosähköjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että järjestelmästä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.