Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous22.6.2022

LähiTapiola ja KPY vähemmistöomistajiksi vauhdittamaan Gebwell Oy:n kasvutavoitteita

Pohjois-Savossa Leppävirralla toimiva Gebwell Oy on ympäristöystävällisiä ja ekologisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja toimittava yhtiö, jonka asiakkaita ovat LVI-urakoitsijat ja loppukäyttäjinä erityisesti suuret yrityskiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt. Vuonna 2006 perustettu Gebwell tavoittelee merkittävää roolia ympäristöystävällisten ratkaisuiden tuottajana energiamurroksessa, jossa tarve uusille fossiilitto-mille ratkaisuille on voimakkaassa kasvussa.

LähiTapiola Vahinkoyhtiö ja LähiTapiola Henkiyhtiö sekä arvopohjainen monialakonserni KPY tulevat Gebwellin vähemmistöomistajaksi yhteensä 34 prosentin omistusosuudella. Järjestelyn toteuttamiseksi Gebwell järjestää suunnatun osakeannin, joka on suuruudeltaan 15 miljoonaa euroa. Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Momentum Oy merkitsee siitä kaksi kolmasosaa ja LähiTapiola yhden kolmasosan. Järjestelyn tavoitteena on pitkäjänteinen omistajuus, jolla tuetaan Gebwellin kehittämistä ja kasvua.

Järjestelyn toteuttaminen edellyttää Gebwell Oy:n 29.6.2022 pidettävän yhtiökokouksen päätöksiä. Omistusmuutokset eivät vaikuta asiakkaiden eivätkä henkilöstön asemaan. Gebwellin toimitusjohtajana jatkaa Janne Rahunen. Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Herranen.

Gebwellin liikevaihto vuodelta 2021 oli yli 40 miljoonaa euroa ja se työllisti vuoden 2021 lopussa noin 270 alan ammattilaista Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.

-Gebwell on toiminut kannattavasti jo pitkään ja samalla kasvattanut liiketoimintaansa. Yhtiön nykyomistajat ovat sitoutuneita yhtiön kehittämiseen, mikä on meille tärkeä sijoituskriteeri. Arvopohjamme sopivat hyvin yhteen: toimimme vastuullisesti, yhteinen tavoitteemme on kasvaa kannattavasti asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioiden ja mahdollistamme työtä ja elinvoimaa ympärillemme. KPY:lle on merkityksellistä, että omistamamme yritys on kilpailukykyinen ja toimii kestävästi tulevaisuudessakin, niin henkilöstö, omistajat kuin ympäröivä yhteiskuntakin huomioiden, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi.

Hän painottaa, että KPY tulee osallistumaan aktiivisesti yhtiön kehittämiseen ja liiketoi-minnan kasvattamiseen yhdessä muiden omistajien kanssa.

-Gebwell on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Tämän sijoituksen myötä yhtiö voi jatkokehittää lämpöpumpputarjontaansa muun muassa suurten kiinteistöjen lämmitystarpeisiin ja tehdä muita toiminnan edellyttämiä investointeja. Näemme markkinassa edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia, toteaa LähiTapiolan salkunhoitaja Antti Leppinen.

Vihreä siirtymä luo vahvan kasvupotentiaalin

Järjestelyn osapuolet uskovat, että lämpöpumput lämmitys- ja jäähdytysmuotona valtaavat markkinoita ja korvaavat fossiilisia polttoaineita sekä kiinteistöissä että energialaitoksissa. Kiinteistökohtaista lämpöenergiaa sekä kaukolämpöä tullaan tulevaisuudessa tuottamaan entistä enemmän lämpöpumpputeknologialla.

-Gebwell toimii tämän energiamurroksen ytimessä ja ratkaisuillamme voidaan vauhdittaa vihreää siirtymää. Toimialallamme on meneillään muutos kiinteistön omistajien omistamiin ja uusiutuvilla energioilla tuotettaviin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin. Kilpailuetunamme ovat joustavuus räätälöidä ratkaisut asiakaskohtaisiin tarpeisiin, pitkälle viedyt IoT- ja automaatioratkaisut sekä erityisesti maalämmön ja kaukolämmön yhdistävät hybridiratkaisut, toteaa Gebwellin perustaja Timo Hulkkonen.

Hulkkonen kertoo olevansa tyytyväinen, että yhtiöön saatiin pitkäaikaiset omistajat, jotka ovat sitoutuneita yhtiön toimintaan Leppävirralla. Nyt saadulla pääomalla tarkoituksena onkin kehittää Gebwellin toimintaa nykyisillä paikkakunnilla Leppävirralla, Kuopiossa, Puolassa ja Ruotsissa sekä hakea kasvua myös uusilta markkinoilta.

-Gebwell tavoittelee kasvua erityisesti Suomessa ja Euroopassa. Kasvutavoitteitamme tukevat globaali tarve löytää ratkaisuja ilmastonmuutokseen, energian hinnannousu ja omavaraisuuden arvostuksen nousu. Vastuullisena toimijana Gebwell haluaa olla ekologisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisuiden edelläkävijä, kommentoi Gebwellin hallituksen puheenjohtaja Arto Herranen.

Lue lisää järjestelystä KPY:n tai Gebwellin sivuilta.