Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous24.1.2024

Kiinteistömarkkina tarjoaa mahdollisuuksia sijoittajalle vuonna 2024

Matalien korkojen aikakautena nähtiin voimakas kiinteistöjen arvojen nousu, kun sijoittajat jopa kilpailivat ostettavista kohteista. Vuonna 2022 alkanut korkojen voimakas nousu ja tämän seurauksena tapahtunut kiinteistömarkkinan korjausliike on palauttanut arvostustasot terveemmälle pohjalle.

Kiinteistömarkkinat ovat olleet inflaation ja nousseiden korkotasojen aikana paljon esillä. Matalien korkojen aikakauden jälkeinen kiinteistöjen arvojen nousu päättyi, mutta nyt arvostustasot ovat palautuneet terveemmille tasoille.

Kiinteistöjen arvot muodostuvat vuokrakassavirran ja sijoittajien tuottovaatimuksen suhteesta. Tuottovaatimus on sijoittajan toivoma tuotto, joka riippuu mm. lainarahan kustannuksesta, eli koroista. Tuottovaatimuksen noustessa kiinteistöjen arvot laskevat, jolloin kiinteistöjä ostava sijoittaja saa sijoittamalleen pääomalle paremman tuoton ostaessaan halvemmalla.

Korkojen noustua vuosina 2022–2023 kiinteistöjen arvot laskivat ja samalla nostivat tuotto-odotukset jälleen sijoittajia kiinnostavalle tasolle. Kiinteistösijoittamiseen, kuten muuhunkin sijoittamiseen, kannattaa suhtautua pitkäjänteisesti, sillä mukaan mahtuu aina heikompia ja parempia vuosia.

Nousevat vuokrat tukevat kiinteistöjen arvonkehitystä

Kiinteistöjen arvonmuutokset muodostavat vain osan sijoittajan tuotosta vuokrakassavirran muodostaessa toisen osan. Vuokrasopimukset on tyypillisesti sidottu elinkustannusindeksiin, joten korkean inflaation ympäristö on mahdollistanut myös suuremmat vuokrankorotukset erityisesti muissa kiinteistöluokissa kuin asunnoissa. Vuokriakin nopeammin nousseet tuottovaatimukset kuitenkin painoivat kiinteistöjen arvot selvään laskuun vuoden 2023 aikana, mikä osaltaan näkyy myös vuodenvaihteen arvostuksissa.

Yksittäisenä kiinteistöluokkana asuntomarkkinan haasteena on ollut korkojen nousun lisäksi runsaasta rakentamisesta johtunut asuntojen ylitarjonta. Suomen suurimpien kaupunkien väestönkasvun myötä asuntoja kuitenkin tarvitaan koko ajan lisää, joten asuntomarkkinan odotetaan saavuttavan tasapainon tulevien vuosien aikana uudisrakentamisen hiipumisen seurauksena.

LähiTapiolan asiantuntijat seulovat kiinteistömarkkinoilta jatkuvasti kiinnostavia sijoituskohteita ja arvioivat niiden tuottopotentiaalia. Suurena sijoittajana toimiminen mahdollistaa pitkien kumppanuuksien ja vuokrasopimusten muodostamisen. Näin vuokrakassavirrat säilyvät vakaana ja ennustettavina. Myös hajauttaminen eri kiinteistötyyppien välillä madaltaa riskiä yhden kiinteistötyypin, kuten asuntojen, arvon laskun kannalta. Kiinteistöjen hankinnassa ja elinkaarenhallinnassa huomioidaan aina myös kestävyystekijät, jolloin kiinteistöjen arvo ja houkuttelevuus säilyvät myös pitkällä tähtäimellä.

Laskeva korkotaso helpottaa markkinoita

Vuoden 2023 loppua kohti tultaessa Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit viestivät ohjauskorkojen olevan rahapoliittisiin tavoitteisiin nähden riittävän korkealla tasolla, minkä seurauksena markkinakorot kääntyivät laskuun. Kun inflaatioluvutkin alenivat marras-joulukuussa odotettua nopeammin, markkinaodotukset muuttuivat optimistisemmiksi. Tällä hetkellä keskuspankkien odotetaan aloittavan ohjauskorkojen laskut jo kuluvan vuoden aikana.

Nousevat vuokrat yhdistettynä odotuksiin laskevasta korkotasosta luovat kiinteistösijoittajalle houkuttelevan näkymän vuoteen 2024. Listattu kiinteistömarkkina onkin jo reagoinut nousujohteisesti vuoden 2023 viimeisten kuukausien aikana. Listaamaton kiinteistömarkkina sen sijaan reagoi usein viiveellä. Kiinteistöt ovatkin kohonneen tuotto-odotuksen myötä pitkäjänteiselle sijoittajalle kilpailukykyistä tuottoa sekä inflaatiosuojaa tarjoava omaisuusluokka.

Vastuunrajoitus: Tätä kirjoitusta ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitussuosituksena tai -neuvona, eikä kehotuksena käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Kunkin asiakkaan on itse arvioitava harkitsemansa tuotteen sopivuutta itselleen sijoituskohteena, eikä tässä esitettyä tietoa tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.