<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Timo Ritari Talous 13.1.2022

Millaiset ovat kasvuosakkeiden näkymät 2022? Näihin trendeihin ja teemoihin kannattaa kiinnittää huomiota

Osakemarkkinoiden kehitykseen kohdistuu vuoden alussa aina paljon ennusteita. Salkunhoitaja Timo Ritari käy läpi markkinoiden näkymiä sekä kasvuyhtiöiden näkökulmasta kiinnostavia trendejä ja teemoja.

Yksi maailman seuratuimmista osakeindekseistä, Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi, teki viime vuoden aikana 70 kertaa uuden ennätyksen. Viimeisen sadan vuoden aikana ainoastaan vuonna 1995 indeksi on tehnyt useammin (77 kertaa) uuden all time high -pisteluvun kalenterivuoden aikana. Myös joulukuun tuotto oli paras sitten vuoden 2010. Markkinat innostuivat talouskasvun ja yritysten tuloskunnon jatkumisesta. Myös vaihtoehtojen puute tuki osakkeita.

Vuosien 1930–2020 aikana SP500-indeksin vuosituotto on ollut keskimäärin alle +10 prosenttia. Viime vuonna kolkuteltiin lähes 30 prosentin tuottoa. Kansainväliset investointipankit ovat viime vuoden lopulla julkaisseet omia ennusteitaan kuluvalle vuodelle. Keskimääräinen tuotto-odotus SP500-indeksille on reilut +8 prosenttia. Jos et tiedä, ennusta historiallisen tuoton lähelle, pätee yleensä vuoden alussa.

Markkinoiden positiivinen konsensusnäkemys muodostuu tällä hetkellä monista aineksista:

 1. 1.

  talouskasvu ja yritysten tuloskasvu jatkuu vahvana,

 2. 2.

  korot ovat alhaisella tasolla,

 3. 3.

  yrityslainojen lainamarginaalit eivät repeä (mikä tukee osakkeita) ja

 4. 4.

  koronavirus variantteineen ei aiheuta uutta shokkia markkinoille.

Vasta-argumenttina voidaan kysyä, onko osakenäkymien kannalta oleellista, missä nämä makromuuttujat ovat nyt – tai miten ne kehittyvät tänä vuonna? Makromuuttujiin liittyen nyt odotetaan:

 1. 1.

  talouskasvun jatkuvan, mutta kasvuvauhdin hidastuvan,

 2. 2.

  korkojen nousevan ja

 3. 3.

  keskuspankkien luoman likviditeetin vähenevän.

Mikäli jäljempänä mainittu tapahtuisi, osakkeille olisi odotettavissa matalampia tuottoja. Tämä skenaario ei ole myöskään hyväksi tulevaisuuteen ja kasvuun voimakkaasti panostaville kasvuyhtiöille. Kasvuyhtiöiden tuotto-odotukset perustuvat tuleviin kassavirtoihin, ja kohoavalla diskonttokorolla on negatiiviinen vaikutus nykyhintaan. Lisäksi yleinen hinnannousu ei ole koskenut vain osakkeita tai reaaliomaisuutta, vaan myös ruoan, vaatteiden, asumisen ja terveydenhuollon kuluttajahinnat ovat olleet nousussa. Tähän inflaatioon keskuspankit näyttävät nyt reagoivan ja kiristävän rahapolitiikkaa (eli: leikkaavan elvytystoimia) ympäri maailman, mahdollisuuksien mukaan.

Vaikka makrotrendit eivät välttämättä ole yhtä vahvoja kuluvana vuonna kuin viime vuonna, tuottoja voidaan hakea tunnistamalla joitain sektoreihin, teemoihin ja yksittäisiin osakkeisiin vaikuttavia mikrotrendejä. ESG ja erilaiset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät teemat, kuten väestörakenteen muutokset, kaupungistuminen, digitalisaatio, pilvipalvelut sekä sähköinen kaupankäynti, ovat muutamia esimerkkejä. Yhteistä näille teemoille on, että niillä on hyvin eri-ikäisiä ja eri kasvuvaiheessa olevia yrityksiä.

Listasin alle muutamia teemoja ja trendejä, jotka ovat murroksessa ja joiden odotetaan tarjoavan mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös vuonna 2022.

Vihreät investoinnit jatkuvat. Parin viime vuoden aikana olemme nähneet ison muutoksen siinä, miten useimmat ihmiset suhtautuvat ilmaston lämpenemiseen. Päättäväisyys konkretisoituu kehityksenä uudistaa ja puhdistaa teollisen vallankumouksen aikana luodut teknologiat. Tulevina vuosina miljardeja euroja virtaa investointeihin, jotka ratkaisevat ja luovat vähäpäästöisemmän maailman. Ympäristöteknologia ja energiatehokkaat ratkaisut nähdään mahdollisuutena. Esimerkkeinä näihin aloihin panostavista yhtiöistä voidaan mainita norjalainen jätteenkäsittelyyn erikoistunut Vow ja saksalainen aurinko- ja tuulienergian tuottaja Encavis.

Web 3.0/Digitalisaatio. Teknologian kehitys on merkittävä osa tuottavuuden kasvua. Tietoverkkojen ja datan merkitys kasvavat. Internet on nopeuttanut tiedon leviämistä ja parantanut tiedon saatavuutta lähes kaikkialla. Nämä ovat tekijöitä, joka auttavat edistämään innovointia eri aloilla. Uusien teknologioiden kehitys ja hyväksikäyttö eivät ole lineaarista. Tämä tarjoaa, taloussuhdanteista riippumattomia, sijoitusmahdollisuuksia. Uudet teknologiat ovat keskeinen osa ratkaisuja ja megatrendien kiihdyttäjiä. Alustatalouden yhtiöt Airbnb ja Uber sekä Spotify ja Netflix ovat esimerkkejä uusien liiketoimintamallien luomisesta.

Teknologian ja terveydenhuollon yhdentyminen. Terveysteknologia on yhä enemmän mukana potilaiden hoidossa, lääkkeiden ja välineiden kehittämisessä, testaamissa ja markkinoille pääsyssä. Omaa terveydentilaa seuraavat laitteet kehittyvät ja mahdollistavat yksilöidyn ja ennaltaehkäisevän hoidon. Syventävää tietoa toimialasta ja terveysteknologiayhtiöistä löytyy salkunhoitaja Heikki Urpelaisen viimeisimmästä blogista .

Makromuuttujat ovat tärkeitä, mutta osakesäästäjän on hyvä pitää mielessä koronapandemian ja kevyen keskuspankkipolitiikan jälkimainingeissa Intelin entisen toimitusjohtajan Andy Groven toteamus: ”Bad companies are destroyed by crisis, good companies survive them, great companies are improved by them.” Tämä pätee hyvin megatrendien ja teemojen hyödyntämiseen sekä erinomaisesti myös osakepoimintaan. Aina löytyy voittajia ja/tai teemoja, jotka vain vahvistuvat murroksessa.

Timo Ritari
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Tekstissä mainitut yhtiöt ovat vain esimerkkejä eikä niitä tule käsittää sijoitussuosituksina eikä kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamisen liittyy riskejä eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta.