Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Varsinais-SuomiTalous17.8.2022

LähiTapiola Varsinais-Suomen tulos 01-06/2022: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua

LähiTapiola Varsinais-Suomen vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna. Maksoimme asiakkaillemme vahinkokorvauksia tammi-kesäkuussa 21,3 miljoona euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

LahiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakulan kommentit:

"Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme kasvattamaan vakuutusliiketoimintaamme niin asiakkaiden lukumäärällä kuin maksutulon kasvulla mitattuna. Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnan avautuessa myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat + 13,3 % ollen 29.693 (26.198) kappaletta. Vahinkojen määrissä ja korvausmenossa aletaan olla koronaa edeltävällä, vuoden 2019 tasolla.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea myös paikallista yhteisöä. Tätä käyttötarkoitusta varten yhtiökokous päätti keväällä siirtää käyttörahastoon 500.000 euroa. Alkuvuoden aikana tehtiin käyttörahastolahjoituksia n. 80.000 eurolla. Kohteina olivat mm. Turun Yliopisto, Ukrainan sodasta kärsivät ja Saaristomeri. Omistaja-asiakkaamme äänestivät LähiLahjoitus-kampanjassa LähiLahjoituksen saajiksi Operaatio Ruokakassin, Turun Eläinsuojeluyhdistyksen, SPR Varsinais-Suomen Piirin, MIELI Lounais-Suomen Mielenterveys ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varsinais-Suomen. Lisäksi sponsoroimme vuosittain yli 30 järjestöä, urheiluseuraa ja –joukkuetta. Alkuvuoden aikana olemme sankarikouluttaneet ensiaputaitoja useiden asiakasyritystemme henkilöstölle.

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola Varsinais-Suomen kokonaistulosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna merkittävästi. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä. Vakuutustoiminnan tuloksemme säilyi kuitenkin edelleen vahvana ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti."

LähiTapiola Varsinais-Suomen keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022


Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 39,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,3 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Varsinais-Suomen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso kaikissa asiakasryhmissä.

Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa, ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on pitkän ajan keskiarvojen tasolla. Korvauskulut olivat 21,3 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 90,0 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna.
LähiTapiola Varsinais-Suomen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 3,1 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Varsinais-Suomen kokonaistulos oli - 9,2 miljoonaa euroa ja liiketulos 2,9 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli -5,4 prosenttia.

- LähiTapiola Varsinais-Suomi huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Vuoden alussa uudistimme LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatiotamme, jonka asiantuntijat palvelevat asiakkaitamme henkilökohtaisesti läpi Suomen. Teemme monipuolisesti toimenpiteitä kestävän sijoittamisen edistämiseksi ja olemme lisänneet läpinäkyvyyttä kestävästä sijoittamisesta asiakkaillemme, sanoo Olli Aakula.

LähiTapiola Varsinais-Suomen asiakkaille maksettiin korvauksina 21,3 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 3,1 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,4 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Varsinais-Suomen avainluvut

1-6/22

1-6/21

1-12/21

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

39,6

38,4

66,7

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

3,3

3,2

2,7

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

90,0

84,6

95,5

Riskisuhde, %

57,9

54,6

65,8

Toimintakulusuhde, %

32,1

30,0

29,7

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

-5,4

4,1

6,9

Liiketulos, milj. eur.

2,9

7,3

7,7

Kokonaistulos, milj. eur.

-9,2

13,4

17,6

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

267,8

209,7

220,7

Luvut ovat tilintarkastamattomia.