<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Pohjanmaa

LähiTapiola Pohjanmaa palvelee asiakkaitaan kaksikielisellä Pohjanmaan rannikolla. Olemme vahva markkinajohtaja koko alueella. Meillä on noin 80 000 asiakasta. Heille alan parasta palvelua tuottaa 100 finanssialan asiantuntijaa. Voit asioida kanssamme henkilökohtaisesti, puhelimitse tai internetin välityksellä verkossa. Teemme myös asiakaskäyntejä yrityksissä ja maatiloilla.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Pohjanmaa tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Kauttamme saat myös eläkevakuuttamisen palvelut.

LähiTapiola Pohjanmaa on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhteystiedot

LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kauppapuistikko 19-21
65100 VAASA
y-tunnus 0180953-0

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Pohjanmaan hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Pohjanmaan hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Annika Laine, puheenjohtaja, Vaasa
Luzilla Backa, hyvinvointijohtaja, Uusikaarlepyy
Tuija Biskop, toiminnanjohtaja, Kokkola
Kimmo Bodbacka, maanviljelijä, Kruunupyy
Mark Engelholm, yrittäjä, Närpiö
Göran Engman, maanviljelijä, Lapväärtti
Ulf Eriksson, turkistarhaaja, Uusikaarlepyy
Linn Heinola, office manager, Kokkola
Atte Hietalahti, myynti-insinööri, Laihia
Elina Ihamäki-Närkki, maatalousyrittäjä, Vöyri
Börje Ivars, Närpiö
Vuokko Kalliokoski, talouspäällikkö, Kokkola
Anne Lindgren-Slotte, varatuomari, Pietarsaari
Felix Ljungkvist, opiskelija, Vaasa
Maria Nygårds, kirjanpitäjä, Närpiö
Nina Nyman, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, markkinointijohtaja, Pietarsaari
Sari Rinta-Jaskari, palvelupäällikkö, Vaasa
Andreas Rönnqvist, tuotantopäällikkö, Pietarsaari
Tuomas Saikkonen, yrittäjä, Vaasa
August Strandberg, yrittäjä, Uusikaarlepyy
Raul Sundström, yrittäjä, Pietarsaari
Marko Valli, myyntipäällikkö, Vaasa
Tim Wallin yrittäjä, Vaasa
Camilla Wikman, markkinointijohtaja, Kokkola
Jan-Erik Åkersten, yrittäjä, Korsnäs
Ulla Åstrand, yrittäjä, Vaasa
Frida Öhman, Uusikaarlepyy

Hallintoneuvoston kokoukset ja palkkiot

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta. LähiTapiola Pohjanmaa noudattaa palkkiosuositusta soveltaen. Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 750 €. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 € kokoukselta. Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan Verohallinnon määräysten mukaan. LähiTapiola Pohjanmaa hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön henkilöstöalennuksiin.

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Annika Laine, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Nina Nyman, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Elina Ihamäki-Närkki
August Strandberg
Jan-Erik Åkersten

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Joel Sunabacka, s. 1988
KTM, HHJ-tutkinto, HHJ-Puheenjohtaja-tutkinto, APV 1&2-tutkinnot

LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Toimitusjohtaja (Johtaja) 2022–
Ålandsbanken Abp, Kasvu ja Kehitys, Johtaja 2017–2022
Ålandsbanken Abp, Pankinjohtaja 2017–2017
Ålandsbanken Abp, Private Banker 2014–2017
LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Vakuutusedustaja 2012–2014

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmevuotiseksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Hallituksen jäsenen toimikausien maksimimäärä on pääsääntöisesti kolme toimikautta.

Hallituksen jäsenet

Marketta Koivusalo, puheenjohtaja, Vaasa
Jarno Puutio, varapuheenjohtaja, Vaasa
Marina Kinnunen, Vaasa
Sami Kulla, Vaasa
Ann-Mari Pihlajamäki, Kokkola
Dag Sandås, Vaasa
Ari Kaaro, Helsinki

Hallituksen kokoukset ja palkkiot

LähiTapiola Pohjanmaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenellä tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hallituksessa on oltava edustettuna sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Lisäksi hallituksessa tulee olla säädösten edellyttämä riittävä kollektiivinen osaaminen, jolla varmistetaan yhtiön ammattimainen johtaminen ja valvonta. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

LähiTapiola Pohjanmaan hallituksella on vuosikellon mukaan kymmenen kokousta vuodessa.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 833 € ja varapuheenjohtajalle 750 €. Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 500 €. Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 € kokoukselta. Hallituksen toimikuntien kokouksista maksetaan 800 € kokoukselta toimikuntien jäsenille. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan Verohallinnon määräysten mukaan.

LähiTapiola Pohjanmaa hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön henkilöstöalennuksiin.