Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous10.6.2022

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt kasvattaa kiinteistösalkkuaan 17 kohteen päivittäistavarakauppavetoisella portfoliolla

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt ostaa noin 50 miljoonan euron arvoisen, maantieteellisesti hyvin hajautetun liiketilaportfolion.

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt ja Elite Alfred Bergin hallinnoimat rahastot ovat allekirjoittaneet 10.6.2022 kaupan 17 liiketilakohteesta. Kohteet sijaitsevat hajautetusti ympäri Suomea. Kohteet sijaitsevat mm. Tampereen, Turun, Jyväskylän, Oulun, Kuopion ja Lahden seudulla. Vuokrattavaa pinta-ala on yhteensä hieman alle 30 000 m².

Suurimpana vuokralaisena portfoliossa on Kesko, joka toimii 16 kohteessa, ja toiseksi suurimpana Tokmanni.

Ostettu portfolio luo vahvaa tukijalkaa rahaston kassavirtatuottoihin pitkällä aikavälillä ja sopii hyvin rahaston sijoitusstrategiaan. Lisäksi se parantaa rahaston hajautusta niin maantieteellisesti kuin kiinteistötyypeittäin.

Osto on hyvä esimerkki siitä, miten uusilla sijoituksilla on mahdollisuuksia kehittää rahaston allokaatioita ja tuottokomponentteja haluttuun suuntaan. Rahasto etsii aktiivisesti uusia sijoituskohteita tavoitteenaan tehdä lisäsijoituksia loppuvuoden aikana.

- Rahaston liiketila-allokaatio on pidemmän aikaa ollut alipainossa, mikä on ollut sinänsä positiivinen asia pandemian aikana. Liiketilasegmentissä varsinkin defensiiviset päivittäistavarakauppakohteet ovat olleet erityisen mielenkiinnon kohteena, koska niillä on nykymarkkinassa hyvä tuotto-riski suhde. Rahasto on jo pidemmän aikaa tutkinut eri mahdollisuuksia liiketilapuolella ja olen erittäin iloinen siitä, että kun rahastoon hyvin sopiva mahdollisuus tuli tarjolle, niin saimme sen osaksi salkkua parantamaan salkun tulevaa tuottopohjaa, sanoo salkunhoitaja Toni Perätalo, erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt.

- Olemme erittäin tyytyväisiä rahaston uuteen hankintaan, sillä nykyisessä markkinatilanteessa, jossa epävarmuudet ovat kasvaneet, korostuvat kiinteistösijoituksissa erityisesti vahvat vuokralaiset ja vakaa kassavirtatuotto, joita tämä hankinta edustaa, sanoo toimitusjohtaja Mia Vuorinen, LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy.

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt -rahastoa hallinnoi LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy.

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahaston hinnastoon, sääntöihin sekä rahasto- ja avaintietoesitteeseen.