Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Etelä

LähiTapiola Etelän toimialue yltää Salosta Marttilan, Someron ja Vihdin kautta kehäkolmoselle ja takaisin Lohjan kautta. Alueella asuu noin 150 000 asukasta. Olemme alueellamme markkinajohtaja. Asiakkaita palvelee yhtiössämme noin 80 alan ammattilaista.

Esittely

Paikallinen kumppanisi elämänturvassa

LähiTapiola Etelä tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttaminen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Kauttamme saat myös eläkevakuuttamisen palvelut.

LähiTapiola Etelä on asiakkaidensa omistama paikallinen vakuutusyhtiö. Se tarkoittaa, että asiakkailla on todelliset ja toimivat vaikuttamiskanavat ja oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa keskinäisen yhtiön omistaja-asiakkaat valitsevat hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhtiökokous

LähiTapiola Etelän yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty.

Katso lisätietoa yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä .

Yhteystiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Turuntie 8
24100 SALO
y-tunnus 0139557-7
verkkolaskuosoite 003701395577

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Etelä Keskinäisen Vakuutusyhtiön omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Etelän hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Etelän hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita. Lue lisää hallinnoinnin periaatteista.

LähiTapiola on laatinut ryhmätasoisen palkkiosuosituksen, jonka ajantasaisuutta ja toteuttamista tarkastellaan vuosittain (ryhmän hallinnon palkkiotyöryhmän toimesta). LähiTapiola Etelä noudattaa palkkiosuositusta soveltaen.

LähiTapiola Etelän hallintoelinten jäsenet eivät ole oikeutettuja LähiTapiola Etelän henkilöstöalennuksiin.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet

  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Virtanen Tarja, puheenjohtaja

Ahlqvist Riitta, varapuheenjohtaja

Bergman Kaj
Heinonen Jarmo
Huhta Maija
Hämäläinen Matti
Illman Erja
Isopuro Päivi
Karvinen Keijo
Koivu Kari
Kuisma Tauno
Kurvinen Jani
Laine Hanna
Leikko-Saarinen Virve
Leino Mervi
Melkkilä Juha
Mäkelä Mikko
Mäkinen Sari
Norva Janne
Nurminen Inkeri
Pentti Minna
Pirttilä Tero
Rytkönen Mari Eveliina
Saarinen Tapio
Salo Hanna-Riikka
Soiluva Juhani
Vanha-Aho Riikka

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 650 €. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 400 € hallintoneuvoston kokoukselta. Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin on kokouspalkkio hallituksen kokouspalkkion mukainen 500 € kokous. Koulutus- ja ryhmäkokouspalkkio on 550 € kokous. Toimikuntien jäsenten palkkiot ovat 600 € kokoukselta. Jos hallintoneuvoston jäsenillä on useampia kokouksia samana päivänä, niin maksetaan suurimman kokouspalkkion mukaan yksi kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeen mukaisesti. Kokouspalkkioista maksetaan TyEL-vakuutusmaksut.

Nimitystoimikunta

Yhtiössä toimii hallintoneuvoston valitsema nimitystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä lisäksi kaksi hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja tekee tarvittavat esitykset hallintoneuvostolle koskien yhtiön edustajia ja ehdokkaita muiden LähiTapiola -ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelinten jäseniksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Virtanen Tarja, puheenjohtaja
Halkilahti Jaakko, varapuheenjohtaja
Ahlqvist Riitta
Isopuro Päivi
Pirttilä Tero
Sjöholm Jyrki

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

LähiTapiola Etelän toimitusjohtajana toimii Mikko Lempiäinen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Halkilahti Jaakko, puheenjohtaja
Sjöholm Jyrki, varapuheenjohtaja
Hirvelä Timo
Lindstedt Antti
Majasalmi Mia
Tuominen Liisa
Uusitalo Päivi

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 650 €, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 950 € ja hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 400 €. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenen kokouspalkkio on 500 € hallituksen kokoukselta. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 9-10 kertaa vuodessa. Toimi- ja valiokuntien, sekä sijoitusryhmän kokouspalkkio on 500 € kokous. Koulutus- ja ryhmäkokouspalkkio 550 € kokous / kokouspäivä. Erilliseen hallintoneuvoston kokoukseen (samana päivänä ei hallituksen kokousta) osallistuessaan hallituksen jäsenelle maksetaan hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio. Jos hallituksen jäsenillä on useampia kokouksia samana päivänä, niin maksetaan suurimman kokouspalkkion mukaan yksi kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeen mukaan. Vuosi- ja kokouspalkkioista maksetaan TyEL maksu.