Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Varsinais-Suomi

LähiTapiola Varsinais-Suomi on yksi 19:stä LähiTapiola-ryhmän alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä. Olemme 90 000 asiakkaamme omistama elämänturvayhtiö, jonka juuret ulottuvat yli 150 vuoden päähän. Palvelemme henkilö-, yritys- ja maatila-asiakkaita noin 350 000 asukkaan toimialueellamme 17 toimipisteessä. Yli 130 elämänturvaajaamme ovat apunasi paikan päällä, verkossa ja puhelimitse. Tervetuloa palveltavaksi!

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

Perustehtävämme on tarjota Varsinais-Suomen alueen omistaja-asiakkaillemme turvaa elämässä ja liiketoiminnassa. Kauttamme asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palvelut.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö - emme ulkopuolisten sijoittajien. Teemme yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa töitä turvallisen elämän, hyvinvoivan lähiympäristön ja yhteiskunnan puolesta.

Käytämme tuloksemme elinvoimaisuuden ja alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluidemme kehittämiseen. Olemme merkittävä toimija niin paikallisena työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkaille tuottamamme turvan ja maksettujen korvausten kautta.

Yhteystiedot

LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Yliopistonkatu 14 A
20100 Turku
y-tunnus 0204067-1

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Varsinais-Suomen hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Varsinais-Suomen hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Varsinais-Suomi noudattaa palkkiosuosittelua.

LähiTapiola Varsinais-Suomen hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Varsinais-Suomen henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Heikki Hedman, puheenjohtaja, yrittäjä, Turku
Aija Kaski, toiminnanjohtaja, Turku
Anna Godenhjelm, senior director, Turku
Anne-Mari Rantala, yrittäjä, Raisio
Henri Valkeapää, toimitusjohtaja, Pöytyä
Jaakko Koski, maanviljelijä, Kaarina
Jaana Hildén, aluejohtaja, Lieto
Jaana Kiviniemi, liiketoiminnan asiantuntija, Turku
Janina Andersson, toiminnanjohtaja, Turku
Janne Helin, toimitusjohtaja, Turku
Jari Rastas, yrittäjä, Lieto
Jari Salonen, toimitusjohtaja, Raisio
Juha-Matti Suominen, maatalousyrittäjä, Vehmaa
Jussi Rantanen, johtava lääkäri, Turku
Kauko Mannerjärvi, senior advisor, Raisio
Kirsi-Marja Mäki, toimitusjohtaja, Raisio
Maria Kumpuoja, opettaja, Turku
Markku Tuuna, varatuomari, Naantali
Mikko Malmberg, hotellinjohtaja, Kaarina
Milla Unkila, research manager (D. SC Econ. & Bus. Adm)
Minna Heinonen, myyntijohtaja, Naantali
Paavo Myllymäki, toiminnanjohtaja, maanviljelijä, Mynämäki
Riikka Törnblom, silmälääkäri, Kaarina
Rose Marie Yli-Kaila, HR manager, Kaarina
Sanna Vauranoja, hallituksen puheenjohtaja, Kaarina
Satu Laaksonen, toimitusjohtaja, Turku
Tapio Peltomäki, hallituksen puheenjohtaja (TOK), Turku
Tero Nurminen, toimitusjohtaja, Turku
Timo Kuukasjärvi, toimitusjohtaja, yrittäjä, Lieto
Toni Laakso, asianajaja, Mynämäki
Ulla-Maija Moisio, lakiasiainjohtaja, Turku
Ville Viitanen, toimitusjohtaja, Mynämäki

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Heikki Hedman
Timo Kuukasjärvi
Paavo myllymäki
Milla Unkila
Rose Marie Yli-Kaila

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtajana toimii Olli Aakula.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Markus Granlund, puheenjohtaja, professori, dekaani, Lieto
Kirsi Kostia, CEO, partner, Dr., Turku
Timo Laakso, hallinto- ja talousjohtaja, Raisio
Aarne Lehtonen, yrittäjä, maanviljelijä, Mynämäki
Sinikka Valtonen, varapuheenjohtaja, henkilöstöjohtaja, Turku