Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola VellamoTalous15.2.2022

LähiTapiola Vellamon tulos oli poikkeuksellisen hyvä ja yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään

LähiTapiola Vellamon tulos vuodelta 2021 oli poikkeuksellisen hyvä, kun sekä vakuutus- että sijoitustoiminnan tulokset kehittyivät positiivisesti ja yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään. Tämä luo erinomaisen pohjan omistaja-asiakkaidemme etujen kasvattamiseen ja liiketoimintamme pitkäjänteiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen niin henkilö-, yritys- kuin maatila-asiakkaillemme, kertoo LähiTapiola Vellamon toimitusjohtaja Ahti Haataja.

LT Vellamo

LähiTapiola Vellamon keskeisimmät tulostekijät vuonna 2021

LähiTapiola Vellamon kokonaistulos oli 17,5 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen kokonaistulos oli 21,9 miljoonaa euroa) ja liiketulos 10,0 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liiketulos 14,4 euroa). Tuloksen positiivista kehitystä tukivat sekä vakuutusliiketoiminnan että sijoitustoiminnan hyvät tulokset.

LähiTapiola Vellamon vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,5 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen vahinkovakuutustoiminnan kate 5,9 miljoonaa euroa). Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut.

Yhtiön maksutulo oli 75,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,9 prosenttia. Vuoden 2021 aikana asiakaspysyvyys on kehittynyt positiivisesti, joka tukee maksutulon kasvua. Yhtiö kasvatti alueellista markkinaosuuttaan, joka oli vuoden 2021 lopussa n. 33 prosenttia.

Toimintakulujen kehitys oli maksutulokehitystä maltillisempaa ja toimintamme on vuoden 2021 aikana tehostunut. Yhtiön tehokkuutta mittaava toimintakulusuhde laski 0,4 prosenttia.

Yhteiskunnassa vuoden aikana vallinneet rajoitustoimet ovat edelleen osaltaan vaikuttaneet useiden korvauslajien korvausmääriin. Erityisesti vaikutukset näkyvät henkilö-, matkustaja- ja ajoneuvovakuutusten korvausmäärissä.

Korvauskulut olivat 47,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua +3,6 prosenttia. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 97,0 prosenttia (vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde 90,8 prosenttia).

LähiTapiola-rahastojen hallinto siirrettiin LähiTapiola-ryhmän omistamalle Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle vuoden 2021 lopussa. Hallinnon siirto mahdollistaa LähiTapiola-rahastojen kustannustehokkaamman hoitamisen sekä rahastoliiketoiminnan joustavamman kehittämisen. LähiTapiola-ryhmä luopui samassa yhteydessä omistusosuudestaan S-Pankissa.

LähiTapiola-ryhmä jatkaa edelleen strategista yhteistyötä S-ryhmän kanssa. Olemme solmineet jatkosopimuksen bonusyhteistyöstä S-ryhmän kanssa, eli myös jatkossa omistaja-asiakkaamme saavat S-bonusta LähiTapiola-ryhmän vakuutusmaksuista.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Vellamon asiakkaille maksettiin korvauksina 47,4 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 6,8 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 2,7 miljoonaa euroa.

Vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta osana vahvaa paikallista läsnäoloa säilytimme mahdollisuuden asioida laajassa toimistoverkostossamme. Vuoden alussa valmistui uudet Lahden toimitilamme osoitteessa Aleksanterinkatu 10, johon keskitimme Lahden talousalueemme toimintaa. Merkittävä rooli vahvan tuloksemme taustalla on henkilökunnan vahva sitoutuminen ja joustavuus koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.