Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous26.1.2022

Tietoa koronaviruksesta yritysasiakkaille

Päivitetty 25.03.2022  Koronavirus herättää paljon kysymyksiä yritysten ja yrittäjien keskuudessa. Kokosimme vastaukset keskeisiin kysymyksiin. Suosittelemme asiakkaitamme käyttämään ensisijaisesti digitaalisia palveluitamme.

Maailmanlaajuinen pandemia on uudenlainen tilanne nyky-yhteiskunnalle eikä sen aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin ole voinut varautua yrityksen keskeytysvakuutuksella Suomessa. Esimerkiksi liikkumisrajoitusten aiheuttama asiakaskato, toimialoihin kohdistuvat kiellot tai kokoontumisrajoitukset eivät ole keskeytys- tai epidemiavakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

Yritys voi vakuuttaa omaisuuteensa äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalle. Keskeytysvakuutus toimii omaisuusvakuutuksen parina ja sillä yritys voi turvata liiketoimintansa tuloksen, jos omaisuudelle sattuu korvattava vahinko, esimerkiksi tulipalo tai vuotovahinko.

Keskeytysvakuutuksilla yritys saa suojaa vakuutusehdoissa ennalta erikseen määriteltyjä yksittäisiä riskejä vastaan. Nämä tarkoittavat tyypillisesti esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymistä tulipalosta tai laitteiston rikkoontumisesta johtuen. Henkilökeskeytysvakuutuksesta voidaan korvata yrityksen vakuutettujen avainhenkilöiden työkyvyttömyys sairastumisen vuoksi. Epidemiavakuutuksesta korvattavat vahingot liittyvät toiminnan keskeytymiseen väliaikaisesti viranomaisen määräyksestä tapahtuvan liiketilan puhdistusta ja tarkistusta varten.

Vakuutuksista maksettavat korvaukset määritellään ehdoissa ja pandemiatilanteessakin korvaamme asiakkaillemme ehtojen mukaan.

Lue vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin epidemia- ja keskeytysvakuutuksista sekä henkilöstön tapaturmavakuutuksista.

Epidemiavakuutuksen tarkoituksena on korvata liikevaihdon menetystä tilanteissa, joissa esimerkiksi ravintolan keittiötiloissa on ilmennyt salmonellaa ja tämän takia viranomainen on määrännyt ravintolatoiminnan keskeytettäväksi puhdistustöiden ajaksi. LähiTapiolan epidemiavakuutus ei kata Covid-19 tapaisia pandemioita.

Yrityksen keskeytysvakuutuksesta korvataan keskeytysvahinko, jos liiketoiminnan keskeytyminen on suoranainen seuraus LähiTapiolan esinevakuutusehdon perusteella korvattavasta esinevahingosta, esimerkiksi tulipalosta tai laiterikosta. Esinevahingon tulee sattua vakuutuksenottajan osoitteellisessa toimipaikassa ja sellaiselle omaisuudelle, joka voisi olla esinevakuutuksen kohteena.

Viruksen tai bakteerin saastuttama omaisuus ei ole ehtojen tarkoittama esinevahinko. Yleinen suositus välttää ulkona liikkumista ja julkisia paikkoja, taikka koko toimialaan kohdistunut liiketoimintakielto ja niiden aiheuttamat keskeytykset eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Laajasta henkilökeskeytysvakuutuksesta korvataan vahinko, joka on seurausta vakuutusta otettaessa nimettyjen henkilöiden sairastumisesta aiheutuneesta työkyvyttömyydestä. Tämä koskee myös koronaviruksen aiheuttamaa sairastumista. Korvauksen edellytyksenä on, että sairastuminen ilmenee vakuutuskauden aikana. Vakuutuksen kohteena ovat joko ylimääräiset kulut tai laajemmin katteen menetys.

Vakuutusturvan laajuuden näet vakuutuskirjasta. Vakuutuskirjasta näet myös, keiden henkilöiden työkyvyttömyyden varalle vakuutusturva on otettu.
Vakuutuksen tarkoittamat ylimääräiset kulut ovat kustannuksia niistä toimenpiteistä, joilla pyritään estämään muutoin tapahtuva katteen menetys. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi sijaishenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut, muun henkilöstön ylityöpalkkakulut sekä alihankintakulut.

Myös maatilavakuutukseen voi liittyä laaja henkilökeskeytysvakuutus, ja tuosta vakuutuksesta korvataan välttämättömistä tilapäisratkaisuista aiheutuneita kohtuullisia ylimääräisiä kuluja. Tämänkin vakuutuksen osalta näet vakuutuskirjasta ne nimetyt henkilöt, joiden työkyvyttömyyden varalta vakuutus on otettu.

Tyypillisesti vakuutuksen omavastuuaika on kaksi viikkoa. Maatilavakuutuksessa omavastuu on määritetty toisin, mutta senkin voit tarkistaa vakuutuskirjasta.

Etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot, ei esimerkiksi ruokatauolla sattunutta kaatumista. Mikäli yrityksellä on voimassa vapaa-ajan ryhmävakuutus, korvataan myös etätyön tauoilla sattuneet vahingot. Vapaa-ajan ryhmävakuutus on voimassa Suomessa tai ulkomailla lähetettynä työntekijänä tehdyissä etätöissä ja lisäksi muunakin vapaa-aikana tapaturmien osalta kaikkialla maailmassa.

Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan ja korvauspiiri on erittäin laaja ilman ajallista tai rahallista kattoa. Ansionmenetyskorvaukset kuitenkin määräytyvät vain vakuutuksen ottaneen työnantajan maksaman palkan perusteella.

Yritys voi vakuuttaa työntekijänsä etätöissä myös ottamalla Yrityksen yksityistapaturmavakuutuksen etätyötä tekeville. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa etätyötä tehtäessä ruoka- ja kahvitaukojen aikana sekä liikuttaessa sisätiloissa tai ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauolle tai pois tauolta. Tämä vakuutus ei ole voimassa esimerkiksi poistuttaessa kauppaan tai ulkoilemaan tai muuna vapaa-aikana.

Yrityksen yksityistapaturmavakuutus etätyötä tekeville- vakuutuksessa on rajatut korvausmäärät tapaturmaa kohden ja vakuutukseen voidaan lisätä korvaussummat tapaturmaista haittaa sekä tapaturmaista kuolemaa varten sekä tapaturmapäiväraha.


Olet yrittäjä ja sinua askarruttavat työkyvyttömyys- tai henkivakuutustesi korvaavuudet epidemian aikana. Näin vakuutukset toimivat.

LähiTapiolan työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan päivärahaa valitun omavastuuajan jälkeen sairauden tai vamman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä eli sairauslomasta. Omavastuuaika on yleensä vähintään 21 vuorokautta. Jos vakuutettu itse sairastuu koronavirukseen ja sairausloma kestää yli valitun omavastuuajan, korvaus maksetaan normaalisti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lääkärintodistus sairauslomasta. Jos vakuutettu joutuu karanteeniin ilman sairastumista, ei työkyvyttömyyspäivärahaa makseta.

Kela voi maksaa yrittäjälle tartuntatautipäivärahaa, jos yrittäjä on määrätty karanteeniin tai eristettäväksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäiväraha määräytyy poissaolon alkamishetkellä voimassa olevan YEL-työtulon mukaan.

Normaalin sairausloman ajalta Kela voi maksaa sairauspäivärahaa, jonka määrä lasketaan 12 kuukauden YEL-työtulon mukaan. Yrittäjälle (YEL-vakuutettu) sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä. Päivärahaan riittää terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä, jos työkyvyttömyysaika on lyhyt (2-10 päivää). Pidemmän työkyvyttömyyden varalle edellytetään lääkärintodistusta.

Henkivakuutuksen korvauksenmaksuun ei liity rajoitusta koronaviruksesta ja korvaukset maksetaan vakuutuksen ehtojen mukaisesti.


Näin toimivat yrityksen ottama matkavakuutus ja työkykyvakuutus.

Mikäli sinulla on yrityksen ottama matkustaja- tai komennusvakuutus, on mahdollista, että vakuutus sisältää evakuointiturvan. Tarkista vakuutuksen sisältö yrityksen yhteyshenkilöltä. Matkavakuutuksen lisäturvana liitetystä evakuointiturvasta korvataan matkan keskeytymisen aiheuttamia kohtuullisia kuluja, kun niiden syynä on Suomen viranomaisen matkustustiedotteissa antama suositus matkakohteesta poistumisesta, joka perustuu matkakohteen turvattomuuteen. Mikäli matka peruuntuu Suomen viranomaisen matkustustiedotteissa antaman suosituksen johdosta, korvataan myös matkan peruuntumisesta aiheutuvia kuluja. Evakuointiturvasta ei korvata evakuoinnin jälkeen menomatkaa takaisin matkakohteeseen eikä menetettyjä matkapäiviä.

Matkan peruuntumiseen liittyvistä korvauksista voit lukea enemmän täältä.

Työmatkalla tai komennuksella olevia suositellaan palaamaan Suomeen varsinkin maista, joissa terveydenhuollon taso on vaatimaton. Tämä ei kuitenkaan ole vakuutuksesta korvattavaa, ellei kyseessä ole sairaan ambulanssilento tai osaan vakuutuksistamme kuuluvan lisämaksullisen evakuointiturvan käyttö.

Jos työntekijä on tällä hetkellä ulkomailla eikä pääse palaamaan Suomeen ulkoministeriön suosituksesta huolimatta, matkavakuutus on kuitenkin voimassa normaalisti ilman lisävakuutusta siihen saakka, kunnes kotiinpaluu on mahdollinen, vaikka vakuutuskirjalla määritelty matkan enimmäiskesto ylittyisi.

Vakavasti sairastuneille työntekijöille pystytään järjestämään ambulanssilentoja Suomeen, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin maiden sulkiessa rajojaan. Saattamiseen tarkoitettuja lääkäreitä ja sairaanhoitajia ei esimerkiksi voida enää käyttää, sillä matkustaminen tarkoittasi heille kotiinpaluun jälkeistä karanteenia. Mikäli ambulanssilennot keskeytetään, on sairaanhoitoa jatkettava kohteessa.

Pääsääntöisesti vakuutuksista ei makseta korvausta menetetyistä ansoista lapsen sairastumisen vuoksi. Lapsen vakavan sairauden turvasta maksetaan päivärahakorvausta, jos sairastuminen on vaatinut sairaalahoitoa. Korvauksenmaksun edellytyksenä on yli 12 tuntia kestänyt sairaalahoito. Korvaus maksetaan tällöin sairaalassaolopäiviltä ja sen jälkeiseltä lapsen sairausloma-ajalta. Lapsen sairausloma-ajalla tarkoitetaan lääkärin määräämää jatkohoitoa, jonka aikana lapsi ei ole kykeneväinen osallistumaan normaaliin päivittäiseen toimintaan kuten käymään koulussa tai päiväkodissa.

Työkykyvakuutus on yrityksen työterveyshuoltoa täydentävä sairauskuluvakuutus.
Vakuutus korvaa erikoislääkärin vastaanottokäyntejä sekä erikoislääkärin määräämiä tutkimuksia ja hoitoja, myös koronaviruksen kohdalla. Sairauden hoitokulujen korvattavuus edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu työterveyslääkärin antamalla lähetteellä.

Työterveyshuoltoon kannattaa olla yhteydessä puhelimitse tai digitaalisesti.
Työkykyvakuutus korvaa julkisella sektorilla tehdyn virustestin kustannukset. Vakuutetun tulee maksaa kulut ensin itse ja hakea sen jälkeen korvausta LähiTapiolasta. Virustestejä tehdään julkisella sektorilla, jos tapaus täyttää Korona-testaukseen pääsyn edellytykset. Yksityisellä sektorilla ilman erikoislääkärin tutkimuslähetettä teetettyjen Korona-testien kustannukset eivät kuulu Työkykyvakuutuksen korvauspiiriin.


Voiko koronaa käsitellä ammattitautina?

Osa työntekijöistä tekee kotikonttorilla etätöitä, osa jatkaa työn tekemistä työpaikalla. Erityisesti työpaikallaan työtään jatkavilla huolena on altistuminen virukselle ja sairastuminen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Myös työnantajia ja esimiehiä huolettaa, osaavatko he toimia oikein, jos työntekijä sairastuu.

Kyllä voi. Tämänhetkisen tiedon mukaan koronaviruksen aiheuttama tauti korvataan ammattitautina, kun taudin syy-yhteys työhön on todennäköinen. Jos koronavirustartunta on voinut tapahtua joko työssä tai vapaa-aikana, tartunnan työperäisyys ei yleensä ole riittävän todennäköinen.

Milloin työnantaja tekee ammattitauti-ilmoituksen LähiTapiolalle?

Työnantajan on tehtävä ammattitauti-ilmoitus, jos työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama sairaus ja sen epäillään aiheutuneen työssä. Ammattitauti-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on altistunut koronavirukselle työssään, mutta ei kuitenkaan sairastunut. Pelkkä altistuminen koronavirukselle, ilman työntekijällä todettua koronavirustartuntaa, ei ole korvattava ammattitauti. Ammattitautina korvaamisen edellytyksenä on terveydenhuollossa varmistettu virallinen testitulos, pelkkä kotitesti ei riitä. Lisäksi työntekijällä tulee olla koronavirustartunnan vuoksi oireita sekä positiivisen testituloksen lisäksi muu dokumentoitu kontakti terveydenhuoltoon.

 1. 1.

  Työntekijän tulee hakeutua lääkäriin ja ensisijaisesti omaan työterveyshuoltoon, jos se on mahdollista. Kiiretapauksessa on syytä hakeutua suoraan päivystysvastaanotolle.

 2. 2.

  Jos hoitava lääkäri epäilee, että oireet tai sairaus ovat työperäisiä, hän lähettää lääkärinlausunnon LähiTapiolaan. Lisäksi hän tekee ilmoituksen työperäisestä sairaudesta myös aluehallintovirastolle.

 3. 3.

  LähiTapiola pyytää lääkärinlausunnon perusteella työnantajalta työtapaturma- ja ammattitauti-ilmoituksen. Työnantaja täyttää ja lähettää ilmoituksen LähiTapiolaan. Työnantajan ei tarvitse tehdä muuta tässä vaiheessa.

 4. 4.

  LähiTapiola käsittelee korvausasiaa ja pyytää tarvittaessa lisätietoja työntekijältä, työnantajalta ja hoitolaitoksesta.


Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen voimassaolo lomautuksen aikana

Koronaepidemia on laajentunut arvaamattomalla vauhdilla ja työnantajat ovat joutuneet lomauttamaan henkilöstöään epidemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia. Kuitenkin yhä useammat työnantajat ovat vakuuttaneet työntekijänsä LähiTapiolassa myös vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta. Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen liitteeksi otettu työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon ja korvaa yksityissektorilla annetun hoidon vapaa-ajan tapaturman sattuessa.

Tämä on herättänyt huolta ja kysymyksiä niin työnantajien kuin työntekijöidenkin kohdalla vapaa-ajan tapaturman vakuutusturvan voimassaolosta ja kattavuudesta.

Työntekijän lomautus ei katkaise vapaa-ajan vakuutusturvaa heti lomautuksen alkaessa. Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa vielä 30 päivää sen jälkeen, kun työntekijän työnteko- ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan ”tapaturmaa ei korvata, jos sen sattuessa vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan”. Vakuutusyhtiöt eivät voi vakuutusehdoillakaan pidentää tätä 30 päivän voimassaoloaikaa.

Jos vakuutusturva katkeaa 30 päivän yhtäjaksoisen keskeytyksen takia, turva tulee automaattisesti ilman eri ilmoitusta voimaa, kun työnteko taas lomautuksen jälkeen jatkuu.

Ilmoittakaa vapaa-ajan tapaturmasta LähiTapiolaan normaaliin tapaan, mutta lisätkää tieto työntekijän lomautuksesta ja sen alkamisajankohdasta vapaamuotoisesti esim. vakuutustodistuksen vahinkokuvauskohtaan. Tämä on tärkeää sen takia, että tämän tiedon avulla varmistamme sen, että työntekijän korvauspäätös tehdään oikein. Me selvitämme lomautusasian ja sen mahdollisen vaikutuksen korvaukseen, kun saamme siitä tiedon.


Olen tapahtumajärjestäjä ja tapahtumani peruttiin Suomen hallituksen päätösten vuoksi. Korvaako tapahtuman keskeytysvakuutus taloudellisia menetyksiä?

LähiTapiolassa on vakuutettu vain rajatusti tapahtumia keskeytysvakuutuksilla. Lähtökohtaisesti keskeytysvakuutuksella vakuutetaan tapahtuman keskeytyminen, jos keskeytyminen johtuu omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta, esimerkiksi tulipalosta, esitykseen käytettävän tekniikan rikkoutumisesta, sähkökatkoksesta tai siitä, että tapahtumapaikalla on välitön henkilöturvallisuuteen liittyvä vaara säätilaan tai rakennuksen rakenteisiin liittyen. Vakuutusta ei yleensä myönnetä ennalta tapahtuvan peruuntumisen varalle, vaan käynnissä olevan tapahtuman äkillistä keskeytymistä varten.

Vakuutukset ovat aina räätälöityjä, joten ehdoissa on eroavaisuuksia. LähiTapiolan myöntämistä keskeytysvakuutuksista ei kuitenkaan lähtökohtaisesti korvata poikkeusoloissa annettujen, valmiuslakiin perustuvien asetusten tai määräysten johdosta peruuntuvaa tapahtumaa.

TerveysHelppi palvelee normaalisti

Palvelemme yritysasiakkaitamme puhelimitse päivittäin klo 07.00-18.00. Parhaiten asiakkaamme tavoittavat TerveysHelpin terveydenhuollon ammattilaiset chatissa ja verkossa, osoitteessa https://terveyshelppi.lahitapiola.fi/. Näissä kanavissa palvelemme asiakkaitamme päivittäin klo 7.00 -23.00.

Koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä valtakunnallinen päivystysapu ohjaa ja neuvoo asiakkaita 24/7 numerossa 116 117.

Kuinka haen korvausta?

Korvaushakemuksen voi tehdä osoitteessa: www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta

Mistä saan lisätietoja?

Seuraamme tilannetta tarkasti ja tilanteen muuttuessa tiedotamme asiasta lisää tällä sivulla.

Voit seurata taudin esiintymistä sekä saada ohjeita tartuntojen torjumiseen nettisivulta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Matkustustiedotteet - Ulkoministeriö.

LähiTapiolan Elämänturvasovelluksen voit ladata puhelimeesi App Storesta tai Google Play-kaupasta.