Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous19.9.2018

Paljonko yrittäjän kannattaa maksaa vakuutusmaksuja? Lue kaikki, mitä uuden yrittäjän tulee tietää vakuutuksista

Tiedätkö, mitkä vakuutukset ovat yrittäjälle pakollisia ja mitä hyötyä muista vakuutuksista on? Miten yrityksen omaisuus ja toiminta kannattaa vakuuttaa? Lue LähiTapiolan neuvot.

1. Mitkä vakuutukset ovat yrittäjille pakollisia?

Pääsääntöisesti ainoastaan YEL-vakuutus on yrittäjälle lakisääteisesti pakollinen ja se tulee hankkia kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Yrityksen omaisuuden ja toiminnan osalta yrityksen ajoneuvot ja moottorityökoneet tulee vakuuttaa liikennevakuutuksella ja joillakin toimialoilla toimivilta yrityksiltä saatetaan edellyttää esim. vastuuvakuutusta tai potilasvakuutusta.

2. Mihin YEL-vakuutusmaksun perusteena oleva työtulo vaikuttaa?

Yrittäjä varautuu eläkeajan toimeentuloon lakisääteisellä YEL-vakuutuksella. Samainen vakuutus on yrittäjälle myös merkittävä sosiaaliturvan perusta nykyhetkeen mm. sairauden, työkyvyttömyyden tai työttömyyden varalta.

YEL-työtulon tarkoitus on varmistaa yrittäjälle saman tasoinen eläketurva kuin vastaavasta työstä kertyisi palkansaajana. YEL-työtulon suuruus vaikuttaa kertyvän eläkkeen määrään, vakuutusmaksun sekä ansiosidonnaisten päivärahojen suuruuteen, joten se on hyvä asettaa sopivalle tasolle.

YEL-työtulo on oikealla tasolla silloin, kun se vastaa suuruudeltaan palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän tehtävää hoitamaan palkattaisiin joku muu vastaavan ammattitaidon ja kokemuksen omaava henkilö. Työtulon tasoon vaikuttaa mm. toimiala, yrityksen liikevaihto ja työntekijämäärä sekä yrittäjän työpanoksen määrä ja laatu. Yrittäjä määrittelee itse YEL-vakuutushakemuksessaan oman työtulonsa suuruuden.

Eläketurvakeskus on määritellyt yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa eri toimialoille ohjeellisen ansiotason, jota käytetään apuna eläkeyhtiössä työtulon oikeaa tasoa tarkistettaessa.
YEL-vakuutetun yrittäjän Kelan sairauspäiväraha sekä myös äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat määräytyvät YEL-työtulon mukaan. Vuonna 2018 alkavissa päivärahoissa perusteena on vuoden 2016 keskimääräinen YEL-työtulo, jota on tarkistettu palkkakertoimella.

3. Kannattaako YEL-maksuja maksaa mahdollisimman vähän, kun haluaa säästää?

Ei, koska YEL-maksut määräytyvät YEL-työtulon perusteella ja YEL-työtulon suuruus vaikuttaa vakuutusmaksun lisäksi kertyvän eläkkeen määrään sekä ansiosidonnaisten päivärahojen suuruuteen. Mahdollinen työkyvyttömyyseläke lasketaan työtulosta.
YEL-maksuun tehtävällä joustolla sen sijaan voi kartuttaa lisää eläketurvaansa maksamalla hyvinä vuosina lisää yrittäjäeläkemaksua ja toisaalta huonoina vuosina pienentää maksua tilapäisesti.

4. Mitä vapaaehtoista vakuutusturvaa yrittäjän kannattaa itselleen ottaa?

Yllättävä tapaturma saattaa pahimmillaan johtaa yritystoiminnan hetkelliseen pysähtymiseen. Yrittäjän kannattaakin ottaa itselleen yrittäjien tapaturmavakuutus, joka on voimassa sekä työ- että vapaa-aikana.  Se antaa turvan niille yrittäjille, yrityksen osakkaille ja yhtiömiehille, joita lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus ei koske.

Yrittäjien tapaturmavakuutus tuo merkittävää turvaa mahdollistaen mm. nopean hoidon ja kuntoutuksen sekä turvaten toimeentuloa. Vakuutus on vapaaehtoinen, mutta vakuutuksesta maksettavat korvaukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen voi halutessasi irtisanoa ilman erityisiä perusteluja.

Vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla yrittäjä voi hallita taloudellisia ongelmia, joihin hän törmää sairauden tai työkyvyttömyyden yllättäessä. Suosittelemme yrittäjille ainakin henkivakuutuksen ja sairauskuluvakuutuksen ottamista lisäturvaksi. LähiTapiolan Työkykyvakuutus tuo arvostetun TerveysHelpin palvelut käden ulottuville vuoden kaikkina päivinä, antaen terveysneuvontaa, etäsairaanhoitoa ja ohjaten tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.

5. Miten vakuuttaa yrityksen henkilöstö?

Työnantajana sinulla on velvollisuus huolehtia työntekijöidesi eläketurvasta TyEL-vakuutuksella. Laki edellyttää sinua ottamaan työntekijöillesi myös työtapaturmavakuutuksen.
Vakuutukset ovat myös osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa. Vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla voidaan varautua erilaisiin henkilövahinkoihin ja lisätä yrityksen houkuttelevuutta rekrytointitilanteessa.

Vapaaehtoisilla tapaturma-, sairauskulu-, matka-, lisäeläke- ja henkivakuutuksilla yritys ja työntekijä voivat varautua mm. työkyvyttömyydestä, sairaudesta, tapaturmasta ja kuolemasta aiheutuneisiin kuluihin ja taloudellisiin riskeihin.
Yrityksen on mahdollista varmistaa vakuutuksilla myös työntekijöidensä perheiden toimeentulo elämän kriisitilanteissa.

6. Miten yrityksen omaisuus ja toiminta tulisi vakuuttaa?

Yrityksen omaisuus kannattaa vakuuttaa yleisimpien vahinkojen varalta. Jokaista vakuutettavaa laitetta tai omaisuuserää ei tarvitse nimetä erikseen, vaan esimerkiksi käyttö- ja vaihto-omaisuudelle voidaan määrittää kokonaisvakuutusmäärät. Vakuutusturva voidaan valita joustavasti kattamaan vahingot tulipaloista ja vuotovahingoista aina omaisuuden rikkovahinkoihin asti. Lisäksi esimerkiksi tulipalon aiheuttama yrityksen toiminnan keskeytyminen voidaan vakuuttaa keskeytysvakuutuksella. Vakuutus kattaa ennalta sovitulta ajalta toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita katemenetyksiä.

Myös yrityksen toiminnasta aiheutuvia vahinkoja vastaan voidaan varautua vakuuttamalla. Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus kattaa yrityksen toiminnallaan aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja. Oikeusturvavakuutus on avuksi tilanteissa, joissa mahdollisia erimielisyyksiä joudutaan selvittämään oikeudessa asti. Vakuutuksesta korvataan niitä kuluja, joita yritykselle syntyy lakimiesavun käyttämisestä ja oikeudenkäynnistä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutuksen korvaavuus kannattaa selvittää tapauskohtaisesti ennen mahdollista oikeudenkäyntiä.

Yrittäjä voi lisäksi vakuuttaa itsensä ja halutessaan myös henkilökuntansa henkilökeskeytysvakuutuksella. Henkilökeskeytysvakuutuksilla voit kattaa sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneista poissaoloista johtuvia katemenetyksiä. Vakuutus myönnetään hakemuksen ja terveysselvityksen perusteella. Voit sisällyttää kaiken tämän vakuutusturvan Yritysvakuutukseen.

Tutustu Yrittäjän Omaturvaan täältä.