Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Loimi-Häme

LähiTapiola Loimi-Häme yksi 19:sta LähiTapiola-ryhmän alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä. Olemme 65 000 asiakkaamme omistama el�ämänturvayhtiö, jonka juuret ulottuvat yli 150 vuoden päähän. Palvelemme henkilö-, yritys- ja maatila-asiakkaita lähes 208 000 asukkaan toimialueellamme 9 toimipisteessä. Yli 80 elämänturvaajaamme ovat apunasi paikan päällä, verkossa ja puhelimitse. Tervetuloa palveltavaksi!

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

Perustehtävämme on tarjota Loimi-Hämeen alueen omistaja-asiakkaillemme turvaa elämässä ja liiketoiminnassa. Kauttamme asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palvelut.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö - emme ulkopuolisten sijoittajien. Teemme yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa töitä turvallisen elämän, hyvinvoivan lähiympäristön ja yhteiskunnan puolesta.

Käytämme tuloksemme elinvoimaisuuden ja alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluidemme kehittämiseen. Olemme merkittävä toimija niin paikallisena työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkaille tuottamamme turvan ja maksettujen korvausten kautta.

Yhtiökokous

LähiTapiola Loimi-Hämeen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty.

Katso lisätietoa yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä .

Yhtiökokousmateriaalit

Avaa materiaalit alla olevista linkeistä.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf) .

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf) .

Esityslista (pdf) .

Yhteystiedot

LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Aleksis Kiven Katu 7
32200 LOIMAA
y-tunnus 0134859-4

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäisen yhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Loimi-Hämeen hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Loimi-Hämeen hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston kokoukset ja palkkiot

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 500 €. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 € kokoukselta. Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan 600 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön I luokan mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenet

Sari Schwartz, puheenjohtaja, pääkirjanpitäjä, Loimaa
Marianna Pajula, varapuheenjohtaja, yritystutkija, Loimaa
Tella Ahonen, kätilö, Lempäälä
Sauli Alitalo, maanviljelijä, Tammela
Jenny Enckelman, palveluneuvoja, Forssa
Tommi Huostila, yrittäjä, Hämeenlinna
Jussi Hurri, diplomi-insinööri, Pöytyä
Panu Höyssä, maatalousyrittäjä, Vesilahti
Ville Laine, teknologiajohtaja, Lempäälä
Leena Leppä-Lukkala, toimitusjohtaja, Forssa
Timo Levonen, yrittäjä, Loimaa
Rolf Nygård, toimitusjohtaja, Hämeenlinna
Satu Oja, opettaja, Forssa
Sirpa Pietilä, maatalousyrittäjä, Loimaa
Jukka Rouhiainen, maanviljelijä, Humppila
Juha Sulkonen, agronomi, Urjala
Anna-Maija Suolahti, maanviljelysteknikko, Forssa
Hanna-Leena Terhonen, eläinlääkäri, Akaa
Heikki Uusi-Kämppä, maanviljelijä, Humppila
Päivi Välilä, toimitusjohtaja, Janakkala
Matti Valkama, maanviljelijä, Valkeakoski

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitysvaliokunta. Valiokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitysvaliokunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitysvaliokunnan jäsenet

Timo Levonen
Marianna Pajula
Sari Schwartz
Matti Valkama

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Loimi-Hämeen toimitusjohtajana toimii Lauri Riekkola.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen kokoukset ja palkkiot

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kymmenen kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto päättää vuosittain hallintuksen palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 200 € ja varapuheenjohtajalle 500 €.

Hallintuksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 € kokoukselta.

Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön I luokan mukaan.

Hallituksen jäsenet

Markku Äijälä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Jokioinen
Joni Lehtonen, varapj., liikkeenjohdon neuvonantaja, MBA, Loimaa
Miia Antin, finanssialan asiantuntija, Hattula
Petri Heino, talousjohtaja, Loimaa
Krista Pohjola, Senior People Manager, OTM, Akaa
Timo Simula, yrittäjä, DI, Helsinki