Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous28.2.2022

Venäjän sotatoimet Ukrainassa saivat aikaan rajut liikkeet rahoitusmarkkinoilla – näin sijoittajan olisi syytä nyt toimia

Päivitetty 28.02.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan on näkynyt osake- ja korkomarkkinoilla huomattavina kurssiliikkeinä ja kullan ja öljyn hinnan nousuna. Epävarmuuden ollessa lyhyellä aikavälillä koholla sijoitustoiminnassa korostuvat pitkäjänteisyys ja sijoitussuunnitelman noudattaminen.Lue lisää sijoittamisesta

Epävarmuus kohosi rahoitusmarkkinoilla Venäjän aloitettua sotatoimet Ukrainassa. Ukrainan mukaan iskuja on tehty useille alueille. Sotatoimien laajuus oli yllätys, vaikka tilanne kiristyi jo aiemmin ja tiedusteluraporttien perusteella hyökkäystä osattiin odottaa. Välittömien rahoitusmarkkinavaikutusten lisäksi konflikti vaikuttaa myös talous- ja inflaationäkymiin sekä keskuspankkien rahapolitiikkaan.

Vastauksena Venäjän toimiin useat länsimaat ovat asettaneet Venäjälle uusia pakotteita. Pakotteita on kohdistettu valtion varainhankintaan, pankkeihin, henkilöihin sekä esimerkiksi teknologian vientiin Venäjälle. Lisäksi Saksa ilmoitti jäädyttävänsä Nord Stream 2 -hankkeen sertifioinnin. Viikonloppuna länsimaat ilmoittivat rajoittavansa tiettyjen venäläisten pankkien pääsyä Swift-järjestelmään ja estävänsä Venäjän keskuspankkia käyttämästä kansainvälisiä rahavarantojaan.

Sijoitusmarkkinoiden kehitys

Tilanteen eskaloituminen on näkynyt osakemarkkinoilla kurssilaskuna, vähäriskisten valtionlainojen ja kullan turvasatamakysyntänä, riskilisissä, ruplan heikkenemisenä sekä öljyn ja maakaasun hinnan nousuna. Venäjän ja Ukrainan roolit raaka-aineiden viejämaina näkyvät myös esimerkiksi vehnän ja alumiinin hintakehityksessä.

Ukrainan kriisin vaikutus on näkynyt rajuimmin Venäjän osakemarkkinoiden kehityksessä. Maailman osakemarkkinoiden alkuvuotta tarkasteltaessa tulee huomioida, että negatiivisen kurssikehityksen taustalla on ollut merkittävältä osin myös keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka ja inflaatiohuolet. Vastaavasti korot ovat nousseet vuoden alusta tarkasteluna, mikä näkyy valtionlainojen negatiivisena tuottokehityksenä viimeaikaisen turvasatamakysynnän vaikutuksesta huolimatta.

Sijoitusmarkkinoiden kehitys vuonna 2022, %

Talousvaikutukset

Konfliktin talousvaikutukset riippuvat tilanteen jatkokehityksestä ja pakotteista. Rajuimmin tilanteesta kärsii Ukrainan talous. Vaikka Venäjän talous on selvästi vahvemmassa asemassa pakotteiden suhteen kuin vuonna 2014 Krimin valtauksen yhteydessä, tiukat pakotteet vaikuttaisivat silti pidemmällä aikavälillä Venäjän talouteen. Myös Eurooppa kärsii talousvaikutuksista keskimääräistä enemmän. Konflikti lisää kasvuennusteiden alasuuntaisia riskejä.

Ukrainan tilanteen kiristyminen nostaa öljyn ja maakaasun hintoja. Erityisesti Euroopassa energian hintapaine aiheuttaa yläsuuntaisia riskejä inflaatiolukuihin. Merkittävä osuus Euroopan maakaasusta toimitetaan Venäjältä. Konflikti hankaloittaa keskuspankkien päätöksentekoa. Jatkossa keskuspankkiirit joutuvat entistäkin tarkemmin punnitsemaan rahapolitiikan kiristysten vaikutusta inflaatioon ja toisaalta taloudelliseen aktiviteettiin sekä rahoitusmarkkinoiden vakauteen.

Näkymät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

Ukrainan tilanteen aiheuttamat kurssiliikkeet voivat edelleen olla voimakkaita. Jatkossa eri omaisuusluokkien kurssikehitys voidaan olettaa samansuuntaiseksi tai erisuuntaisiksi nyt nähtyjen kurssiliikkeiden kanssa riippuen siitä, kiristyykö vaiko lientyykö tilanne. Sekä negatiiviset että positiiviset kehityspolut ovat mahdollisia. Kurssikehitykselle oleellista on kehitys suhteessa nykyisiin markkinaodotuksiin tilanteen vaikutuksista.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna sotilaallisten konfliktien vaikutukset sijoitusmarkkinoiden tuottokehitykseen ovat usein jääneet lopulta globaalisti vähäisiksi, vaikka konflikteihin sisältyykin aina inhimillistä kärsimystä ja usein paikallisella tasolla rajuja talousvaikutuksia. Kaikkiin konflikteihin liittyy kuitenkin omat ominaispiirteensä ja epävarmuustekijänsä. Epävarmuuden ollessa lyhyellä aikavälillä koholla sijoitustoiminnassa korostuvat pitkäjänteisyys ja sijoitussuunnitelman noudattaminen.

Miten minä sijoittajana voin toimia?

Pitkäjänteisen sijoittajan on viisainta pysyä alkuperäisessä sijoitussuunnitelmassaan. Ajoittaiset nopeatkin laskut kuuluvat normaaliin osakesijoittamiseen. Esimerkiksi 10, 20 ja 30 prosentin osakelaskut huipusta on historiassa koettu keskimäärin joka toinen, joka seitsemäs ja joka viidestoista vuosi. Jatkamalla säännöllistä kuukausisijoittamista tulevat parhaat ostopaikat hyödynnettyä. Osakkeiden myynti voi ajoittua huonosti, jolloin menettää nousupäivät.

Miten minun sijoituksilleni käy?

Vaikutukset riippuvat sijoitussalkkusi hajautuksesta. Stressitilanteissa raha virtaa turvasatamiin, kuten valtion korkosijoituksiin, joiden hyvät tuotot tasapainottavat salkkua. Toisaalta osakesijoitusten kurssiliikkeet voivat olla voimakkaita myös ylöspäin.

Miten ja kenen kanssa voin keskustella LähiTapiola-sijoituksistani?

Saat halutessasi henkilökohtaista neuvontaa puhelimitse ja verkkotapaamisen kautta. Jos haluat keskustella säästämisestä ja sijoittamisesta asiantuntijamme palvelevat alueellisesti sekä puhelimitse puh. 09 453 8500 ma–pe klo 9–17.

Valitettavasti puhelinpalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut ja toivomme ymmärrystä normaalia pidemmissä vastausajoissa. Teemme parhaamme, että saamme vastattua viesteihin mahdollisimman nopeasti.

Asiantuntijoiden kanssa kannattaa arvioida sijoittamisen tavoitteet, sijoitushorisontti ja riskinsietokyky. Sijoitussuunnitelmaa kannattaa huoltaa säännöllisesti, mutta välttää sen äkkimuutoksia tunteiden ohjaamana.

Sijoitusten seuraaminen onnistuu myös LähiTapiolan rahasto- ja varainhoitoverkkopalvelussa jonne voi kirjautua yleisimpien pankkien tunnuksilla sekä mobiilivarmenteella.