Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Jari KumpulainenTalous30.9.2022

Kestävä sijoittaminen ei ole kadonnut, vaikka myllerrys on siirtänyt fokuksen vallitsevaan markkinatilanteeseen

Sijoitusmarkkinat muun maailman kanssa ovat myllerryksessä sodan, energiakriisin ja niiden talousvaikutusten myötä. Kestävä kehitys on jäänyt uutisotsikoista pois, vaikkei mikään poista ilmastokriisin todellisuutta ja kiireellisyyttä. Miten käy kestävän sijoittamisen nykymarkkinassa?Lue lisää sijoittamisesta

Ukrainan sota, Euroopan energiakriisi, korkojen nousu ja keskuspankkien toiminta sekä inflaatio- ja taantumahuolet ovat hallinneet uutisointia kuluvan vuoden. IPCC:n ilmastoraportti ja sen synkkä viesti ja kestävä sijoittaminen ovat aiheina siirretty syrjään mediassa edellä mainittujen, vaikkakin erittäin ajankohtaisten, aiheiden johdosta. IPCC:n ilmastoraportin sanoma ja kestävä sijoittaminen eivät kuitenkaan ole katoamassa mihinkään.

Konkreettisia toimia tarvitaan ja varainhoito-organisaatiot ovat viime vuosina toteuttaneet uusia kollektiivisia hankkeita, kuten kansainvälinen Net Zero Asset Managers Initiative. Melkoinen sanahirviö… mitä se tarkoittaa?

Net Zero Asset Managers -aloite on joulukuussa 2020 perustettu kansainvälinen varainhoitajien hanke, jonka tarkoituksena on ohjata varainhoitajia tavoittelemaan sijoitusten nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettaman 1,5 asteen lämpenemistavoitteet. Globaalisti toukokuuhun 2022 mennessä hankkeeseen on sitoutunut yhteensä 273 varainhoitajaa, joiden hoitama varallisuus oli yhteensä USD 61,3 biljoonaa. Lue aloitteesta lisää täältä.

2050… melkoisen pitkä aikaväli

Konkreettisesti hankkeen pituutta kuvaa esimerkiksi se, että allekirjoittanut olisi tuolloin noin 64 vuotias, lähes eläkkeellä. Hankkeeseen kuuluu kuitenkin välivaiheita, kuten LähiTapiola Varainhoitokonsernin osalta vuoden 2030 välitavoite. LähiTapiolan Varainhoitokonserni asettaa välitavoitteeksi hoitaa 46 % hallinnoimastaan varallisuudesta Net Zero -tavoitteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa noin 6,6 miljardia euroa hallinnoitua nettovarallisuutta. 100 % olisi kaunis ajatus, mutta käytännössä mahdoton toteuttaa, sillä kaikille omaisuusluokille, kuten valtionlainoille, ei vielä ole metodologiaa olemassa. Lisäksi kaikista sijoitusrakenteista, kuten rahastojen rahastot, ei ole riittävästi dataa saatavilla, jotta välitavoitteeksi voitaisiin asettaa 100 %.

Tavoite ei saa unohtua, joten raportointia tavoitteen etenemisestä tehdään vuosittain ja välitavoitetta tarkennetaan datan saannin ja laadun kehittyessä. Miten hanke konkreettisesti vaikuttaa asiakkaisiin ja sijoittamiseen? Lyhyesti: hanke vaikuttaa tulevina vuosina muun muassa sijoituskohdevalintaan, rahastojen vertailuindekseihin, vaikuttamishankkeisiin, yhtiökokouskäyttäytymiseen ja viestintään.

Suursijoittajallakin on vastuu ilmastonmuutoksessa

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä seuraamuksia rahoitusmarkkinoille, talouksille ja yhteiskunnille tulevaisuudessa. Nykyisen kehityssuunnan hidastaminen tai kääntäminen edellyttää huomattavia muutoksia toimintatavoissa erityisesti maankäyttöön, energiantuotantoon, sen varastointiin ja siirtämiseen sekä liikkumiseen ja asumiseen liittyen.

LähiTapiolan tavoitteena on toimia vastuullisen ja kestävän sijoittamisen suunnannäyttäjänä Suomen varainhoitomarkkinoilla. Koko sijoitusomaisuutta koskeva nettopäästöjen nollatavoite on erittäin haastava.

Mielestäni on selvää, että merkittävänä suomalaisena sijoittajana ja varainhoitajana LähiTapiola Varainhoidon velvollisuus on olla mukana edistämässä tavoitetta rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tulevien vuosien aikana LähiTapiola Varainhoito on valmiina sijoittamaan tavoitteen mukaisesti, osallistumaan metodologioiden kehittämiseen, tukemaan innovatiivisia ratkaisuja sekä ennen kaikkea työskentelemään asiakkaiden kanssa tavoitteiden asettamiseksi ja saavuttamiseksi.

Sijoittaminen ja kestävä sijoittaminen luovat arvoa sijoittajalle pitkällä aikavälillä

Uskon, että huomioimalla kestävyystekijät sijoitusprosesseissa ja -analyyseissä voi vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuotto-riskiprofiiliin pitkällä tähtäimellä. Sijoitusomaisuuden kasvihuonepäästöjen nollatavoitteen mukaan sijoittaminen on LähiTapiolalla yhtä tärkeä tavoite kuin asiakkaille arvon luominen pitkällä tähtäimellä.

Jari Kumpulainen
asiakkuusjohtaja
LähiTapiola Varainhoito Oy

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.