Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Savo-Karjala

Savo-Karjalan alueyhtiö sijoittuu Järvi-Suomeen, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Olemme alueellamme vahinkovakuuttajana markkinajohtaja, tarjoamme palveluitamme laajan palveluverkoston kautta yli 50 000 asiakkaallemme. Asiakkaita palvelemassa meillä on yli 60 finanssialan ammattilaista.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Savo-Karjala tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut.

LähiTapiola Savo-Karjala on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhteystiedot

LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Raatihuoneenkatu 2B
50100 Mikkeli
y-tunnus 0218612-8

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Savo-Karjalan hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Savo-Karjalan hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Savo-Karjala noudattaa palkkiosuositusta soveltaen.

LähiTapiola Savo-Karjalan hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Savo-Karjalan henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Leinonen Teppo, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Mikkeli
Auvinen Hannu, varapuheenjohtaja, maanviljelijä, Sulkava
Flinkman Arja, toimitusjohtaja, Mikkeli
Kaipainen Markku, metsäpalveluesimies, Juva
LaukkanenJenni, yrittäjä, LKV, Savonlinna
Laukkanen Tuija, myymäläpäällikkö, Savonlinna
Liukkonen Jari, toimitusjohtaja, Mikkeli
Loimula Tapio, metsätalousinsinööri, LKV, Mikkeli
Makkonen Mari, aluejohtaja, Savonlinna
Miettinen Petri, maaseutuyrittäjä, Juva
Mustonen Jukka, koulutuskuntayhtymän johtaja, Mäntyharju
Nieminen Aleksi, asumisneuvontakoordinaattori, Mikkeli
Nykänen Osku, yrittäjä, Mikkeli
Parkko Kirsi, yrittäjä, Mikkeli
Pelkonen Juha, yrittäjä, Heinävesi
Pöntinen Hannu, yrittäjä toimitusjohtaja, Mikkeli
Saari Sanni, maatalousyrittäjä, TTM, Rantasalmi
Tarima Janne, elinkeinoasiantuntija, Puumala
Tuunanen Jussi, toimitusjohtaja, Parikkala
Uronen Niina, toimitusjohtaja, KTM, Savonlinna
Vanninen Mervi, talouspäällikkö, Savonlinna

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä hallintoneuvoston jäseniä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Teppo Leinonen, puheenjohtaja
Hannu Auvinen
Arja Flinkman
Juha Pelkonen
Jussi Tuunanen
Mervi Vanninen

Hallitus ja toimitusjohtaja

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt. Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Helena Skopa, puheenjohtaja, palveluesimies, Mikkeli
Harri Huupponen, varapuheenjohtaja, kehityspäällikkö, Rantasalmi
Vesa Kallio, kansanedustaja, Mikkeli
Martti Lokka, toimitusjohtaja, Mikkeli
Tuukka Suomalainen, yrittäjä, Savonlinna

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

LähiTapiola Savo-Karjalan toimitusjohtajana toimii Asko Lammela.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Savo-Karjalan johtoryhmä

Toimitusjohtaja Asko Lammela
Hallintojohtaja Ari Poutanen
Liiketoimintajohtaja Jarmo Aalto (Henkilöasiakasliiketoiminta)
Liiketoimintajohtaja Annika Westerberg (Yritysasiakasliiketoiminta)