Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Talous 19.5.2023

Jätätkö jälkeesi kymmenien tuhansien eurojen perintöverot? LähiTapiolan asiantuntija ”Vaihtoehtoja varautumiseen löytyy”

Vain harva selviytyy vaivatta tuhansien tai kymmenien tuhansien perintöveroista. Monen suomalaisen omaisuus painottuu kiinteään, hitaasti rahaksi muutettavaan omaisuuteen. LähiTapiola Henkiyhtiön juristi Mika Lehto kertoo, mitä keinoja on varautua tulevien perintöverojen maksuun.

Liikenisikö sinulta hetkessä irrottaa kymmeniä tuhansia euroja perintöverojen maksuun? LähiTapiola Henkiyhtiön laskelma osoittaa, että etenkin yksin koko omaisuuden perivälle perintöveroista voi helposti syntyä useiden kymmenien tuhansien eurojen lasku.

Julkisuudessa on kerrottu, että tuhansilla suomalaisilla on ulosotossa maksamattomia perintöveroja. Verohallinnon tietojen mukaan ulosotossa olevien perintöverojen määrä on kasvanut joka vuosi vuodesta 2019 alkaen .

Enemmistölle suomalaisperijöistä perinnöt ja niiden verotus ei ole aiheuttanut ongelmia, sillä valtaosalla perintöosuus jää alle verottoman 20 000 euron. Laskennallinen perintövarallisuus on kuitenkin kasvussa, mikä ennakoi myös perintöosuuksien kasvua. Myös perinnön jakajia on aiempaa vähemmän.

Perinnön saajalle perintöverojen maksu ei tuota ongelmia, jos itsellä on käteistä tai muuta likvidiä eli helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta. Perintöverojen maksua helpottaa myös, jos saadusta perinnöstä osa on tällaista omaisuutta. Monella näin ei kuitenkaan ole.

Iso osa suomalaisten omaisuudesta ja myös perittävästä omaisuudesta painottuu voimakkaasti kiinteään reaaliomaisuuteen, kuten asuntoihin, kesämökkeihin ja kulkuvälineisiin. Lue LähiTapiola Varainhoidon yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron Talous- ja varallisuuskatsaus 2021 Q4 perinnöistä .

Juristi Mika Lehto LähiTapiola Henkiyhtiöstä sanoo, että suomalaiset miettivät perintöasioitaan, mutta painottuen enemmän vanhempaan polveen. Myös tiedonpuute tuottaa ongelmia.

- Varmasti ihmiset miettivät näitä asioita etukäteen, varsinkin silloin kun ikää karttuu enemmän. Mutta usein tiedonpuute voi vaikeuttaa pohtimista. Ei esimerkiksi tiedetä verojen suuruutta tai eri mahdollisuuksia varautua, Lehto sanoo.

Useita vaihtoehtoja helpottaa verojen maksua

LähiTapiola Henkiyhtiön tekemän esimerkkilaskelman mukaan yli 400 000 euron omaisuudesta yhden rintaperillisen eli lapsen perintöverojen määrä on noin 65 700 euroa. Mikäli perijänä on aviopuoliso, jää hänelle perintöverotuksessa tehtävän puolisovähennyksen jälkeen hieman vähemmän maksettavaa, noin 51 300 euroa.

Esimerkkilaskelmassa perittävän omaisuus koostuu pääasiassa kiinteästä omaisuudesta. Sen sijainnista ja kunnosta riippuen perijällä voi olla hankalaa muuttaa omaisuutta rahaksi ainakaan nopealla tahdilla. Tilivaroja on vain noin kaksi prosenttia omaisuudesta.

Perinnönsaaja voi maksaa perintöveronsa kahdessa erässä, mutta jaosta huolimatta maksettavaa tulisi yli 30 000 euroa kerralla. Perittävän tilivaroista olisi vain vähän apua.

LähiTapiola Henkiyhtiön Mika Lehto muistuttaa, että varsinkin kesämökkeihin tai metsään liittyy usein paljon tunnearvoa. Se tekee perijöille vaikeaksi luopua omaisuudesta. Esimerkkilaskelmalla perijän tilannetta helpottaisi, jos omaisuudessa olisi enemmän likvidiä omaisuutta, kuten sijoitusomaisuutta. Näin perijän olisi helpompi suoriutua perintöveroista, eikä tunnearvoa sisältävästä omaisuudesta tarvitsisi luopua. On myös hyvä muistaa, että omaisuuden myyminen voi kestää pahimmillaan vuosikausia.

Perintöveron maksuun osa perijöistä hakee helpotusta pankkilainasta, jos saa sellaisen järjesteltyä pankin kanssa, mutta myös muita vaihtoehtoja verojen maksusta selviämiseksi on.

- Yksi vaihtoehto olisi helpottaa tilannetta esimerkiksi henkivakuutuksilla. Esimerkiksi jos perittävä on ottanut henkivakuutuksen kuolemanvaraturvalla, jossa edunsaajaksi olisi tässä tapauksessa valittu perittävän lapsi, saisi hän vakuutuksesta korvauksen, jolla voi maksaa perintöveroja ja jäljellä olevia mahdollisia lainoja sekä muita kuluja. Vakuutuksen rooli korostuu erityisesti silloin, jos omaisuus on painottunut kiinteään omaisuuteen ja/tai yritysvarallisuuteen, Lehto sanoo.

- Toinen vaihtoehto voisi olla sijoitusvakuutus. Siihen toki perittävän on pitänyt säästää ja se toimii hänen elinaikanaan säästönä ja henkilökohtaisena taloudellisena turvana, mutta siinä on myös kuolemanvaravakuutus sisällä. Sijoitusvakuutus yhdistää siten säästämisen itselleen, että varautumisen kuoleman varalta.

Vakuutuksilla on myös tärkeä rooli silloin, kun perittävältä jää useita perillisiä ja puoliso, jolloin pesän selvitys, omaisuuden ositus puolisoiden välillä ja varsinainen perinnönjako voivat viedä pitkänkin ajan, jonka jälkeen perilliset saavat vasta varoja käyttöönsä. Lisäksi kuolinpesän selvitykset ja omaisuuden jakaminen voivat olla riitaisia, joka voi aiheuttaa oman lisäviivästyksen varojen jakamiselle ja siten mahdollisuudelle esimerkiksi myydä omaisuutta perintöverojen maksamista varten. Tällaisissa tapauksissa vakuutusten ja niistä suoraan nimettyjen edunsaajien omille tileille maksettavien henkivakuutuskorvauksien avulla voidaan helpottaa perillisten tilannetta, ettei verojen tai muiden kulujen maksamisen kanssa tule ongelmia.