Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudun väestöstä lähes joka viides on LähiTapiolan asiakas. LähiTapiola Pääkaupunkiseutu on maksutulolla mitaten LähiTapiolan suurin alue. Asiakaspalvelussamme työskentelee 180 finanssialan ammattilaista. Voit sopia tapaamisen myös kotiisi tai toimistollemme toimistoaikojen ulkopuolella tai hyödyntää verkko- ja puhelinpalvelujamme.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu tarjoaa vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut.

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva vakuutusyhtiö, eli asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat sekä oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Palvelemme seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa

Yhteystiedot

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Fredrikinkatu 48 A
00100 HELSINKI
Y-tunnus: 2647339-1

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Pääkaupunkiseutu noudattaa palkkiosuositusta. LähiTapiola Pääkaupunkiseudun hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Pääkaupunkiseudun henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet kaudella 2023–2024

Matti Kossila, yrittäjä, Kauniainen
Fadumo Ali, terveydenhoitaja, perustaja ja toimitusjohtaja, Espoo
Heidi Ekholm-Talas, yrittäjä, Sipoo
Kati Heinänen-Rautee, Consumer Insight Manager,, Helsinki
Rosa Humaloja, Compensation & Benefits Manager, Espoo
Esa Juvonen, Head of Sales, Järvenpää
Jean Karavokyros, toimitusjohtaja, Helsinki
Henri Karjula, toimitusjohtaja, Vantaa
Liisa Karvonen, asiantuntija, Helsinki
Olavi Kujanen, luova johtaja, Espoo
Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, Kauniainen
Tomas Lönnberg, toimitusjohtaja, yrittäjä, Helsinki
Marja Makkonen, lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsinki
Sirpa Manner, hallitusammattilainen, konsultti, Espo
Jani Michelsson, yrittäjä, Helsinki
Juha Ojajärvi, rehtori ja toimitusjohtaja, Kauniainen
Tiina Oksala, toimitusjohtaja, OKT, Helsinki
Susanna Paloheimo, yrittäjä, Helsinki
Mika Poutala, kansanedustaja, Espoo
Markku Raitanen, Technical Director, Helsinki
Petri Rajaniemi, yrittäjä, Helsinki
Susanna Rantanen, yrittäjä, toimitusjohtaja, Vantaa
Hannu Saastamoinen, myyntipäällikkö, Vantaa
Antti Seppälä, väitöskirjatutkija
Tuomo Sertti, myyntijohtaja, Helsinki
Aide Tõnts, Export Advisor, Espoo
Tiina Toskovic, Senior Service Designer, Espoo
Sanna Tulokas, Business Unit Director, Espoo
Markku Vauhkonen, toimitusjohtaja, Espoo
Emma-Stina Vehmanen, ministerin erityisavustaja, Espoo
Antti Vimpari, Senior Partner, Helsinki
Juha Ojajärvi, rehtori ja toimitusjohtaja, Kauniainen
Saija Äikäs, johtaja, Helsinki

Hallintoneuvoston kokoukset ja palkkiot

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa.

Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston ja nimitystoimikunnan palkkiosta ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 euroa. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 550 euron kokouspalkkio kokoukselta. Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan 750 euron kokouspalkkio kokoukselta. Koulutus- ja ryhmäkokouksista maksetaan 550 euron suuruinen palkkio kokoukselta.

Palkkioista maksetaan TyEL -maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti. Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 2-4 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Heidi Ekholm-Talas, yrittäjä
Kati Heinänen-Rautee, Consumer Insight Strategist
Matti Kossila, liiketoimintakonsultti
Erkki Pärssinen, toimitusjohtaja
Sanna Tulokas, Business Unit Manager
Antti Vimpari, Senior Partner

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun toimitusjohtajana toimii Harri Mattinen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Tom Nickels, puheenjohtaja, Senior Advisor, Founder, Kirkkonummi
Jari Tuovinen, varapuheenjohtaja, perustaja, osakas, toimitusjohtaja, Helsinki
Joakim Karske, toimitusjohtaja, Espoo
Rosa Noste, Management Consultant, Helsinki
Satu Yrjänen, toimitusjohtaja, Tuusula

Mika Makkonen, varatoimitusjohtaja, Espoo

Hallituksen kokoukset ja palkkiot

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 11 kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto päättää vuosittain hallituksen palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista.

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 100 euroa, varapuheenjohtajan 1 050 euroa ja jäsenen 850 euroa. Puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan 1 050 euron kokouspalkkio kokoukselta. Koulutus- ja ryhmäkokouksista maksetaan 550 euron suuruinen palkkio kokoukselta. Osallistumisesta hallintoneuvoston kokouksiin maksetaan 550 euron suuruinen kokouspalkkio.

Palkkioista maksetaan TyEL -maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti. Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.