<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Savo

LähiTapiola Savo on 65 000 savolaisen asiakkaansa omistama vakuutusyhtiö. Heitä palvelemassa meillä on 100 finanssialan ammattilaista. Ydintehtävämme on jo 150 vuoden ajan ollut omistaja-asiakkaidemme elämän ja liiketoiminnan turvaaminen.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Savo tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Kauttamme saat myös eläkevakuuttamisen palvelut.

LähiTapiola Savo on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhteystiedot

LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Puutarhakatu 6
70300 KUOPIO
y-tunnus 1759597-9

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Savo Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Savon hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Savon hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Savo noudattaa palkkiosuositusta soveltaen. LähiTapiola Savon hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Savon henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Katri Nikkinen, puheenjohtaja, henkilöstöhallinnon johtaja, Kuopio, 2020–2023
Jari Kauhanen, toiminnanjohtaja, Leppävirta, 2018–2021
Jusa Ahtonen, palvelupäällikkö, Kuopio, 2019–2022
Petteri Heimonen, toimitusjohtaja, yrittäjä, Kuopio, 2018–2021
Tiia Lehikoinen, KTM-opiskelija, Kuopio, 2020–2023
Anu Häiväläinen, elinkeinoasiamies, Siilinjärvi, 2019–2022
Vuokko Haikonen, yrittäjä, Tuusniemi, 2020–2023
Matti Kauhanen, maanviljelijä, Pieksämäki, 2019–2022
Noora Kivi, toimitusjohtaja, Kuopio, 2020–2023
Pasi Kuivalainen, myynti- ja asiakkuusjohtaja, Kuopio, 2020–2023
Ville Miskala, toimitusjohtaja, Kuopio, 2018–2021
Timo Männikkö, toimitusjohtaja, Varkaus, 2020–2023
Risto Nousiainen, maanviljelijä, Pielavesi, 2018–2021
Karoliina Partanen, asianajaja, Kupio, 2021–2024
Jarno Pylkkänen, toimitusjohtaja, Kuopio, 2020–2023
Matti Rönkkö, toimitusjohtaja, Pielavesi, 2019–2022
Ari Saavalainen, talouspäällikkö, Varkaus 2021–2024
Vesa Saramäki, toimitusjohtaja, Kuopio, 2019–2022
Anna-Liisa Tuhkanen, lähihoitaja, Keitele 2021–2024
Karoliina Viljakainen-Eklund, maa- ja metsätalousyrittäjä, lähihoitaja, Joroinen, 2019–2022

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Jari Kauhanen
Katri Nikkinen
Karoliina Viljakainen-Eklund
Matti Rönkkö
Ville Miskala

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Toimitusjohtajana toimii Antti Pulkkanen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Suvi Honkanen, puheenjohtaja, henkilöstöjohtaja, Kuopio
Jani Bäck, varapuheenjohtaja, asiakkuudet ja liiketoiminta, Siilinjärvi
Lauri Kerman, KTM, Kuopio
Juha Partanen, maanviljelijä, Pielavesi
Satu Keskitalo-Makkonen, toimitusjohtaja, Kuopio
Tarja Pöyhönen, toimitusjohtaja, Suonenjoki