Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous17.2.2021

LähiTapiola-ryhmän tulos ja vakavaraisuus säilyivät hyvinä koronapandemiasta huolimatta

LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos oli 245,9 miljoonaa euroa. Positiiviseen kokonaistulokseen vaikuttivat sekä sijoitustuotot että vahva vakuutusliiketoiminnan tulos.

Pääjohtaja Juha Koposen kommentti:

”Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen globaalin koronapandemian (covid-19) johdosta. Pandemia aiheutti keväällä voimakkaan shokin sijoitusmarkkinoihin, minkä seurauksena riskipitoisten omaisuusluokkien arvot laskivat, mutta kääntyivät vahvaan nousuun keskuspankkien ja hallitusten voimallisten elvytystoimenpiteiden ansiosta. Taloudellinen aktiivisuus Suomessa väheni keväällä merkittävästi aiheuttaen vakuutusliiketoiminnassa vahinkomäärien laskua erityisesti henkilö- ja ajoneuvovakuuttamisessa. Reaalimaailman tapahtumat huomioiden LähiTapiola-ryhmän tulos oli vuonna 2020 hyvä ja ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana.”

LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos oli 245,9 miljoonaa euroa. Positiiviseen kokonaistulokseen vaikuttivat sekä sijoitustuotot että vahva vakuutusliiketoiminnan tulos. LähiTapiola-ryhmässä toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi maksun alennuksina, asiakashyvityksinä ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut tulevaisuudessakin.

LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan kate oli 41,2 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vahinkovakuutuksessa vakuutusmaksutuloon, vakuutusmaksutuottoihin ja korvauskuluihin sisältyy kertaluontoisia eriä liittyen vastuuvelan laskuperusteiden ja - laskentatavan muutoksiin sekä potilasvakuutuslain muutokseen.  Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli vuonna 2020 yhteensä 1 230,0 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen kertyi vertailukelpoisesti 4,0 prosenttia.  Alueyhtiöiden osalta maksutulossa ylittyi miljardin euron raja ja kasvua edelliseen vuoteen kertyi 4,5 prosenttia. Alueyhtiöiden asiakasmäärä kasvoi vuonna 2020 sekä henkilö- että yritysasiakkaissa yhteensä noin 10 000 asiakkaalla.

Vahinkovakuutuksen toimintakulut olivat 355,4 miljoonaa euroa ja toimintakulusuhde oli 28,5 prosenttia. Vahinkovakuuttamisen tehokkuutta mittaava toimintakulusuhde parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Koronapandemiasta johtunut poikkeuksellisen vähäinen taloudellinen aktiivisuus ja suuressa osassa Suomea vallinnut leuto ja vähäluminen talvi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vähensivät vahinkojen määrää vuonna 2020. Vahinkovakuutuksen korvauskulut olivat 940,9 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 95,0 prosenttia.

LähiTapiola Henkiyhtiön tulokseen vaikuttaa voimakkaasti sijoitustuottojen kehitys. Alkuvuoden haasteellisesta sijoitusympäristöstä huolimatta yhtiön sijoitustuotot olivat vuonna 2020 2,2 prosenttia ja kokonaistulos 45,9 miljoonaa euroa. Maksutulon hyvä kehitys jatkui riskihenkivakuutuksessa ja ryhmäeläkevakuutuksessa.

Riskihenkivakuutuksessa maksutulo kasvoi 4,4 prosenttia ja ryhmäeläkkeessä 6,0 prosenttia. Säästämisen maksutulo alentui koronapandemian heikentämän kysynnän myötä vertailukelpoisesti 29,6 prosenttia. Asiakkaamme arvostavat henkivakuutusturvaa epävarmoina aikoina, mikä näkyi pienentyneenä asiakaspoistumana ja markkinatilanteeseen nähden maltillisena säästöjen takaisinostojen määränä.

LähiTapiola-ryhmä osti syksyllä 2020 rahastoyhtiö Seligson & Co:n vahvistaakseen pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan. Seligson & Co hallinnoi rahastoissaan yli kahta miljardia euroa, ja sen liiketulos oli 3,1 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Varainhoidon liikevaihto oli 20,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,7 miljoonaa euroa. Markkinoiden viimeisen neljänneksen hyvä nousuvire kasvatti hallinnoitavia varoja lähes neljä prosenttia ja ne jäivät lopulta vuoden alun lähtötilanteesta vain niukasti. Markkinakehityksestä riippuvaiset palkkiotuotot alittivat vertailuvuoden tuotot ja liiketulos laski vertailuvuoden tasosta.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konsernin liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa ja liiketulos 2,5 miljoonaa euroa. Pääomarahastotoiminnan aloittamisen myötä lanseerattujen pääoma- ja velkapääomarahastojen palkkiotuotot kasvattivat liikevaihtoa vertailukauteen nähden. Liiketulos parani edellisestä vuodesta ja vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyivät erinomaisilla tasoilla.

LähiTapiola Rahoitusyhtiön kasvu jatkui koronapandemiasta huolimatta vahvana ja miljardin euron rahoituskanta ylittyi syksyllä. Yhtiön liiketulos oli 5,2 miljoonaa euroa ja yhtiön markkinaosuus rahoitettujen ajoneuvojen kannasta nousi lähes kymmenen prosentin tasolle.

LähiTapiolan asiakkaille maksettiin korvauksina 744 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina 78 miljoonaa euroa sekä vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 33 miljoonaa euroa.

Henkivakuutuksista asiakkaillemme maksettiin korvauksia yhteensä 392 miljoonaa euroa ja lisäksi hyvitettiin 57 miljoonaa euroa tuottoa vakuutussäästöille. Näistä 8 miljoonaa euroa oli asiakashyvityksiä.

Nimitykset
Juha Koponen on hallituksen puheenjohtajan tehtävien lisäksi hoitanut LähiTapiola-ryhmän pääjohtajan tehtäviä 1.7.2020 alkaen.
LähiTapiola Vahinkoyhtiön toimitusjohtajan sijaisena on toiminut Mika Makkonen 1.11.2020 alkaen.
LähiTapiola Vahinkoyhtiön toimitusjohtajana aloittaa Hanna Hartikainen 1.5.2021.
LähiTapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana aloitti Samu Anttila 1.12.2020.
LähiTapiola-ryhmän talousjohtajana aloitti Tiina Tuutti 1.10.2020.

Lue koko tiedote täältä.