Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Uusimaa Maa- ja metsätalous 26.7.2022

Joka kolmas suomalainen on erittäin huolissaan maatilojen tilanteesta ja ruokaturvallisuudesta

Maatilojen tuotantokustannusten kova nousu on ajanut monet maatilayrittäjät tukalaan tilanteeseen, eikä yrittäjien usko oman tilan talouteen ole LähiTapiolan indeksin mukaan ollut näin alhaisella tasolla aiemmin. Maatilojen kiristynyt taloustilanne heijastuu myös suomalaisten huoleen ruokaturvallisuudesta. Joka kolmas suomalainen kertoo tuoreessa Arjen katsaus -kyselyssä olevansa huolissaan kotimaisesta ruokaturvallisuudesta.

Suomen huoltovarmuus, suomalaisen ruuan rooli siinä ja sen tulevaisuus ovat puhuttaneet kansalaisia viime kuukausina ja asia myös huolettaa monia. Joka kolmas (34 %) suomalainen kertookin olevansa erittäin huolissaan maatilojen heikentyneestä taloustilanteesta, kun he miettivät asiaa suomalaisen ruokaturvallisuuden näkökulmasta. Tulos selviää touko-kesäkuussa 2022 LähiTapiolan Kantar TNS:llä teettämästä Arjen katsaus -kyselystä. Jonkin verran huolta asiasta kantaa 44 prosenttia suomalaisista. Kaiken kaikkiaan lähes kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on ainakin jonkin verran huolissaan maatilojen tilanteesta ja ruokaturvallisuudesta.

Samaa asiaa tiedusteltiin suomalaisilta myös tämän vuoden maaliskuun alussa Ukrainan sodan alettua. Kyselytuloksen mukaan suomalaisten huoli on pysynyt siitä hetkestä samalla tasolla.

– Suomalaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden elinkelpoisuus on meistä kaikista kiinni. Ostamalla puhdasta kotimaista ruokaa, varmistamme osaltamme suomalaista ruuan tuotantoa. Maatiloilla tapahtuva rakennemuutos, kuten tilakokojen kasvu ja tilojen lukumäärän lasku, haastaa kaikki toimijat muuttamaan omia toimintamallejaan. Tämä koskee koko ketjua pellolta pöytään, toteaa LähiTapiola Uusimaa maa- ja metsätalousmyyntijohtaja Sari Lassila .

Vanhempi ikäpolvi nuorempia huolestuneempi

Erityisesti huoli maatilojen tilanteesta ja ruokaturvallisuudesta korostuu vanhemmissa ikäluokissa. Iältään 55–64-vuotiaista (41 %) ja 65 vuotta täyttäneistä (40 %) useampi kuin nuorempiin ikäryhmiin kuuluvista on erittäin huolissaan maatilojen heikentyneestä taloustilanteesta kotimaisen ruokaturvallisuuden näkökulmasta. Huolta kannetaan kaupunkeja enemmän taajamissa ja eritysesti maaseudulla. Maaseutumaisissa kunnissa asuvista joka toinen (53 %) on asiasta paljon huolissaan.

– Iäkkäämpi sukupolvi on nähnyt korkean inflaation ja lama-ajan. Ukrainan tilanne muistuttaa meitä siitä, että ruuan omavaraisuus ei ole maailmalla itsestään selvyys. Huoltovarmuuden näkökulmasta on tärkeää, että suomalaiset maatilat pärjäävät tulevaisuudessakin. Siitä meidän kaikkien tulisi yhteisesti pitää huoli, Lassila sanoo.

Maatilayrittäjien odotukset taloudesta historiallisen alhaalla

LähiTapiola mittaa säännöllisesti maatilayrittäjä-asiakkaidensa näkemyksiä omasta taloudellisesta näkymästään ja kysyy heidän investointiaikomuksistaan. Koskaan aiemmin mittaushistorian aikana viljelijöiden investointiaikomukset eivät ole olleet yhtä alhaisella tasolla kuin tällä hetkellä (indeksilukema -24).* Indeksissä 0-taso kertoo odotuksien olevan neutraaleja. Mittausta on tehty vuodesta 2019, ja indeksin otanta kasvaa jatkuvasti.

Lassilan mukaan viljelijöiden odotukset oman talouden kehityksestä ovat olleet koko tämän vuoden poikkeuksellisen pessimistisiä.

– Indeksi näytti meille toukokuussa, että odotukset olisivat kääntyneet hiljalleen nousuun. Siinä yhtenä tekijänä olivat todennäköisesti hyvin onnistuneet kylvöt ja loppukuusta kasvustoille saadut sateet. Mutta kesäkuun alussa odotukset kääntyivät jälleen entistä synkemmälle uralle, Lassila kertoo.

Myyrän mukaan maatilayrittäjien ajatukset näyttävät tällä hetkellä hyvin synkiltä.

– Odotukset ovat alhaalla, eikä elintarvikkeiden hintainflaatio näytä meidän indeksimme mukaan tuovan maatalousyrittäjille uskoa kannattavuuden paranemisesta. Arvioisin, että näemme useita tilojen lopettamisia lähivuosien aikana. Kannamme myös huolta siitä, miten Suomessa tuotettua ruokaa riittää jatkossa kaikkiin pöytiin, Lassila arvioi.

LähiTapiolan Arjen katsaus on säännöllisesti teetettävä kysely, jossa selvitetään suomalaisten mielipiteitä ajankohtaisista asioista. Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Alkukesän kyselyyn vastasi 1 085 henkilöä 27.5.–3.6.2022. Kyselyn toteutti Kantar TNS. Haastattelut kerättiin Kantar TNS:n verkkovastauspaneelissa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +3,0 prosenttiyksikköä.

*Viljelijöiden luottamusta oman tilansa talouden kehitykseen seurataan LähiTapiolassa säännöllisesti sitä varten kehitetyllä indeksillä, joka on ollut käytössä vuodesta 2019. Siinä asiakasta pyydetään asiakkuuden vuosikyselyn yhteydessä arvioimaan, onko maatilan taloustilanne vuoden päästä parempi kuin vastaushetkellä. Lisäksi kyselyssä kysytään yrittäjän investointihalukkuutta. Vastaukset jaotellaan numeroilla, jotka kerätään maatilayrittäjien mielipiteitä kuvaavaan indeksiin. Indeksiin on kertynyt kesäkuuhun 2022 mennessä noin 5 000 maatilayrittäjän arviota.