Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous27.9.2018

Mitä jos työnantajasi tarjoaisi sinulle lisäeläketurvaa kuukausipalkkasi verran vuodessa? Näin sinä hyötyisit siitä

Työnantajan ottama ryhmäeläke antaa työntekijöille mahdollisuuden päästä varhennetulle eläkkeelle ilman lakisääteisen eläkkeen laskua. Eläkeajan on kuitenkin oltava vähintään kaksi vuotta.

Mikä sinua sitouttaa työnantajaasi? Onko se mielekäs työ ja valoisat uranäkymät vai hyvä palkka ja isot vuosibonukset vai ehkä mukavat esimiehet ja työtoverit? Harvemmalle ensimmäiseksi tulee mieleen lisäeläke, mutta niinkin voi sitouttaa.

Eläketurvakeskuksen mukaan työantajien ottamilla ja maksamilla vapaaehtoisilla ryhmäeläkkeillä on vielä varsin pieni merkitys suomalaisessa eläkejärjestelmässä. Ryhmäeläkkeet muodostavat tällä hetkellä maksussa olevista eläkkeistä alle neljä prosenttia. Suomalaisten keskieläke tällä hetkellä 1 656 euroa.

Ryhmäeläkevakuutus on tarkoitettu työntekijän työeläkkeen täydennykseksi. Vakuutuksen piirissä voi olla koko henkilöstö tai vain sovittu henkilöstöryhmä.

- Ryhmäeläkevakuutus on ratkaisu, jonka todellinen merkitys työntekijälle konkretisoituu vasta työuran lopulla ja eläkeaikana. Ryhmäeläkevakuutus vähentää työntekijöiden painetta säästää henkilökohtaisesti eläkeaikaa varten, kun työnantaja kerryttää lisäeläkettä. Kuten säästämisessä myös ryhmäeläkkeen osalta pätee nyrkkisääntönä se, että varautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Mieluummin 15 vuotta ennen eläkeikää, kuin vasta 5 vuotta ennen, LähiTapiola Henkiyhtiö myyntipäällikkö Tuomo Mikolanniemi sanoo.

Työnantajalle ryhmäeläkkeen maksut ovat vapaaehtoisia ja eläkemaksut joustavat yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan. Työnantajan maksamia ryhmäeläkkeen maksuja ei katsota pääsääntöisesti työntekijän palkaksi. Maksujen verokohtelun edellytyksenä on ryhmäeläkkeen kollektiivisuus, mikä tarkoittaa muun muassa hyväksyttävää työntekijäryhmää ja ryhmän etuuksien määräytymistä yhtäläisin perustein.

Näin lisäeläke kertyy

LähiTapiola Henkiyhtiö laski, kuinka paljon työntekijä hyötyisi ryhmäeläkkeestä, jos työantaja maksaisi työtekijän kuukausipalkan verran vuodessa ryhmäeläkemaksua.

Kymmenessä vuodessa 3 000 euron kuukausipalkasta kertyisi eläkesäästöä 32 500 euroa vuodessa. Kahdessakymmenessä vuodessa eläkesäästö olisi jo yli kaksinkertainen määrä.

-Laskelma on tehty käyttäen sijoituskohteena meidän takuutuottoista vakuutussäästöä, joka on matalan riskin sijoituskohde. Moni toivoo eläkesäästöilleen maltillista tuottoa ja matalaa riskiä, mikä lisäeläkkeen kerryttämisessä usein onkin järkevä vaihtoehto. Kuten laskelmasta näkyy, eläkesäästön kartuttaminen on pitkäjänteistä, pikavoittoja ei ole tarjolla, Mikonlanniemi sanoo.

- Kuukausittain nostettava eläke määräytyy vakuutetun ryhmän alhaisimman eläkeiän ja eläkkeen nostamisajan mukaan. Ryhmäeläkkeen alkamista on mahdollista lykätä, tällöin kertynyt eläkesäästö jatkaa sijoituskohteen mukaisen tuoton kerryttämistä ja siirtyy myöhemmin nostettavaksi.

Näin laskettiin

Työntekijän palkka on 3 000 euroa kuukaudessa, joka esimerkissä on myös työnantajan maksaman lisäeläkemaksun suuruus. Työnantaja maksaa maksua vuosittain eläkeikään asti. Tuotto on laskettu LähiTapiolan TOP-ryhmäeläkkeen takuutuottoisen vakuutussäästön mukaisesti, jossa perustekorko on 1,5 prosenttia ja asiakashyvitysoletus 1,5 prosenttia. Kulut on huomioitu laskelmassa. Tuotto on tuotto-olettama, joka todellisuudessa voi olla pienempi tai suurempi.

Työuraa jäljellä

Ryhmäeläkkeen eläkesäästö (veronalaista ansiotuloa)

10 vuortta

32 500 euroa

20 vuotta

72 000 euroa

30 vuotta

120 000 euroa

Näin ryhmäeläke hyödyttäisi sinua

• Voit aloittaa eläkesäästön nostamisen lisäeläkesopimuksen mukaisessa eläkeiässä, joka voi olla lakisääteistä eläkeikää alhaisempi.
• Voit itse päättää, missä ajassa haluat nostaa eläkkeesi. Eläkettä voi nostaa minimissään kahden vuoden aikana. Eläkkeestä maksetaan ansiotuloveroa.
• Voit nostaa ryhmäeläkettä, vaikka saisit eläke- tai palkkatuloja.
• Saamasi työantajan kustantama lisäeläke on ansiotuloveronalaista eläketuloa.


Tutustu LähiTapiolan ryhmäeläkeratkaisuihin täältä.