Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus7.2.2020

Näin suomalaiset arvioivat autoilun käyttökustannuksiaan – paljonko autoilu maksaa kuukaudessa?

Suomalaisten arviot autoilunsa kuukausittaista kustannuksista vaihtelevat paljon LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn tulosten perusteella. Keskimäärin vastaajat arvioivat autonsa käyttökustannuksiksi 318 euroa kuukaudessa. Asiantuntijan tekemien esimerkkilaskelmien mukaan arvio ei välttämättä ole kovin kaukana todellisuudesta, mutta autosta riippuen kustannukset vaihtelevat rajustikin.Lue lisää

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten arvioita oman auton käyttökustannuksista kuukaudessa. Vastaajista 14 % arvioi auton käyttökustannusten olevan alle 100 euroa kuukaudessa. Vajaa neljännes (23 %) arvioi niiden asettuvan 101 ja 200 euron väliin ja käytännössä yhtä moni (22 %) 201-500 euron välimaastoon. Vastaajista 5 % arvioi autoilunsa kustannuksiksi yli 500 euroksi kuukaudessa. Kuukausikustannusten arvioinnin vaikeuksista kertoi, että 37 % kyselyyn vastanneista autoilijoista ei osannut vastata kysymykseen. Kysymykseen vastasivat henkilöt, jotka omistavat auton.

- Tyypillisesti kyselyissä ihmiset arvioivat autoilun kustannuksia jonkin verran alakanttiin. Toisaalta kun otetaan huomioon suomalaisen autokannan korkea keski-ikä ja suositut automallit, eivät vastaajien arviot ole välttämättä niin kaukana todellisuudesta, kertoo LähiTapiola Rahoituksen varatoimitusjohtaja Hannu Heliö.

Suomen autokanta on vanhaa osittain korkeista kustannuksista johtuen. Suomalaiset ajavat keskimäärin 12 vuotta autoilla. Auton keskimääräinen arvo on arvioiden mukaan 3 600 euroa. Vuodessa suomalainen ajaa autolla keskimäärin 14 000 kilometriä vuodessa.

- Autoilun todelliset kuukausikulut vaihtelevat paljon riippuen siitä, minkälainen auto vastaajalla on. Käytännössä vanhemmilla autoilla ajetaan vähemmän ja uudemmille autoilla enemmän. Vanhempien autojen keskikulutus sadalla kilometrillä on noin seitsemän litraa ja uudemmilla viisi litraa. Varsinkin vanhemmilla autoilla, joilla ajetaan noin 10 000 kilometriä vuodessa voi päästä noin 200 euron kuukausikustannuksiin. Uudehkolla autolla, jolla ajetaan enemmän kustannukset nousevat kuukaudessa helposti lähemmäs 500 euroa, toteaa Heliö.

Näitä asioita ihmiset huomioivat kustannusarvioissaan

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä asioita he huomioivat kustannusarviossaan. Kustannuksia arvioitaessa ajatellaan usein juoksevia kuluja, kuten polttoainekuluja (92 %) sekä auton huoltoon ja ylläpitoon menevää rahaa (71 %). Toisaalta moni muistaa laskea mukaan myös vakuutuksen (78 %) ja autosta maksettavan veron (61 %).

Arvon alenema tai autonhankintaan liittyvät kulut ovat vain harvoilla mukana käyttökustannuksiin liittyvissä laskelmissa (alle 20 % vastaajista). Noin joka neljäs ottaa huomioon pysäköintiin kuluvat summat. Lisäksi vastaajista 4 % arvioi jonkin muun kulun mukaan laskelmaansa.

Heliön mukaan on ymmärrettävää, että erityisesti vanhemmilla autoilla ajavat jättävät arvonaleneman pois laskuista. Uudemmilla autoilla auton arvonalenema on kuitenkin merkittävä kustannus, jota voi olla vaikea arvioida tarkkaan.

Tutustu alla esimerkkilaskelmiin autoilun keskimääräisistä kustannuksista. Esimerkkihinnat on laskettu autotie.fi-sivustolla myynnissä olleista autoista keskiarvona. Laskelmassa ei ole huomioitu rengas- tai pysäköintikuluja.


LähiTapiola Rahoitus sitoutuu kompensoimaan kaikkien kuluttajille rahoittamiensa ja LähiTapiolan tai Turvan vakuuttamien, päästöluokaltaan alle 200g/km henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöt sopimusajalta, ilman eri veloitusta asiakkaalta tai myyjältä. LähiTapiola Rahoitus on osa LähiTapiola-ryhmää, joka on liikennevakuuttamisen markkinajohtaja.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 1034 Suomessa asuvaa henkilöä, jotka olivat iältään 15-74 -vuotiaita. Kyselyn toteutti Kantar TNS 19. – 26.9.2019 välisenä aikana. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä.