Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Juho KettunenTurvallisuus12.4.2022

Vakuutusala auttaa sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon

Vakuutusyhtiöillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, siihen varautumisessa ja sopeutumisessa. Meillä työskentelee satoja riskienhallinnan ja vahinkojen ennaltaehkäisyn asiantuntijoita. Voimme auttaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien vahinkojen torjunnassa ja niiden talousvaikutusten hallinnassa.

Vakuutusalalla ilmaston lämpeneminen näkyy muun muassa erilaisten luonnonilmiöiden voimistumisena. Kun pohdimme erilaisten vahinkojen vakuuttamista ja niiden riskejä, pahinta olisi, jos luonnonilmiöiden vakuuttamisessa taloudellinen riski kasvaisi niin suureksi, ettei vakuutusta voisi myöntää. Yrityksille se voisi tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan eri riskejä ei voisi vakuuttaa.

Tavalliselle ihmiselle se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietyllä alueella sijaitsevalle vapaa-ajan asunnolle ei myönnettäisi lainkaan vakuutusta.

Syynä olisivat liian suuret ilmastoriskit ja niiden toteutuminen. Lopulta se, ettei vakuutusturvaa voisi saada, olisi esteenä liiketoiminnan kehittämiselle ja investoinneille. Sitä me emme halua. Meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat omaan tilanteeseensa oikeaa ja riittävää terveyden, talouden ja omaisuuden turvaa.

Ilmastonmuutos näkyy jo nyt jälleenvakuuttamisessa

LähiTapiolan vahinkovakuutukset korvaavat luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja, kuten myrsky-, maastopalo- ja tulvavahinkoja. Suomessa ilmastonmuutoksesta johtuvien sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia vahinkojen määrään ja laatuun ei voida vielä todentaa tähän asti kerätyn vahinkodatan perusteella. Kuitenkin meillä on tiedossa, että sääolosuhteiden muutokset ovat aiheuttaneet esimerkiksi metsien tuholaisvahinkoja. Samalla, kun maapallon keskilämpötila nousee, arvioiden mukaan myös sateet ja myrskyt lisääntyvät sekä hellejaksot pitenevät. Näiden vaikutukset vahinkoihin näkyvät myös joidenkin vuosien päästä vahinkotilastoissamme.

Vakuutusyhtiöt hyödyntävät jälleenvakuuttamista sellaisissa riskeissä, joiden toteuduttua tarvitaan isompia hartioita. Riskin toteutumisesta osan kantaa siis toinen yhtiö, jälleenvakuutusyhtiö. Tässä jälleenvakuuttamisessa näemme jo nyt ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska jälleenvakuuttaminen on kallistunut, ja joissakin tapauksissa jälleenvakuutusturvan saaminen on vaikeutunut.

Etsimme yhdessä ratkaisuja

Vakuuttaminen on yksi tapa varautua lämpenevän ilmaston aiheuttamiin riskeihin, mutta parhaat ratkaisut voimme saavuttaa laaja-alaisella yhteistyöllä yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Innovaatiot ja uusi teknologia ovat avainasemassa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävissä investoinneissa.

Tilastot kuvaavat aina mennyttä, mutta meidän tulee katsoa tulevaisuuteen. Siksi haluamme ennaltaehkäistä ihmisille ja yrityksille sattuvia vahinkoja ja tehdä kaikkemme, että voimme vakuuttaa jatkossakin niin koteja, vapaa-ajan asuntoja kuin yritysten toimintaa.

LähiTapiola-ryhmä on sitoutunut vahvasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Etsimme suomalaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, ja toimimme vahvana alueellisena kumppanina ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Juho Kettunen
johtaja, LähiTapiola Vahinkoyhtiö

Lue LähiTapiolan Vastuullisuusraportti 2021 kokonaisuudessaan tästä