Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Pirkanmaa

Olemme paikallinen ja yli 100 000 asiakkaamme omistama elämänturvayhtiö, jonka juuret ulottuvat yli 150 vuoden taakse. Olemme yksi LähiTapiola-ryhmän yhdeksästätoista itsenäisestä alueyhtiöstä. Palvelemme henkilö-, yritys- ja maatila-asiakkaita Pirkanmaalla 13 toimipisteellä. Yli 100 elämänturvaajaamme ovat apunasi paikan päällä, verkossa ja puhelimitse. Tervetuloa asioimaan meille!

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Pirkanmaa tarjoaa omistaja-asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut 15 kunnan alueella. Kauttamme saat myös eläkevakuuttamisen palvelut. Haluamme panostaa toiminnassamme alan parhaaseen asiakaspalveluun ja elämänturvaan läpi koko elämän.

Teemme yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa töitä turvallisen elämän, hyvinvoivan lähiympäristön ja yhteiskunnan puolesta. Käytämme tuloksemme elinvoimaisuuden ja alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluidemme kehittämiseen. Itsenäisenä alueyhtiönä olemme merkittävä toimija niin paikallisena työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkaille tuottamamme turvan ja maksettujen korvausten kautta.

LähiTapiola Pirkanmaa on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva vakuutusyhtiö, eli asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhtiökokous

LähiTapiola Pirkanmaan yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty.

Katso lisätietoa yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä .

Yhtiökokousmateriaalit

Avaa materiaalit alla olevista linkeistä ja ilmoittaudu kokoukseen.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf) .

Esityslista (pdf) .

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf) .

Esitys takuupääoman takaisin maksamisesta (pdf) .

Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, takuupääoma osittainen (pdf) .

Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, hallintoneuvoston jäsenmäärä (pdf) .

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tästä linkistä .

Alueyhtiömme historiaa

LähiTapiola Pirkanmaata on edeltänyt useita kymmeniä yhtiöitä ja useita fuusiota, joista Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuusio vuonna 2012 on viimeisin. Tapiolan historialliset juuret ulottuvat Paloapuyhtiön perustamiseen vuonna 1857. LähiTapiola Pirkanmaan historiallisten juurten katsotaan ulottuvan yli 150 vuoden päähän vuoteen 1865, jolloin perustettiin Ruoweden pitäjän erinäinen Paloapuyhdyskunta.

Lue lisää historiastamme (pdf) .

Yhteystiedot

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE
Y-tunnus 0205843-3

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Pirkanmaan hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Pirkanmaan hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Pirkanmaa noudattaa palkkiosuositusta.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Leena Sulonen, puheenjohtaja, myyntipäällikkö, Tampere 2023-2026
Minna Ojanen, 1. varapuheenjohtaja, yrittäjä, Tampere 2021-2024
Jukka Niittyoja, 2. varapuheenjohtaja, maatalousyrittäjä, Ylöjärvi 2022-2025

Riku Elovirta, metsätalousinsinööri, Nokia 2023-2026
Pekka Haapakanni, ylikonstaapeli, Sastamala 2022-2025
Jari-Vesa Isokotamäki, lääkäri, Ylöjärvi 2021-2024
Juha Kallio, toiminnanjohtaja, Tampere 2022-2025
Leo Kinnunen, metsäneuvoja, Tampere 2021-2024
Tapani Kivini, yrittäjä, Tampere 2023-2026
Tarja-Riitta Koskinen, maanviljelijä, Juupajoki 2022-2025
Jari Kukko, varatuomari, Lempäälä 2022-2025
Jani Körhämö, riistapäällikkö, Pälkäne 2021-2024
Jussi Liemola, yrittäjä, Sastamala 2021-2024
Pasi Lindroos, LähiTapiola Pirkanmaan luottamushenkilö, Sastamala 2022-2025
Tiina Linnainmaa, maatalousyrittäjä, Hämeenkyrö 2022-2025
Taru Luomajärvi, opiskelija, Ylöjärvi 2022-2024
Mika Myllymaa, yrittäjä, Kiikoinen 2022-2025
Marja Mäkinen, toimitusjohtaja, Virrat 2021-2024
Milla Nyberg, palvelupäällikkö, Orivesi 2023-2026
Iina Peltomäki, opiskelija, Tampere 2023-2026
Heikki Penttilä, maanviljelijä, Pälkäne 2022-2025
Arto Pirttilahti, Mänttä-Vilppula 2021-2024
Panu Raipia, teatterinjohtaja, Tampere 2023-2026
Heikki Rantanen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Kihniö 2022-2025
Heidi Rytky, museonjohtaja, Urjala 2021-2024
Jenni Saarinen, LähiTapiola Pirkanmaan luottamushenkilö, Kangasala, 2022-2024
Aku Sajakorpi, näyttelijä-laulaja, Tampere 2023-2026
Antti Sarvana, metsätalousinsinööri, Ruovesi 2021-2024
Kimmo Sirainen, toimitusjohtaja, Nokia 2022-2025
Olli Suurkari, optikko, yrittäjä, Pirkkala 2023-2026
Eero Teivaala, asianajaja, Siivikkala 2023-2026
Juha-Pekka Toukola, maatalousyrittäjä, Sahalahti 2023-2026

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 700 €. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 450 € hallintoneuvoston kokoukselta. Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa.

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 3 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Jukka Niittyoja
Heidi Rytky
Eero Teivaala
Tiina Linnainmaa
Leena Sulonen
Minna Ojanen

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtajana toimii Minna Metsälä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Jouni Perttula, puheenjohtaja, HTM, EMBA, HHJ, HHJ PJ, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, Sastamala
Susa Nikula, varapuheenjohtaja, KM, HHJ, henkilöstöjohtaja, Helsinki
Timo Jaakkola, MMM, agronomi, HHJ, toimitusjohtaja, Sastamala
Antti Kolkka, OTK, VT, lakiasiainjohtaja, Tampere
Mikko Kuitunen, DI, hallitusammattilainen, Tampere
Teija Kulmala, LT, EMBA, HHJ, johtajaylilääkäri, Kangasala
Miikka Seppälä, KTM, HHJ, toimitusjohtaja, Ylöjärvi

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 500 €, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 700 € ja hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 500 €. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenen kokouspalkkio on 700 € hallituksen kokoukselta. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 11 kertaa vuodessa.