Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Lappi

LähiTapiola Lappi on maailman ainoa lappilainen vakuutusyhtiö. Tavoitteemme on tehdä asiakkaidemme elämästä terveempää, turvallisempaa ja taloudellisesti turvatumpaa. Olemme vahva kotien, yritysten ja maatilojen vakuuttaja, jolla on kattava maakunnallinen palveluverkosto.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Lappi tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Kumppaneidemme kautta tarjoamme myös eläkevakuuttamisen ja pankin palvelut.

LähiTapiola Lappi on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhteystiedot

LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Rovakatu 27
96200 Rovaniemi
y-tunnus 0277001-7

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Lappi Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Lapin hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Lapin hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallintomallista.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 800 euroa. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta.

Jarmo Pietilä, puheenjohtaja, Rovaniemi, 2022–2025
Kambiz Abdeh (Feenix), ravintolayrittäjä, Rovaniemi, 2024–2027
Heidi Alariesto, yrittäjä, Rovaniemi, Arctic Career Oy, 2021–2024
Päivi Heikkala, yrittäjä, Pello, Kahvila-ravintola Joppari, 2021–2024
Henry Hynynen, johtaja, Rovaniemi, Staffmax Oy, 2022–2025
Janne Jaako, hammaslääkäri, Kemi, MediKemi Oy, 2022–2025
Janne Keskinarkaus, toimitusjohtaja, Rovaniemi, Napapiirin Kuljetus Oy, 2023–2026
Helena Kristo, talous- ja velkaneuvoja, Tornio, Lapin oikeusaputoimisto, 2023–2026
Pia Kursukangas, toimistosihteeri, Tornio, Teollisuusliitto ry, 2022–2025
Markku Kynsijärvi, rajavartiomies evp, Enontekiö, 2021–2024
Antti Laitila, yrittäjä, Rovaniemi, Maalausliike Laitila Oy, 2021–2024
Jaakko Leinonen, ylitarkastaja, Rovaniemi, Tukes, 2021–20214
Sirkku Martti, työelämäpalveluiden johtaja, Rovaniemi, Mehiläinen, Lappi, 2023–2026
Johanna Niemelä, toimitusjohtaja, Rovaniemi, PRO PoweriaPäivään Oy, 2023–2026
Risto Pauna, ht-tilintarkistaja, Rovaniemi, Tilintarkastus Rovatili Ky, 2021–2024
Petri Pyyny, kauppias/aluemyyntipäällikkö, Tornio, Intersport Kemi/ Oulun Energia, 2022–2025
Arttu Saastamoinen, yrittäjä, Rovaniemi, Mainostoimisto Seven-1, 2023–2026
Katja Savilakso, ryhmäpäällikkö, Keminmaa, Osuuskauppa Arina, 2023–2026
Juha Silvander, palvelupisteyrittäjä, Torneå, 2024–2027
Mika Simoska, kunnanjohtaja, Keminmaa, Tervolan Kunta, 2023–2026
Jani Sääskilahti, maatalousyrittäjä, Ranua, Välikummun Tila Oy, 2021–2024
Matti Tervonen, sairaanhoitaja/ensihoitaja, Salla, Lapin sairaanhoitopiiri, 2023–2026
Susanna Vaarala, credit controller, Rovaniemi, Kesko Oyj, 2022–2025
Mika Valtonen, manager –reservation, Tornio, Outokumpu Europe Oy, 2023–2026

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Heidi Alariesto
Pia Kursukangas
Jarmo Pietilä
Petri Pyyny
Susanna Vaarala

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 €, varapuheenjohtajan 4 800 € ja jäsenen 3 600 €. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 € kokoukselta.

LähiTapiola Lapin toimitusjohtajana toimii Kari Salmela.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet

Risto Rantala, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Tilitoimisto Rantala Oy, Tornio, 2021–2024
Kari Kuosmanen, hallituksen varapuheenjohtaja, palotarkastaja, Kittilä, 2022–2025
Esa Auer, toimitusjohtaja, Rovaniemi, Lapin Eurova Oy, 2023–2026
Kinnunen Kaija, toiminnanjohtaja, Rovaniemi, MTK Lappi, 2021–2024
Vivi Marttila, kunnanjohtaja, Simo, Simon kunta, 2022–2025
Mikko Romu, product analyst, Rovaniemi, BRP Finland, 2023–2026

LähiTapiola Lapin johtoryhmä

Kari Salmela, toimitusjohtaja
Jukka Elkki, liiketoimintajohtaja
Heli Kallio, liiketoimintajohtaja
Janne Koskela, korvausjohtaja
Sinikka Saari, hallintojohtaja
Henna Nurminen, henkilöstöpäällikkö