Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Jari Järvinen Talous 30.4.2024

Miksi Maailma-rahastot menestyvät vuodesta toiseen rahastovertailuissa?

LähiTapiolan Maailma 20 ja 50 -rahastot saivat palkinnot arvostetussa Lipper Fund Awards 2024 vertailussa, mutta nämä palkinnot eivät ole rahastojen ensimmäiset. LähiTapiola Varainhoidon pääekonomisti ja johtaja Jari Järvinen analysoi blogissaan hoitamiensa rahastojen menestystä ja tulevaisuutta.

LähiTapiola Maailma 20 ja 50 -rahastot palkittiin jälleen vuotuisessa Lipper* Fund Awards 2024 -vertailussa Pohjoismaiden parhaina rahastoina. Rahastot ovat menestyneet myös aikaisempina vuosina 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020. Lipper-palkintoja on kertynyt Maailma-rahastoille yhteensä 21 kappaletta.

Rahastot ovat menestyneet myös muissa riippumattomissa vertailuissa. Esimerkiksi Morningstar on palkinnut Maailma 50 -rahaston luokkansa parhaana vuosina 2011, 2012 sekä 2020. Molemmilla rahastoilla on myös täydet viisi tähteä Morningstarin luokitteluissa.

Vertailuissa rahastot laitetaan paremmuusjärjestykseen riskikorjattujen tuottojen perusteella. Menestyminen vertailuissa riippuu saavutetusta tuotosta ja otetusta riskistä, mutta myös kilpailijoiden tekemisistä. Näistä tekijöistä ainoastaan riskinotto on omissa käsissä.

Sijoitussuunnitelma ohjaa päätöksentekoa

Maailma-rahastot ovat aktiivisesti hoidettuja yhdistelmärahastoja, joiden varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että korkoihin. Tavoitteena on vertailuindeksiä parempi tuotto, viisi tähteä Morningstarin luokittelussa ja sijoittuminen oman vertailuryhmänsä parhaaseen neljännekseen.

Sijoitussuunnitelma perustuu tutkittuun tietoon markkinoiden toiminnasta ja sijoittajien käyttäytymisestä. Suunnitelma sisältää kolme vaihetta: salkun rakentamisen, rahastovalinnat ja sijoituskohteiden keskinäiset painotukset.

Vaihe 1: Salkun rakentaminen

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan ne markkinat, joissa halutaan olla mukana. Salkun rakenne selittää valtaosan tuottojen vaihtelusta, mutta tuotot määräytyvät valintojen perusteella. Sijoitusfilosofia määrittelee sen, miten riski kyseisessä omaisuusluokassa otetaan.

Salkku rakennetaan valitsemalla aktiivisia ja passiivisia tuotteita. Salkun perusta tehdään kustannustehokkaasti pääosin passiivisilla tuotteilla, kun taas aktiivisilla tuotteilla tavoitellaan hajautushyötyjä ja/tai lisätuottoja.

Vaihe 2: Rahastovalinnat

Toisessa vaiheessa siirrytään yksittäisiin rahastovalintoihin. Valinnat eivät ole puhtaasti mekaanista tuottovertailua, vaan kyse on tarkasteltavan rahaston sopivuudesta osaksi kokonaisuutta. Yksittäinen sijoituskohde voi vaikuttaa jossain tilanteessa järjettömältä, mutta siitä huolimatta se voi hajautushyötyjensä vuoksi sopia osaksi kokonaisuutta.

Valinnat nojaavat määrälliseen ja laadulliseen arvioon tuotteen sopivuudesta. Kestävyysanalyysi sisältyy myös rahastojen valintaprosessiin. Aktiivisten rahastojen osalta sijoitusprosessi on tärkeä, kun taas passiivisten tuotteiden osalta huomio kiinnittyy kustannuksiin.

Vaihe 3: Painotukset

Kolmannessa vaiheessa siirrytään sijoituskohteiden keskinäisiin painotuksiin. Sijoittaminen on päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa. Tällöin pitää jatkuvasti arvioida mitä riskejä missäkin tilanteessa kannattaa ottaa. Painotukset perustuvat harkittuun arvioon omaisuusluokkien suhteellisesta houkuttelevuudesta ja suhdannenäkymistä.

Tavoitteena ei ole ennustaa markkinoiden lyhyen aikavälin liikkeitä, vaan keskittyä pidemmän aikavälin tekijöihin, jotka muovaavat sijoitusympäristöä. Tätä taustaa vasten esimerkiksi sodat, pandemiat ja luonnonkatastrofit jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimusten mukaan näillä yllättävillä tapahtumilla on yleensä vain lyhytaikaisia vaikutuksia.

Menestyvätkö Maailma-rahastot myös jatkossa?

Maailma-rahastojen menestyksen salaisuus on siis huolellisesti mietitty sijoitussuunnitelma. Täydellistä suunnitelmaa ei ole olemassa, mutta mikä tahansa suunnitelma on parempi kuin ei mitään suunnitelmaa. Toisaalta paraskaan suunnitelma ei auta, jos sitä ei noudata. Se miten käyttäydyt, on tärkeämpää kuin se mitä tiedät. Markkina- ja yrityskohtaisten riskien lisäksi pitää hallita myös omaan käyttäytymiseen liittyvät riskit.

Vaikka tulevaisuus on aina epävarma, olen luottavainen, että valittu toimintatapa kykenee tunnistamaan myös jatkossa sijoitusympäristön merkittävät pidemmän aikavälin muutokset ja mukautumaan niihin riittävän nopeasti.

Haluan lämpimästi kiittää osuudenomistajia luottamuksesta ja samalla toivottaa uudet osuudenomistajat tervetulleeksi mukaan.

Jari Järvinen

pääekonomisti ja johtaja

LähiTapiola Varainhoito Oy

* Lipper on kansainvälinen ja puolueeton rahastoanalyysien ja -vertailujen tuottaja. Lipper Fund Awards -palkintoja jaetaan vuosittain parhaimmille rahastoille ja rahastoyhtiöille, jotka ovat onnistuneet saavuttamaan kilpailijoitaan parempaa riskikorjattua tuottoa kolmen, viiden ja 10 vuoden ajalta.

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.