Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kaakkois-Suomi

LähiTapiola Kaakkois-Suomi on paikallinen ja asiakkaidensa omistama vakuutusyhtiö, jonka toimialueena on Etelä-Karjala ja eteläinen Kymenlaakso. Meillä on yli 61 000 henkilö-, yritys- ja maatila-asiakasta, joille alan parasta, henkilökohtaista ja paikallista palvelua tarjoaa 80 asiantuntijaamme. Palvelemme 12 toimistolla, puhelimessa, verkkopalvelussa ja chatissa. Olemme alueellamme vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja. Tervetuloa asioimaan kanssamme – myös ilman ajanvarausta!

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Kaakkois-Suomi tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Kauttamme saat myös eläkevakuuttamisen palvelut.

LähiTapiola Kaakkois-Suomi on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhtiökokous

LähiTapiola Kaakkois-Suomen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty.

Katso lisätietoa yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä .

Yhtiökokousmateriaalit

Avaa materiaalit alla olevista linkeistä.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf)

Esityslista (pdf)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 (pdf)

Esitys yhtiökokoukselle takuupääoman takaisinmaksamisesta (pdf)

Esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (pdf)

Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä (pdf)

Hallintoneuvoston lausunto takuupääoman osittaisesta takaisinmaksusta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (pdf)

Yhteystiedot

LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kauppakatu 40
53100 LAPPEENRANTA
y-tunnus 0225907-5

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäisen Yhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Kaakkois-Suomen hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Kaakkois-Suomen hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Antero Parkkonen, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Lappeenranta
Arto Kauppila, varapuheenjohtaja, turvallisuuspäällikkö, Karkkila
Mika Haakana, yrittäjä, Lappeenranta
Timo Haimila, prosessimies, Lappeenranta
Jarkko Hartikainen, yrittäjä, Imatra
Jari Heinonen, maaseutuyrittäjä, Miehikkälä
Saija Hyvättinen, yrittäjä, Imatra
Elina Inkeroinen-Lalu, eduskunta-avustaja, Hamina
Jukka Jaakkola, eläkeläinen, Hamina
Keijo Kaalimaa, myyntipäällikkö, Kotka
Matti Kaatonen, vuoropäällikkö, Ruokolahti
Maarit Koverola, aluepäällikkö, Hamina
Juha Kuokka, maa- ja metsätalousyrittäjä, Lappeenranta
Nina Lappalainen, maaseutuyrittäjä, Taipalsaari
Suvi-Tuuli Lappalainen, operatiivinen päällikkö, Kotka
Mika Luukkonen, maatalousyrittäjä, Ruokolahti
Anssi Manninen, myyntipäällikkö, Lemi
Rauli Pohjola, johtaja, Hamina
Marjak Rämä, maatilan emäntä, Luumäki
Timo Seppälä, yrittäjä, Taipalsaari
Lasse Vallentin, palomestari evp, Luumäki
Marjut Vallin, metsäasiantuntija, Lappeenranta
Sanna Vapalahti, yrittäjä, Hamina
Arto Vuorela, maalausteknikko, Pyhtää

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Antero Parkkonen
Arto Kauppila
Lasse Vallentin
Sanna Vapalahti

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Kaakkois-Suomen toimitusjohtajana toimii Teemu Routti.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Jyrki Mattinen, puheenjohtaja, yrittäjä, Lappeenranta
Ari Nopanen, varapuheenjohtaja, johtava asiantuntija, Hamina
Heli Arminen, professori, Lappeenranta
Kaisa Heino, strategia- ja hallintojohtaja, varatuomari, Lappeenranta
Henri Karppinen, yliopettaja, Savitaipale
Kirsi Lyytikäinen, viestintäsuunnittelija, Hamina
Juha Sormunen, huoltomies, Lappeenranta