LähiTapiola Pohjoinen

LähiTapiola Pohjoinen on 100 % asiakkaidensa omistama, kokonaisvaltaista elämänturvaa tarjoava vahinkovakuutusyhtiö. Tarjoamme palveluja henkilö-, maatila- ja yritysasiakkaillemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Olemme yksi LähiTapiola-ryhmän 20 itsenäisestä alueyhtiöstä.

Johto

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Veli Rajakangas LähiTapiola

Veli Rajakangas

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö


LähiTapiola Pohjoisen liiketoiminnasta ja korvaustoiminnasta vastaavat toimitusjohtajan lisäksi:

  • Henkilöasiakasliiketoiminta, liiketoimintajohtaja Markus Seppänen
  • Yritysasiakas- ja maatilaliiketoiminta, liiketoimintajohtaja Ilkka Herva
  • Korvaustoiminta ja riskienhallinta, korvausjohtaja Heikki Pesonen
  • Taloushallinto, hallintojohtaja Arto Turunen
  • HR, henkilöstöpäällikkö Johanna Laitila
  • Markkinointi ja viestintä, markkinointipäällikkö Liisa Humalamäki