Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Talous 6.5.2024

Selviäisitkö kymmenien tuhansien perintöverosta? Yksi tilanne on erityisen kimurantti

Vain harva varautuu perintöveroon vakuutuksella, selviää LähiTapiolan kyselystä. Erityisen hankalia ovat tilanteet, joissa perintö koostuu kiinteästä omaisuudesta, jota ei voi myydä tai joka ei käy kaupaksi.

Puolet suomalaisista on saanut tai uskoo saavansa perinnön, josta on maksettava perintövero. Tämä selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselystä, johon vastasi 1 092 suomalaista ja jonka toteutti tutkimusyhtiö Verian (ent. Kantar Public). * Perintöveroa maksetaan Suomessa 20 000 euron arvoisesta tai sitä suuremmasta perintöosuudesta.

Yleisin tapa kattaa perintöverosta koituvat kustannukset on käyttää kuolinpesän säästöjä (35 prosenttia vastaajista) tai perinnönsaajan säästöjä (34 prosenttia vastaajista). Joka viides vastaaja (20 prosenttia) myi tai aikoo myydä kuolinpesän omaisuutta ja lähes joka kymmenes (8 prosenttia) otti tai ottaa lainaa. Neljä prosenttia sanoi myyneensä tai aikovansa myydä omaa omaisuuttaan.

– Velkarahalta tai oman omaisuuden myymiseltä vältytään usein sillä, että perittävä omaisuus realisoidaan verojen maksamiseksi. Mutta jos perintö ei syystä tai toisesta ole myytävissä, lopputulos voi olla perillisen näkökulmasta aika hurja, LähiTapiola Henkiyhtiön johtaja Veera Lammi pohtii kyselyn tuloksia.

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron tai sitä suuremmasta perinnöstä. Oletko saanut sellaisen perinnön, josta olet maksanut perintöveroa tai onko todennäköistä, että saat tulevaisuudessa perinnön, josta sinun on maksettava perintöveroa? (%), n=1 092

Kuvaaja vastausten jakaumasta LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä. Kysymys: "Oletko saanut sellaisen perinnön, josta olet maksanut perintöveroa tai onko todennäköistä, että saat tulevaisuudessa perinnön, josta sinun on maksettava perintöveroa?"

Yksi tilanne on erityisen kimurantti

Lammi kertoo, että verotuksellisesti erityisen vaikeita ovat tilanteet, joissa leski jää asumaan kuolinpesän asuntoon hallintaoikeudella.

– Esimerkiksi jos toinen vanhemmista kuolee ja ainoa perittävä omaisuus on vanhempien yhteinen asunto, aikuinen lapsi saa maksettavakseen perintöverot mutta ei varoja niiden maksuun. Asuntoa ei voi myydä ilman lesken lupaa, ja tilanne voi jatkua tällaisena vuosia tai vuosikymmeniä. Tällöin perillinen voi pahimmillaan joutua myymään omaa omaisuuttaan tai ottamaan velkaa.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut perintöverouudistus muutti perintöveron ulosottoon liittyviä käytäntöjä. Ennen uudistusta vero meni ulosottoon kahden vuoden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. Nyt aika on kymmenen vuotta. Maksamattomille erille kertyy kuitenkin viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 7,5 prosenttia.

– Vaikka uudistus mahdollistaa perintöverojen maksamiselle aiempaa pidemmän maksuajan, sen käyttäminen lienee korkean koron vuoksi harvoin kannattavaa, Lammi toteaa.

Perintöverosta voi koitua kymppitonnien lasku – 12 prosenttia ei varautunut

Paitsi säästöillä ja pankkilainalla, perintöveroon voi varautua myös sijoitus- tai henkivakuutuksella. LähiTapiolan kyselyssä vain kahdeksan prosenttia perinnönsaajista sanoi, että perittävällä oli tai on jompikumpi näistä vakuutuksista.

– Henkivakuutuksessa perillinen voi käyttää korvauksen vapaasti haluamallaan tavalla, esimerkiksi juuri perintöverojen maksuun. Perinteinen henkivakuutus onkin kasvattanut tasaisesti suosiotaan, osin juuri tästä syystä.

Miten katoit perintöverosta koituvat kustannukset tai miten aiot kattaa kustannukset tulevasta perintöverosta? (%), n=545

Kuvaaja vastausten jakaumasta LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä. Kysymys: "Miten katoit perintöverosta koituvat kustannukset tai miten aiot kattaa kustannukset tulevasta perintöverosta?"
Kysymys esitettiin heille, jotka ovat saaneet tai uskovat saavansa perinnön, josta on maksettava perintövero.

Kyselyssä 12 prosenttia perinnönsaajista kertoi, ettei ole varautunut perintöverosta koituviin kustannuksiin. Varautua kannattaa, kehottaa Lammi, etenkin jos omaisuuden perii yksin. LähiTapiola Henkiyhtiön esimerkkilaskelma kertoo, että tällaisissa tapauksissa perintövero voi helposti paisua kymmeniin tuhansiin.

– Perintöverojen maksamisen vaihtoehtoja kannattaa miettiä etukäteen ja tulevien verojen määrää haarukoida. Onko kuolinpesässä omaisuutta, joka menee kaupaksi – ja mihin hintaan? Entä onko se sellaista, että siitä myös halutaan luopua? Näistä asioista kannattaa keskustella etukäteen, vaikka ne vaikeita ovatkin. Silloin kun tilanne koittaa, on varmasti muutakin ajateltavaa.

*) LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 1 092 suomalaista 12.–19.1.2024 välisenä aikana. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian (ent. Kantar Public).

Vastaajat edustavat maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Haastattelut kerättiin Kantar Forumissa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,0 prosenttiyksikköä.

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron tai sitä suuremmasta perinnöstä. Oletko saanut sellaisen perinnön, josta olet maksanut perintöveroa tai onko todennäköistä, että saat tulevaisuudessa perinnön, josta sinun on maksettava perintöveroa? (%), n=1 092

Kyllä, olen saanut perinnön, jonka arvo oli yli 20 000 euroa 26
On todennäköistä, että saan tulevaisuudessa perinnön, jonka arvo on yli 20 000 euroa 24
En ole saanut perintöä, jonka arvo on yli 20 000 euroa eikä ole todennäköistä, että saan sellaista tulevaisuudessa 46
En osaa/halua sanoa 7

Miten katoit perintöverosta koituvat kustannukset tai miten aiot kattaa kustannukset tulevasta perintöverosta? (%), n=545

Käytin tai käytän kuolinpesän säästöjä 35
Käytin tai käytän omia säästöjäni 34
Myin tai myyn kuolinpesän omaisuutta 20
Otin tai otan lainaa 8
Myin tai myyn omaa omaisuuttani 4
Perittävällä oli tai on sijoitusvakuutus, joka kattaa perintöveron kustannukset 4
Perittävällä oli tai on henkivakuutus, joka kattaa perintöveron kustannukset 4
En ole varautunut tulevasta perintöverosta koituviin kustannuksiin 12
En osaa/halua sanoa 8

Kysymys esitettiin heille, jotka ovat saaneet tai uskovat saavansa perinnön, josta on maksettava perintövero.