Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Etelärannikko

LähiTapiola Etelärannikko toimii Länsi-Uudenmaan, Turunmaan ja Ahvenanmaan talousalueilla. Menestyksemme taustalla on alueelle räätälöity toimintatapa, pitkät perinteet, aidosti toimiva kaksikielisyys ja erinomainen paikallinen palvelu.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Etelärannikko tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttaminen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Kauttamme saat myös eläkevakuuttamisen ja pankin palvelut.

LähiTapiola Etelärannikko on asiakkaidensa omistama. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhteystiedot

LähiTapiola Etelärannikko Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Rantatie 2 A
21600 PARAINEN
y-tunnus 0135987-5
verkkolaskuosoite 003701359875

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Etelärannikko Keskinäinen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Etelärannikon hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Etelärannikon hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.

Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Ahlström Kari, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Raasepori
Arola Per-Erik, taksiyrittäjä, Parainen
Bäck Johnny, lakimies, Maarianhamina
Fagerlund Niklas, maanviljelijä, Houtskari
Fagerström Kim, toimitusjohtaja, Parainen
Forss Carita, yrittäjä, Västanfjärd
Fredriksson Tomas, maanviljelijä, Dragsfjärd
Färm Johannes, Head of customer support, Maarianhamina
Haartman von Magnus, toimitusjohtaja, Parainen
Hellsberg Sofia, kirjanpitoekonomisti, Kemiö
Holm Sture, hallituksen puheenjohtaja, Hanko
Holmström Andreas, Raasepori
Itäinen Anne-Maarit, tietojohtaja, Turku
Lepistö Caroline, toimitusjohtaja, Maarianhamina
Lindroos Roger, maatilayrittäjä, Parainen
Lindström Stefan, toimitusjohtaja, Parainen
Mattsson Kaj, toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja, Parainen
Nabbas Johnny, merikapteeni, Iniö
Nyholm Birgitta, toimitusjohtaja, Parainen
Nyman Magnus, toimitusjohtaja, Kemiö
Phil Håkan, vice president, Geologia, Parainen
Roos Katarina, yrittäjä, Parainen
Söderholm Timo, maanviljelijä/project manager, Parainen

Nimitysvaliokunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston keskuudestaan asettama nimitysvaliokunta. Valiokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi 1–3 muuta hallintoneuvoston jäsentä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitysvaliokunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitysvaliokunnan jäsenet

Kari Ahlström
Sofia Hellsberg
Magnus Nyman

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Etelärannikon toimitusjohtajana toimii Kristian Nygrén.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt. Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Nyström Bo-Erik, puheenjohtaja, maatilayrittäjä, Korppoo
Lindström Kenneth, varapuheenjohtaja, HHJ , toimitusjohtaja, Tampere
Andersson Stig, eläkeläinen, Maarianhamina
Blomqvist-Seffer Yvonne, klinikanjohtaja, Nauvo
Forsström Birgitta, taloustieteen tohtori, Karjaa
Laaksonen Teija, toimitusjohtaja, Parainen
Lindroos Christian, toimitusjohtaja, Västanfjärd