Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PirkanmaaTalous15.2.2022

LähiTapiola Pirkanmaan kasvu jatkui

LähiTapiola Pirkanmaan asiakasmäärä ja samalla myös markkinaosuus jatkoi voimakasta kasvuaan vuonna 2021. Viime vuoden lopussa yhtiöllä oli 99 200 omistaja-asiakasta.

LähiTapiola Pirkanmaan liikevoitto oli viime vuodelta 7,8 miljoonaa euroa (4,9 milj. vuonna 2020), josta sijoitustoiminnan tuottoja oli merkittävä osa koko yhtiön tuloksesta eli 3,5 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksen maksutuloa kertyi 67,4 miljoonaa euroa. Kasvuprosentti oli 7,6. Yhdistetty kulusuhde oli 93,1 % (93,9 %). Korvaushakemuksia käsiteltiin 21 000 kappaletta.

- Korvausmenomme pysyivät viime vuonna maltillisina. On paikallaan kiittää LähiTapiola Pirkanmaan omistaja-asiakkaitamme huolellisuudesta. Siksi alennamme kotivakuutuksen hintaa 2 %:lla ja moottoripyörävakuutuksen hintaa 10 %:lla. Emme myöskään tee merkittäviä korotuksia vakuutuksiin vuonna 2022. Hyvän kilpailukyvyn, vahvan kasvun ja vakavaraisuuden pohjalle on suotuisaa jatkaa työtä yhtiön omistaja-asiakkaiden hyväksi, sanoo vt. toimitusjohtaja Tomi Saarinen.

Asiakkaiden omistamana vakuutusyhtiönä LähiTapiola Pirkanmaa ei jaa tulostaan ulkopuolisille osakkeenomistajille, vaan toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi asiakashyvityksinä, etuina ja palvelujen kehittämisenä. LähiTapiola Pirkanmaan omistaja-asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 5,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa) ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 2,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).  Yhtiön maksama yhteisövero oli 1,6 miljoonaa euroa (1,03 milj. euroa).

LähiTapiola Pirkanmaan pitkäjänteinen sijoittaminen onnistui vuonna 2021 hyvin. Sijoitustoiminnan lähtökohtana on kerryttää omistaja-asiakkaille mahdollisimman hyvää tuottoa. Yhtiö tukee sijoituksillaan myös muun muassa erilaisia rakennushankkeita edistäen näin paikallista elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Olimme mukana niin Nokia Arenassa kuin paikallisessa asuntotuotannossa. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 5,1 prosenttia.

LähiTapiola Pirkanmaa nousi viime vuonna toimialueensa markkinajohtajaksi ajoneuvovakuutuksissa. Yhtiön liikennevakuutuksen markkinaosuus jatkoi kasvuaan jo viidettä vuotta (Traficom 29,49 %, 12-2021).

- Olemme huomanneet, että pirkanmaalaiset asiakkaat arvostavat henkilökohtaista, ammattitaitoista ja lähellä olevaa palveluamme. Uutena palvelumuotona kokeilimme henkilöasiakkaillemme henkilökohtaisen yhteyshenkilön mallia. Kokeilu sai kiitosta asiakkailtamme, joten sitä jatketaan ja kehitetään, toteaa Saarinen.

Hyvä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa yhdistettynä henkilöstön asiantuntemukseen on LähiTapiola Pirkanmaan menestyksen avaimia.
- Vuonna 2021 LähiTapiola Pirkanmaa huolehti esimerkiksi ennätysmäärän yrittäjien henkilöturvaratkaisuja. Korona-aika ja sen tuoma epävarmuus ovat saaneet yrittäjät pohtimaan omaa elämänturvaa entisestään, kuvailee Saarinen.

Aktiivista turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä Pirkanmaalla

Vakuutusyhtiön tärkein tehtävä on riskienhallinta – paras vahinko on se, jota ei satu. LähiTapiola Pirkanmaalla on pitkät perinteet vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja esimerkiksi Sammutintarkastuspäiviä on järjestetty jo vuosikymmeniä. Tilaisuuksissa asiakkailla on mahdollisuus tarkistuttaa käsisammutin maksutta ja pelkästään viime vuoden aikana sammuttimia tarkastettiin noin 5 000 kappaletta. Toimiva käsisammutin, ja taito käyttää sitä, on rajoittanut monessa tulipalossa vahinkoa ja suurilta menetyksiltä on vältytty.

- Vakuutusyhtiönä meillä on velvollisuus osallistua aktiivisesti turvallisuuden edistämiseen. Vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä myös erilaisin koulutuksin. Tulityökursseillamme tarjoamme koulutusta turvallisiin työtapoihin ja alkusammutusta harjoitellaan käytännössä. Lisäksi olemme tarjonneet useamman vuoden ajan Sankarikoulutuksia eli hätäensiapukoulutusta, taustoittaa Saarinen.

Vuonna 2021 yhtiö jatkoi yhteistyöluentojaan Liikenneturvan kanssa yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa pirkanmaalaisten nuorten liiketurvallisuuden parantamiseksi. Tänä vuonna nuorilla omistaja-asiakkailla on mahdollisuus päästä testaamaan myös liukkaalla kelillä ajamista turvallisissa rataolosuhteissa. Monille vanhemmillekin jarrutusmatkojen kertaaminen on ollut silmiä avaavaa kokemus. Yhtiö lahjoitti viime vuonna myös Välkky-havainnekapselin turvaamaan suojatien ylitystä Takahuhdin koulun ja päiväkodin läheisellä tieosuudella Sammon Valtatiellä sekä tuhansia heijastinliivejä ja heijastimia parantamaan tielläliikkujien näkyvyyttä.

Koronapandemian pitkittyminen on kuormittanut hyvinvointia ja lisännyt avun tarvetta. Lasten ja nuorten harrastaminen on vähentynyt korona-aikana ja toisaalta mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet.

- Vuonna 2021 aloitimme uuden LähiLahjoitus-tukimallin, jonka avulla tuemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa 20 000 eurolla vuosittain. Mielenterveystyötä tuimme paikallisesti 90 000 eurolla. Urheiluseuroja, kulttuuria, oppilaitoksia ja monia yhdistyksiä tuimme yhteensä yli 200 000 eurolla, kertoo Saarinen.

LähiTapiola Pirkanmaan avainluvut*

1-12/2021

1-12/2020

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

67,4

62,6

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

7,6

9,1

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

93,1

93,9

Riskisuhde, %

64,9

63,5

Toimintakulusuhde, %

28,2

30,4

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

5,1

1,2

Liiketulos, milj. eur.

7,6

4,9

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

249

239


*Luvut ovat tilintarkastamattomia.