LähiTapiola Savo

LähiTapiola Savo on 65 000 savolaisen asiakkaansa omistama vakuutusyhtiö. Heitä palvelemassa meillä on yli 90 finanssialan ammattilaista.
Huolehdimme asiakkaidemme taloudellisesta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista alan parhaalla paikallisella palvelulla.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa
  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet
  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Jari Kauhanen, puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, Leppävirta, 2015-2018
Katri Nikkinen, varapuheenjohtaja, henkilöstöhallinnon johtaja, Kuopio, 2017-2020
Petteri Heimonen, toimitusjohtaja, yrittäjä, Kuopio, 2015-2018
Henri Hyvärinen, asianajaja, Kuopio, 2017-2020
Anu Häiväläinen, elinkeinoasiamies, Siilinjärvi, 2018-2019
Matti Kauhanen, maanviljelijä, Pieksämäki, 2016-2019
Noora Kivi, toimitusjohtaja, Kuopio, 2017-2020
Pasi Kuivalainen, myynti- ja asiakkuusjohtaja, Kuopio, 2017-2020
Satu Linnaranta, maatalousyrittäjä, agronomi, Kuopio, 2017-2020
Ville Miskala, toimitusjohtaja, Kuopio, 2015-2018
Timo Männikkö, toimitusjohtaja, Varkaus, 2017-2020
Risto Nousiainen, maanviljelijä, Pielavesi, 2015-2018
Jarno Pylkkänen, toimitusjohtaja, Kuopio, 2017-2020
Matti Rönkkö, toimitusjohtaja, Pielavesi, 2016-2019
Katja Saraketo, toiminnanjohtaja, Varkaus, 2015-2018
Vesa Saramäki, toimitusjohtaja, Kuopio, 2016-2019
Helena Tolonen, yrittäjä, Keitele, 2018-2021
Hannu Vesanen, toimitusjohtaja, yrittäjä, Kuopio, 2016-2019
Karoliina Viljakainen-Eklund, maa- ja metsätalousyrittäjä, lähihoitaja, Joroinen, 2016-2019
Kaija Väänänen, toiminnanjohtaja, Siilinjärvi, 2015-2018