Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Elämänturva13.4.2022

LähiTapiolan vastuullisuusraportti julkaistu – vastuullisuustavoitteemme kytkeytyvät vahvasti ydinliiketoimintaamme

LähiTapiola haluaa olla vaikuttavasti vastuullinen – kaikkialla Suomessa. Vastuullisuusraportti 2021 kertoo LähiTapiolan vastuullisuustyön edistymisestä, uusista vastuullisuustavoitteista sekä hiilijalanjäljen laskennan tuloksista.

LähiTapiola-ryhmän yhteinen vastuullisuusraportti on julkaistu. Raportissa hyödynnetään soveltuvin osin Global Reporting Initiative -raportointistandardia, ja sisältö on osittain varmennettu. Varmennetut kokonaisuudet ovat energiankulutustiedot, päästötiedot sekä työterveys ja -turvallisuustiedot.

Vuosi 2021 oli LähiTapiolalle tuottelias sekä strategisen suunnan määrittelyn että liiketoiminnan kannalta. LähiTapiolan vastuullisuuden suunnan selkeyttämiseksi otettiin tärkeitä askeleita. LähiTapiolalle määriteltiin helmikuussa 2022 hyväksytyt vastuullisuuden strateginen tahtotila ja tavoitteet, jotka ohjaavat jatkossa ryhmässä vastuullisuustyön kehittämistä ja raportointia.

Strategiakaudella 2022–2026 LähiTapiolassa vastuullisuus integroidaan vahvasti osaksi liiketoimintaa. LähiTapiolalle vastuullisuus on kannattavan ja pitkäjänteisen liiketoiminnan välttämätön edellytys.

Asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset yritysten vastuullisuutta kohtaan ovat kasvaneet nopeasti

LähiTapiolan uudet vastuullisuustavoitteet ovat vastaus vastuullisuuden kasvaviin odotuksiin. Ajankohtaista vastuullisuuskeskustelua leimaa vaatimus toiminnan vaikutusten todentamisesta ja tiedon läpinäkyvyydestä. Myös kiristyvä sääntely edellyttää finanssialan yrityksiltä liiketoiminnan kestävyystekijöiden tuntemista.

Jatkuvasti vahvistuva vastuullisuuden kivijalkatyö on toiminnan perusedellytys. Vakuuttajana LähiTapiola rakentaa vakaata ja turvallista suomalaista yhteiskuntaa. Sijoittajana LähiTapiolalla on merkittävä rooli kestävän ja hyvinvoivan tulevaisuuden rakentajana.

– Emme tyydy vastuullisuustyössämme sääntelyn asettamaan minimitasoon, vaan tavoitteenamme on olla vaikuttavan vastuullisuuden suunnannäyttäjä toimialallamme. Haluamme olla riskien ennaltaehkäisyn vaikuttavin kumppani myös muuttuvien riskien maailmassa. Luomme uusia vastuullisen vakuuttamisen tuotteita ja palveluita sekä vahvistamme asemaamme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä, korostaa LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen.

Vakuutusyhtiöillä merkittävä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja hillinnässä

LähiTapiola haluaa olla omistaja-asiakkaidensa paras kumppani elämänturvassa ja samalla toimia aktiivisesti myös turvallisuuteen, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Kasvavat ilmastoriskit vaikuttavat tulevina vuosikymmeninä perustavalla tavalla koko vakuutustoimialaan, LähiTapiolan liiketoimintaan sekä asiakkaisiin.

– Aloitimme LähiTapiola-ryhmän hiilijalanjäljen seurannan viime vuonna, jotta saisimme käsityksen, mistä ilmastovaikutuksemme muodostuvat ja jotta voisimme tavoitteellisesti vähentää päästöjämme. Finanssialalle tyypillisesti oman toimintamme ilmastovaikutusten osuus on erittäin pieni ja sen sijaan arvoketjumme päästöt muodostavat valtaosan päästöistämme, kertoo LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja.

Vaikka vakuutustoimiala ei suorien päästöjensä vähäisyyden takia ole tähän asti ollut ilmastokeskustelun keskiössä, sillä on merkittävää potentiaalia vaikuttaa päästöjen vähenemiseen liiketoimintansa kautta. Toimialan rooli ilmastonmuutoksen sopeutumisessa on myös merkittävä.

LähiTapiola haluaa toimia vahvana alueellisena kumppanina ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja auttaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien vahinkojen torjunnassa.

– Olemme asettaneet alkuvuodesta koko LähiTapiola-ryhmälle kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka koskevat niin omaa toimintaamme, vakuuttamista kuin sijoittamistakin. Parhaillaan laadimme tiekarttaa hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi omassa toiminnassamme vuoteen 2025 mennessä, Salmenpohja sanoo.

Viime vuonna LähiTapiola teki merkittäviä sitoumuksia ja linjauksia vastuullisuusiin toimintatapoihin liittyen. Vastuullisuustyömme sai myös tunnustusta ja jatkoimme myös vaikuttavien lahjoitusten tekemistä:

 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus myönsi LähiTapiolalle Tietoturvan suunnannäyttäjä -tunnustuksen ansiokkaasta yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta.

 • Scandinavian Financial Research -tutkimusyhtiö valitsi LähiTapiola Varainhoidon Challenger-sarjan Suomen parhaaksi varainhoitajaksi vastuullisessa sijoittamisessa.

 • Korkean ROIHU-henkilöstötutkimuksen tuloksen ansiosta LähiTapiola-ryhmä nousi Suomen innostavimpien työpaikkojen listalle suurten organisaatioiden sarjassa.

 • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito paransi suoritustaan kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusvertailussa (81 pistettä sadasta ja neljä tähteä viidestä) ja sijoittui verrokkiryhmässään sijalle 11/113. Yhtiön pistemäärä (81) ylitti verrokkiryhmän keskimääräisen pistemäärän selvästi (69).

 • LähiTapiola julkaisi kumppanuustoimintaa ohjaavat yhteistyöperiaatteet (Partner Code of Conduct).

 • Liiketoimintaperiaatteiden uusi verkkokurssi tuli pakolliseksi koko henkilöstölle (Code of Conduct).

 • LähiTapiola Varainhoito sitoutui kansainväliseen varainhoitajien Net Zero Asset Managers -aloitteeseen, jonka tavoitteena on saavuttaa hallinnoidun sijoitusomaisuuden nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

 • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito sitoutui Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen ja sen myötä hallinnoimiensa kiinteistöjen energiankäytön sekä rakentamisen päästöjen nollaamiseen vuoteen 2030 mennessä.

 • LähiTapiola otti käyttöön vastinrahamallin ja yhteiset teemat yhtiöiden hallitusten käyttörahastoista tehtäville yleishyödyllisille lahjoituksille. Vuoden 2021 teemat olivat mielenterveyden edistäminen, vapaaehtoisten palokuntien- ja pelastustoiminta sekä luonto ja lähiympäristö.

 • Ryhmän yhtiöt mahdollistivat S-ryhmän kanssa Mieli ry:n ja Toivon Kärki ry:n nuorten mielenterveyttä tukevan Pidä huolta -haastekampanjan. LähiTapiolan yhtiöt lahjoittivat kampanjaan 450 000 euroa. Vuoden aikana yhtiöt lahjoittivat mielenterveystyöhön yhteensä 850 000 euroa.

 • LähiTapiola Henkiyhtiön 300 000 euron lahjoitus Suomen Yrittäjien Yrittäjät-akatemialle mahdollistaa maksuttomien koulutusten tarjoamisen 5 000 pk-yrittäjille vuonna 2022.

 • Ryhmän yhtiöt lahjoittivat kaiken kaikkiaan 2,6 miljoonaa euroa yleishyödyllisiin kohteisiin.

Lue LähiTapiolan Vastuullisuusraportti 2021 kokonaisuudessaan tästä

Lue myös asiantuntijamme blogi: Vakuutusala auttaa sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon