<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pohjoinen Elämänturva 8.11.2022

Väsymys liikenteessä iso riski pohjois- ja keskipohjalaisille kuskeille

Väsymys ratissa on tuttu kokemus pohjois- ja keskipohjalaisille autoilijoille. Alueellisen Arjen katsaus -kyselyn mukaan joka neljäs (26 %) vastaaja LähiTapiola Pohjoisen alueelta Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta on ollut lähellä nukahtaa rattiin.

Joka kuudes (16 %) taas on ollut matkustajana autossa, kun kuljettaja on ollut lähellä nukahtaa rattiin. Itse rattiin kertoo nukahtaneensa kolme (3 %) prosenttia pohjois- ja keskipohjalaisista vastaajista – ja jopa viisi (5 %) prosenttia on ollut kyydissä, kun kuljettaja on nukahtanut rattiin.

Yllättävän usein väsymys voi johtaa jopa vaarallisiin tilanteisiin. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien arvioiden mukaan vuonna 2020 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa* 88 prosentissa vaikutti taustalla jokin inhimillinen riskitekijä. Tilastot julkaisevan Onnettomuustietoinstituutti OTIn mukaan kuljettajan tilaan liittyvä taustariski, kuten alkoholi, sairaus, väsymys tai mielentilaan liittyvä tekijä, arvioitiin olleen mukana 64 %:ssa kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Muita kuljettajaan liittyviä taustariskejä ovat esim. ennakointiin ja ajonopeuteen liittyvät tekijät. Onnettomuus on aina useiden tekijöiden summa.

Väsymys liikenteessä voi pahimmillaan johtaa kuolonkolariin. Vuonna 2020 liikenne-onnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että kuljettajan nukahtaminen tai vireystilan lasku oli välitön riskitekijä* kuudessa kuolemaan johtaneessa moottoriajoneuvo-onnettomuudessa. Taustariskiksi väsymys tai vireystilan lasku taas arvioitiin noin 20 onnettomuudessa, selviää OTIn vuosiraportista 2020. On myös hyvä muistaa, että väsymys johtaa usein vaaratilanteisiin, jotka eivät näy onnettomuus-tilastoissa. Vireystilan lasku tai levon puute voi esimerkiksi heikentää kuljettajan havainnointi- ja reagointikykyä. Tämä voi olla monen lievemmän kolarin tai läheltä piti -tilanteen taustalla.

Suomalainen autokanta on verrattain vanhaa, mikä vähentää turvatekniikan vaikutusta. Traficomin mukaan suomalaiset henkilöautot ovat keski-iältään noin 12-vuotiaita. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uudemmissa autoissa oleva turva-teknologia, kuten törmäyksen estojärjestelmät, kaistallapitoavustin tai hätäjarrujärjestelmä, eivät ole vielä kovin monen käytössä.

Päivät lyhenevät ja valoisa aika vähenee koko ajan. Marras-joulukuussa pimeys verottaa myös jaksamista. Pimeys korostaa myös entisestään kuljettajan valppauden ja havainnointikyvyn merkitystä liikenteessä – pimeällä on vaikeampi nähdä muita tiellä liikkujia ja yllättäviä tilanteita. Väsymys voi iskeä tai kuljettajan vireystila laskea myös pitkällä työ- tai vapaa-ajan matkalla.

Huomioi aina liikenteessä:

  • Jokaisen meistä voi itse vaikuttaa siihen, millaisessa kunnossa lähtee rattiin.

  • Monissa autoissa on nykyään huomiojärjestelmä, joka vinkkaa tauolle. Älä yritä ajaa liian pitkää matkaa tauotta!

  • Jos epäilee, ettei toinen ole ajokuntoinen, siihen on tärkeää puuttua. Kuljettaja voi itsensä lisäksi satuttaa muita.

  • Liikenteessä emme koskaan voi täysin tietää, missä kunnossa vastaantulijat ovat. Siksi on tärkeä huolehtia omasta ajokunnosta ja keskittyä ajamiseen, jotta voi mahdollisuuksien mukaan reagoida yllättäviin tilanteisiin.