Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Jari KumpulainenTalous1.2.2024

ESG-rahastot eivät ole viime vuosina suoriutuneet – vieläkö vastuullisuus kannattaa?

Vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaistunut, mutta viime aikoina moni on kyseenalaistanut sen mahdollisuuksia. Vieläkö vastuullisuudella on vetovoimaa? Sitä pohtii LähiTapiola Varainhoidon asiakkuusjohtaja Jari Kumpulainen blogissaan.Lue lisää sijoittamisesta LähiTapiolassa

Sijoittamisessa eettiset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat, eli ESG (Environmental, Social, Governance) -kriteerit, ovat viime vuosina nousseet keskusteluun hieman erilaisella näkökulmalla kuin aiemmin. Monet sijoittajat ovat kääntyneet ESG-painotteisten rahastojen puoleen tavoitellakseen sijoituksilleen houkuttelevaa tuottoa sekä puhtaampaa jalanjälkeä. Kaikki ESG-rahastot eivät ole lunastaneet odotuksia kehityksensä suhteen. Onko ESG-sijoittaminen siis sittenkin pelkkää trendiä?

On totta, että monet ESG-painotteiset rahastot ovat suoriutuneet heikommin kuin perinteiset vaihtoehdot. Vastuullinen sijoittaja on saattanut pettyä, kun valittu sijoitusstrategia ei olekaan tuottanut odotetusti. Tämä ei silti tarkoita, että ESG olisi katoamassa sijoittajan horisontista.

Yksi syy ESG-painotteisten rahastojen heikentyneeseen suorituskykyyn voi olla se, että sijoittajat ovat ajautuneet liialliseen odotusharhaan. Kiihtynyt vastuullisuuskeskustelu sai sijoittajat kiinnostumaan hyvän kestävyysluokituksen yrityksistä, joiden arvo nousi rytinällä. Joissain tapauksissa arvonnousu saattoi perustua liialti odotuksiin tulevasta. Kun rahoitusolosuhteet kiristyivät, yritysten nykytila alkoi painaa sijoittajien vaakakupissa enemmän.

ESG-sijoittaminen ei ole taikasana, joka takaa aina parempia tuottoja. ESG-kriteerit voivat myös olla vaikeasti mitattavissa ja tulkittavissa, mikä vaikeuttaa niiden tehokasta käyttöä sijoitusstrategiassa. Samoin suhtautuminen siihen, mikä tosiasiassa on vastuullista liiketoimintaa ja mikä ei, on muuttunut. Ennen Venäjän hyökkäyssotaa puolustusteollisuus ei mahtunut ESG-sijoittajan salkkuun. Nyt tilanne ei ole niin mustavalkoinen.

Vaikka tietyt ESG-painotteiset rahastot eivät ole viime aikoina yltäneet odotettuihin tuloksiin, on tärkeää muistaa, että sijoitusstrategian menestys vaatii usein pitkäjänteisyyttä. Yhteiskunta on yhä enemmän tietoinen ympäristöongelmista, sosiaalisista epäkohdista ja yritysten hallintokäytännöistä. Kysyntä sellaisten yritysten ja toimialojen tuotteille ja palveluille, jotka kehittävät ratkaisuja näihin ongelmiin, tuskin hiipuu.

ESG ei ole katoamassa sijoittajan horisontista. Päinvastoin eettisten ja vastuullisten sijoitusstrategioiden merkitys saattaa kasvaa tulevaisuudessa. Sijoittajat voivat edelleen kääntyä ESG-sijoittamisen puoleen pitkäaikaisten arvojensa ja vastuullisuuden tavoittelun vuoksi. Strategia ei välttämättä tarjoa nopeita voittoja, mutta se voi tukea kestävää talouskehitystä ja edistää yhteiskunnallista vastuuta. Eikä ole lainkaan poissuljettua, etteikö tuotto-odotuksissakin nähtäisi piristymisen merkkejä, kun korot laskevat.

Jari Kumpulainen
asiakkuusjohtaja
LähiTapiola Varainhoito

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.