Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola ItäTalous15.2.2023

LähiTapiola Idän tulos vuodelta 2022 - Vakavaraisuus vahvistui edelleen. Sijoitusympäristö pysyi haastavana.

Yleinen kustannustason nousu vaikutti myös LähiTapiola Idän vuoden 2022 tulokseen.

Korvauskulut kohosivat 31,5 miljoonaan euroon, ja korvauksia maksettiin vuoden aikana kaikkiaan 13 892 asiakkaalle. Yhdistetty kulusuhde nousi 93,9 prosenttiin.

Korkojen ja kustannusten nousu sekä sähkönhinnan nopea moninkertaistuminen koettelee yhtiön omistaja-asiakkaidenkin taloudellista tilannetta. Siksi LähiTapiola Itä päätti, ettei se korota vakuutusmaksuja nyt kuluvalle vuodelle korvauskulujen nousun suhteessa, vaan ainoastaan indeksin verran.


LähiTapiola Idän vakavaraisuus vahvistui huomattavasti ja nousi 288 prosentin tasosta 364 prosenttiin
tuloskauden lopussa. Vakavaraisuuden kasvun taustalla ovat merkittävät muutokset sijoitustoiminnan
markkinariskissä. Kun markkinat palaavat ns. normaaliin, vakavaraisuus laskee nykyisestä, mutta asettunee edelleen erinomaiseen noin 280 % tasoon. Vakavaraisuustaso kasvaa, jos osakesijoitusten määrää alennetaan.

Vahva vakavaraisuus luo pohjaa asiakasetujen lisäämiseen, liiketoiminnan pitkäjänteiseen ja
asiakaslähtöiseen kehittämiseen sekä tietysti yhteiskuntavastuullisuustekoihin. Vuonna 2022 LähiTapiola Itä toteutti 144 000 euron lahjoitukset toimialueen sisällä useisiin eri kohteisiin, kuten paikallisille
vapaaehtoisjärjestöille. Koko LähiTapiola-ryhmässä on tehty merkittäviä investointeja tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

LähiTapiola Idän maksutulo kasvoi viime vuonna 2,4 prosenttia 49,4 miljoonaan euroon. Kasvua syntyi niin
liikenne-, koti- kuin yritysvakuutustenkin osalta. Yhtiön asema liikennevakuutusten markkinajohtajana
vankistui edelleen. LähiTapiola jatkaa kasvuaan myös autorahoittajana. LähiTapiola Rahoituksen
rahoituskanta oli vuoden lopussa jo 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö on kasvanut Suomen toiseksi suurimmaksi
autorahoittajaksi. Autorahoitusyhtiö aloitti toimintansa vuonna 2018.

LähiTapiola Idän vakuutustoiminta tuotti 7,9 miljoonaa euroa voittoa. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 0,7
miljoonaa euroa tappiolliset. Voitto ennen veroja oli 7,3 miljoonaa euroa. Tuloksesta maksetaan
yhteisöveroa 1,5 miljoonaa euroa, joten tilikauden voitoksi jää 5,8 miljoonaa euroa. Poiketen muista
vakuutusyhtiöistä, tulos jää hyödyttämään oman talousalueemme toimintaa.

LähiTapiola Itä on asiakkaidensa omistama. Yhtiön toimialue käsittää Pohjois-Karjalan sekä Ylä- ja Koillis-Savon.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Mäkinen, p. 044 721 1700, juha.makinen@lahitapiola.fi