Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Keski-Suomi

Tervetuloa oman alueyhtiösi sivulle! LähiTapiola Keski-Suomi on paikallinen ja asiakkaidensa omistama elämänturvayhtiö, jonka juuret ulottuvat 150 vuoden taakse. Olemme yksi LähiTapiola-ryhmän 19 itsenäisestä alueyhtiöstä. Meillä on yli 85 000 henkilö-, maatila-, yritys- ja yhteisöasiakasta, joille alan parasta, henkilökohtaista ja paikallista palvelua tarjoaa noin 130 elämänturvaajaamme toimistoillamme, verkossa ja puhelimitse. Teemme paikallista työtämme innolla. Tavoitteemme on, että sinä ja läheisesi voitte nauttia elämästä entistäkin enemmän.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Keski-Suomi on yksi LähiTapiola-ryhmän 19 itsenäisestä, asiakkaidensa omistamasta vakuutus- ja sijoituspalveluita tarjoavasta alueyhtiöistä.

Tehtävämme on turvata asiakkaidemme hyvinvointia ja menestystä elämän kaikissa käänteissä, ja visionamme on tarjota suomalaisille turvallisempaa ja terveempää elämää. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua.

Palvelemme henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisö-asiakkaita henkilökohtaisesti ja paikallisesti 11 toimipisteessä 9 paikkakunnalla ympäri Keski-Suomea.

Yhteystiedot

LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Vapaudenkatu 47, 3. kerros
40100 JYVÄSKYLÄ
y-tunnus 0208463-1

Oletko saanut meiltä laskun? Lue lisää laskutuksesta.
Oletko lähettämässä meille laskua, joka liittyy LähiTapiolan hoidossa olevaan vahinkoon? Katso ohjeet ja verkkolaskuosoitteet.
Oletko lähettämässä meille ostolaskua? Katso ohjeet ja verkkolaskuosoitteet.
Lue vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (pdf).

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Keski-Suomen hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Keski-Suomen hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta. LähiTapiola Keski-Suomi noudattaa palkkiosuositusta soveltaen.

LähiTapiola Keski-Suomen hallintoelinten jäsenet ovat oikeutettuja LähiTapiola Keski-Suomen henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Kari Nyyssönen, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Jyväskylä 2024–2027
Merja Lahtinen, varapuheenjohtaja, lehtori, Jämsä 2022–2025
Katja Asikainen, varatoimitusjohtaja, Jyväskylä 2022–2025
José Ayala, toimitusjohtaja, Jyväskylä, 2023–2026
Maria Hanho, toimitusjohtaja, Keuruu 2024–2027
Sari Hovila, vs. laiteturvallisuuskoordinaattori, Joutsa 2024–2027
Pilvi Jylhä, asiakkuusjohtaja, Jyväskylä 2024–2027
Virpi Laitinen, luokanopettaja, Äänekoski 2023–2026
Marjo Lalli, HR Manager, Jyväskylä 2022–2025
Mikko Mihl, myyjä, Jyväskylä 2024–2027
Pasi Mikkonen, toimitusjohtaja, Pihtipudas 2022–2025
Päivi Niemelä, yrittäjä, Pihtipudas 2024–2027
Jenni Pajari, työterveyshoitaja, Äänekoski 2023–2026
Juha Pajunen, yrittäjä, Kangasniemi 2023–2026
Pirjo Pekkarinen, kirjanpitäjä, Kinnula 2022–2025
Perttu Piesala, maatalousyrittäjä, Uurainen 2023–2026
Tuomas Pietiläinen, maanviljelijä, yrittäjä, Hankasalmi 2023–2025
Ville Rosti, toimitusjohtaja, Saarijärvi 2022–2025
Jyrki Savolainen, maatalousyrittäjä, Laukaa 2023–2026
Petri Säteri, tuotantojohtaja, Viitasaari 2022–2025
Janne Tiainen, yrittäjä, Petäjävesi 2023–2026
Sirkku Vahvaselkä, hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylä 2024–2027

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunta jäsenet

Merja Lahtinen
Päivi Niemelä
Kari Nyyssönen
Juha Pajunen

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Keski-Suomen toimitusjohtajana toimii Teemu Toivanen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Jari Valkola, puheenjohtaja, MMM, toimitusjohtaja, Saarijärvi 2023–2026
Mila Korhonen, KTM, yksikönjohtaja, Jyväskylä, 2022–2025
Minna Lappalainen, KTT, johtaja, Kannonkoski 2024–2027
Hanna-Leena Pesonen, varapuheenjohtaja, KTT, professori, Jyväskylä, 2022–2025
Anssi Tikkanen, KTM, KHT-tilintarkastaja, Jyväskylä, 2023–2026