Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Talous 20.2.2024

Vuosi voi olla sijoittajalle suotuisa – viisi riskiä varjostaa

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla alkuvuosi on ollut vahva, kuten viime vuosikin. Korkosijoituksissa kehitys on ollut vaisumpaa. Sijoitusvuoden seuraavia askelia määrittävät talous, keskuspankit ja maailmanpolitiikka, arvioivat LähiTapiolan ekonomistit.

Kaksi naista istuu tummassa takkahuoneessa. Toinen katsoo puhelintaan.

Vuosi 2023 kohteli sijoittajaa hyvin, summaa LähiTapiola Varainhoidon rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen . Maailmantalous yllätti positiivisesti Yhdysvaltojen johdolla, inflaatio hidastui ja keskuspankkien koronnostot päättyivät. Loppuvuodesta kurssien nousua tuki odotus koronlaskujen aikaistumisesta.

– Maailman osakemarkkinoiden tuotto ylitti 20 prosenttia. Myös korkosijoitukset kehittyivät suotuisasti. Korkosijoituksista parhaiten tuottivat sijoitukset riskisiin yrityslainoihin. Sijoittajien riskinottohalukkuus vahvistui vuoden aikana selvästi, Kinnunen kertaa mennyttä vuotta.

Ekonomistin mukaan talouskehitys ja keskuspankkien korkopolitiikka määräävät sijoitusmarkkinoiden suuntaa myös vuonna 2024. Edessä on myös historiallisen vilkas vaalivuosi.

– Osakemarkkinoilla vuosi on alkanut vahvasti esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä talouden kehitys on ollut odotuksia vahvempaa. Toisaalta samalla myös odotuksia koronlaskuista on hinnoiteltu myöhemmäksi. Korkosijoitusten osalta alkuvuosi olikin vaisu, kun korot nousivat. Myös osakemarkkinoiden väliset tuottoerot ovat olleet suuria, kun verrataan eri markkinoiden alkuvuotta.

Sijoitusmarkkinoiden positiivisessa skenaariossa inflaatiopaineet helpottavat edelleen, keskuspankit käynnistävät koronlaskut ja taloudessa nähdään positiivinen käänne myöhemmin vuoden aikana. Toisaalta, jos odotukset taloudesta ja koronlaskuista osoittautuvat liian optimistisiksi, voidaan markkinoilla nähdä myös kurssipaineita, arvioi Kinnunen.

Suotuisa sijoitusvuosi voi tyssätä viiteen riskiin

Osakemarkkinoilla vuosi on alkanut toiveikkaasti. Sijoittajien odotukset ovat korkealla, sanoo LähiTapiola Varainhoidon pääekonomisti Jari Järvinen .

– Osakkeiden arvostuksiin on leivottu aika isoja kasvuodotuksia sisään, etenkin Yhdysvalloissa. Jos talouskasvu ei yllä odotuksiin tai taittuu jopa laskun puolelle, pörssi voi nytkähtää alaspäin. Heiluntaa voidaan nähdä myös, jos inflaatio hidastuu odotettua hitaammin ja koronlaskut viivästyvät, pääekonomisti arvioi.

Paljon riippuu myös geopolitiikasta: sota Ukrainassa jatkuu, ja tilanne Lähi-Idässä voi mennä huonompaan suuntaan.

– Lähi-idän tilanteen eskaloituminen voisi nostaa öljyn hintaa ja sitä kautta kiihdyttää inflaatiota. Vaikutukset voisivat näkyä myös rahoitusmarkkinoilla riskien uudelleenhinnoitteluna. Geopoliittisten riskien realisoituminen ei ole kuitenkaan historiallisesti tarkasteltuna aiheuttanut pidempikestoisia vaikutuksia rahoitusmarkkinoille.

Sijoitusmarkkinoita määrää myös vaalien supervuosi, jonka aikana yli neljä miljardia ihmistä suuntaa uurnille. Katseet kohdistuvat ennen muuta Yhdysvaltoihin, jossa äänestetään uudesta presidentistä marraskuussa.

– Trumpin mahdollinen paluu Yhdysvaltain presidentiksi voisi tarkoittaa muutoksia nykyiseen politiikkaan. Esimerkiksi finanssipolitiikan uudet protektionistiset painotukset ja mahdolliset muutokset ulko- ja turvallisuuspolitiikassa voisivat näkyä epävakautena ja epävarmuutena rahoitusmarkkinoilla. Historia kuitenkin osoittaa, että poliittisten suhdanteiden vaikutukset ovat jääneet lyhytkestoisiksi rahoitusmarkkinoilla.

Järvisen viides ja viimeinen riski liittyy sijoitusmarkkinoiden perusluonteeseen.

– Vuosi on vasta alussa ja sen aikana ehtii tapahtua paljon. Markkinat ovat luonteeltaan epävakaat ja pörssikurssit heiluvat enemmän kuin niiden taustalla olevat perustekijät. Lyhyellä aikavälillä fiilikset selittävät kurssivaihteluita, mutta pitkällä aikavälillä faktat määräävät markkinoiden suunnan. Tämä markkinadynamiikka korostaa oman sijoitussuunnitelman merkitystä. Riittävä hajautus ja sopiva riskiprofiili tuovat mielenrauhaa ja auttavat lyhyen aikavälin stressijaksoilla. Lisäksi se miten sijoittajana käyttäydyt, on tärkeämpää kuin se mitä tiedät.

Kovat odotukset, sitkeä inflaatio, kärjistyvät konfliktit, vallanvaihdokset ja sijoittajien hermoilu – jos riittävän moni näistä riskeistä selätetään, pääekonomisti näkee edessään kaikki eväät hyvään sijoitusvuoteen.

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.