Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Kainuu-KoillismaaTalous15.2.2023

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua. Sijoitustuottoja heikensi haasteellinen sijoitusympäristö

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 15,0 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Olli Kokkosen kommentit:

”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten purun jälkeen myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat ollen 12,7 tuhatta kappaletta. Maksoimme vakuutuskorvauksia yhteensä 15 miljoonaa euroa.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Teimme viime vuoden aikana 125 tuhannella eurolla käyttörahastolahjoituksia. Lahjoituksia ovat saaneet muun muassa Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Mieli Kainuun Mielenterveys Ry ja SPR:n katastrofirahasto. Lisäksi sponsoroimme vuosittain yli 10 urheiluseuraa.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat. Ukrainan sota, korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös LähiTapiola Kainuu-Koillismaan yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola Kainuu-Koillismaa voi toteuttaa omistajatahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.”

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 24,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 1,7 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Kainuu-Koillismaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti vapaaehtoisissa henkilövakuutuksissa.

Maksetut korvaukset vuonna 2022 säilyivät edellisen vuoden tasolla. Varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli poikkeuksellisen pieni, mikä johtui siitä, että LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille ei tapahtunut yhtään suurvahinkoa ja toisaalta myös vanhojen liikennevahinkojen korvausvastuut pienenivät. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 73,8 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 3,9 prosenttia.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vahinkovakuutustoiminnan tulos oli 5,7 miljoonaa euroa. Tulos muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Kainuu-Koillismaan kokonaistulos oli -1,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 5,7 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -7,1 prosenttia.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille maksettiin korvauksina 15,0 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,2 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,8 miljoonaa euroa.

Lisätiedot
Olli Kokkonen, toimitusjohtaja, p. 050 550 4607, olli.kokkonen@lahitapiola.fi