Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Savo

LähiTapiola Savo on 65 000 savolaisen asiakkaansa omistama vakuutusyhtiö. Heitä palvelemassa meillä on 100 finanssialan ammattilaista. Ydintehtävämme on jo 150 vuoden ajan ollut omistaja-asiakkaidemme elämän ja liiketoiminnan turvaaminen.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Savo tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Kauttamme saat myös eläkevakuuttamisen palvelut.

LähiTapiola Savo on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhtiökokous

LähiTapiola Savon yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty.

Katso lisätietoa yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä .

Yhtiökokousmateriaalit

Avaa materiaalit alla olevista linkeistä.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf) .

Esityslista (pdf) .

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf) .

Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä (pdf) .

Esitys takuupääoman takaisin maksamisesta (pdf) .

Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (pdf) .

Yhteystiedot

LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Puutarhakatu 6
70300 KUOPIO
y-tunnus 1759597-9

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Savo Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Savon hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Savon hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Savo noudattaa palkkiosuositusta soveltaen. LähiTapiola Savon hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Savon henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Nikkinen Katri, pj, henkilöstöhallinnon johtaja, Kuopio, 2023-2026
Miskala Ville, vpj, toimitusjohtaja, Kuopio, 2021–2024
Ahtonen Jusa, palvelupäällikkö, Kuopio, 2022–2025
Haikonen Vuokko, yrittäjä, Luikonlahti, 2023–2026
Heimonen Petteri, yrittäjä, toimitusjohtaja, Kuopio, 2021–2024
Häiväläinen Anu, yritysasiamies, Siilinjärvi, 2022–2025
Kauhanen Jari, järjestöagrologi, Leppävirta, 2021–2024
Kauhanen Matti, maanviljelijä, Jäppilä, 2022–2025
Kinnunen Juha, väitöskirjatutukija, opettaja, Siilinjärvi 2023–2026
Kivi Noora, toimitusjohtaja, Kuopio, 2023–2026
Kuivalainen Pasi, myynti- ja asiakkuusjohtaja, Kuopio, 2023–2026
Lehikoinen Tiia, opiskelija, Kuopio, 2023–2026
Markkanen Anni, luomuasiantuntija, yrittäjä, Suonenjoki, 2023–2026
Männikkö Timo, toimitusjohtaja, Varkaus, 2023–2026
Nousiainen Risto, maanviljelijä, Laukkala, 2021–2024
Partanen Karoliina, asianajaja, varatuomari, Kuopio, 2021–2024
Pylkkänen Jarno, toimitusjohtaja, Kuopio, 2023–2026
Rönkkö Matti, toimitusjohtaja, Pielavesi, 2022–2025
Saavalainen Ari, talouspäällikkö, Varkaus, 2021–2024
Saramäki Vesa, toimitusjohtaja, Kuopio, 2022–2025
Sundman Essi, toimitusjohtaja, Kuopio, 2023–2026
Viljakainen-Eklund Karoliina, maa- ja metsätalousyrittäjä, lähihoitaja, Kaitainen, 2022–2025

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Miskala Ville, puheenjohtaja
Nikkinen Katri
Rönkkö Matti
Viljakainen-Eklund Karoliina
Kivi Noora
Heimonen Petteri

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Toimitusjohtajana toimii Antti Pulkkanen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Bäck Jani, pj, medical business developer, Siilinjärvi 2023-2026
Keskitalo-Makkonen Satu, vpj, toimitusjohtaja, Kuopio 2023–2026
Partanen Juha, maanviljelijä, Pielavesi, 2021–2024
Pöyhönen Tarja, toimitusjohtaja, agronomi, MMM, Suonenjoki, 2021–2024
Kerman Lauri, KTM, Emba, Kuopio, 2023–2026
Honkanen Suvi, toimitusjohtaja, Kuopio,2023–2026